O ovom preuzimanju

Za vlasnike Walkman (NWZ-A, NWZ-S, NWZ-E, NWZ-W, NWZ-X) serija, pružamo uslugu preuzimanja Content Transfer verzija 1.3. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

Ciljni proizvodi

Napomena: Za vlasnike sledećih WALKMAN-a obezbeđujemo programe za nadogradnju firmvera. Molimo da nadogradite firmver vašeg WALKMAN uređaja pre preuzimanja ovog aplikativnog programa.
NWZ-A726 program za nadogradnju firmvera.
NWZ-A728 program za nadogradnju firmvera.
NWZ-A729 program za nadogradnju firmvera.

Funkcije softvera Content Transfer

 1. Na raspolaganju je prenos sledećih formata iz Windows Explorer-a, Internet Explorer-a i iTunes.
  Ne mogu se preneti formati koje ne podržava WALKMAN.
  [Muzika] .mp3/.3gp/.mp4/.wma/.wmv
  [Video] .mp4/.m4v/.wmv
  [Fotografije] .jpg
 2. Na raspolaganju je funkcija ANALIZE 12 TONOVA.
 3. Na raspolaganju je režim malih uređaja za Windows Vista®.
 4. Na raspolaganju je funkcija za automatski prenos.
 5. Na raspolaganju je funkcija za konverziju datoteka
 6. Na raspolaganju je funkcija za automatsko ažuriranje.
 7. Podržane su datoteke za upravljanje digitalnim pravima Windows medija (DRM) (npr., WMA, WMV).
Dodatna funkcija softvera Content Transfer verzija 1.3
 • Kompatibilnost sa računarima na kojima je fabrički instaliran Windows 7.
 • Podržava prenos podataka sa iTunes 9.0
Napomena:
 1. Softver Content Transfer podržava prenos podataka sa iTunes 9.0 na WALKMAN plejer.
 2. Funkcija konverzije video datoteka je dostupna za modele WALKMAN-a koji mogu da reprodukuju WMV datoteke. Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg WALKMAN-a da biste videli koji modeli podržavaju WMV datoteke.
Sistemski zahtevi

Za korišćenje softvera Content Transfer verzija 1.3 potrebno je sledeće sistemsko okruženje.

 • Operativni sistemi (samo fabrički instalirani)
  • Windows Vista® Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji)
  • Windows Vista® Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji)
  • Windows Vista® Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji)
  • Windows Vista® Business (Servisni paket 1 ili noviji)
  • Windows 7® Home Basic
  • Windows 7® Home Premium
  • Windows 7® Professional
  • Windows 7® Ultimate
  Napomene:
  • IBM PC/AT ili kompatibilan računar sa fabrički instaliranim operativnim sistemom od onih koji su navedeni iznad.
  • Podržavaju ga operativni sistemi Windows Vista i 64-bitna verzija Windows 7 (radi na WOW64).
  • Nije podržan od strane operativnih sistema koji nisu navedeni iznad.
  • Isključujući verzije operativnog sistema koje ne podržava Microsoft.
  • Mac OS, Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition nisu podržani.
 • Računar
  • IBM PC/AT ili kompatibilan.
  • CPU
   • Windows 7: Pentium III 1GHz ili brži
   • Windows Vista: Pentium III 800MHz ili brži
  • RAM
   • Windows 7: 1GB ili više (32-bitna verzija)/ 2GB ili više (64-bitna verzija)
   • Windows Vista: 512MB ili više
    (Home Premium / Business / Ultimate: (preporučuje se 1GB ili više)
  • Softver
   Potreban je Windows Media Player 11.

Napomena: Kompanija Sony ne podržava korišćenje ovog softvera sa sledećim sistemima.

 1. Nadograđeni operativni sistemi.
 2. Operativni sistemi koji nisu navedeni iznad.
 3. Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi.
 4. Okruženje koje predstavlja nadogradnju originalnog operativnog sistema koji je instalirao proizvođač.
 5. Macintosh računari.

Instalacija

Da biste instalirali ovaj softver, na vaš računar morate da se prijavite kao administrator. Takođe morate da se prijavite sa korisničkim imenom "Administrators" ili "Power Users" da biste koristili softver Content Transfer verzija 1.3 software.

Preuzimanje

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa za instalaciju softvera Content Transfer.

 1. Povežite se na Internet.
 2. Kreirajte fasciklu sa imenom "CT1.3_dl" na C disku vašeg računara u koju ćete sačuvati preuzetu datoteku.
 3. Pre preuzimanja prihvatite uslove i odredbe na kraju ove strane.
 4. Preuzmite sledeću datoteku u fasciklu koju ste kreirali u koraku 2.
  ContentTransferInstaller-v13.exe 57.8 MB (60,696,384 bajtova)

Napomena: Pazite da sistem ne bude podešen tako da ulazi u režim isključivanja, mirovanja ili hibernacije za vreme preuzimanja.

Instalacija

Kada se preuzimanje datoteke "ContentTransferInstaller-v13.exe" završi, sledite dolenavedene korake da biste instalirali softver Content Transfer verzija 1.3 na računar.

 1. Zatvorite sve programe.
 2. Uverite se da je računar povezan sa Internetom. "ContentTransferInstaller-v13.exe" će preuzeti datoteke koje su neophodne za vaš računar. Vaše lične informacije neće biti poslate na server za vreme preuzimanja datoteka.
 3. Kliknite na Start u paleti zadataka i kliknite na Run... [Pokreni...] * Tada će se pojaviti okvir dijaloga Run [Pokreni].
 4. Unesite C:\CT1.3_dl\ContentTransferInstaller-v13.exe i kliknite na OK.
 5. Na ekranu će se pojaviti prozor programa za instalaciju softvera Content Transfer verzija 1.3.
 6. Sledite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.
 7. Kliknite na Finish [Završi] posle instalacije.
 8. Proverite da li je instalacija uspešno završena.

*Za Windows Vista® i Windows 7®: kliknite na Start u paleti zadataka i unesite C:\CT1.3_dl\ContentTransferInstaller-v13.exe u okvir za pretraživanje pri dnu početnog menija.

Napomena: Pažljivo pročitajte sledeće napomene. Kompanija Sony neće prihvatiti nikakve odgovornosti u slučaju oštećenja uređaja koja su nastala zbog nepoštovanja dolenavedenih napomena.

 • Molimo da pratite postupak za preuzimanje i pravilno upotrebite ovaj program. Ova obezbeđena usluga preuzimanja je namenjena isključivo za korišćenje na računarima sa fabrički instaliranim operativnim sistemom Windows Vista Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji) / Windows Vista Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji) / Windows Vista Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji) / Windows Vista Business (Servisni paket 1 ili noviji), Windows 7 Home Basic / Windows 7 Home Premium / Windows 7 Professional / Windows 7 Ultimate.
 • -Operativni sistemi Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 Professional nisu podržani.
 • NE koristite ovu uslugu preuzimanja za Macintosh, Windows® 98 / 95, Windows® NT ili druge operativne sisteme.
 • Ovaj program ima zaštitu autorskog prava. Korisnik ne sme da prenese niti da kopira ovaj program i ne sme da omogući njegovo korišćenje u okviru korišćenja koje je odobrila kompanija Sony.
 • Mi nemamo nikakvu odgovornost za direktne ili posredne gubitke i štete koje su nastale u vezi sa ili zbog korišćenja ovog programa, itd.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • ContentTransferInstaller-v13.exe

Veličina datoteke

 • 57.88 Mb