Modeli na koje se to odnosi

Ova informacija važi za sledeće modele Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj Blu-ray plejer.

 • Ime: Firmver za Blu-ray /DVD sistem kućnog bioskopa verzije M04.R.789
 • Datum objavljivanja: 02/01/2015
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšavanje stepena bezbednosti šifrovanja
 • Ograničenja: namenjen samo za korišćenje sa Blu-ray / DVD sistemom kućnog bioskopa koji je prodavan u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa. Ako je broj verzije M04.R.789 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite napajanje televizora i Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa. Proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz
 2. Pritiskajte taster "FUNCTION" dok se na displeju prednje ploče ne prikaže "BD/DVD" funkcija
 3. Ako počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme STOP i sačekajte dok se ne prikaže meni XrossMediaBar (XMB™)
 4. U meniju XrossMediaBarTM, označite Setup > System Settings [Podešavanje - Sistemska podešavanja], a zatim izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču
 5. Označite System Information [Sistemske informacije] i izaberite ENTER
 6. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera: "Software Version M04.R.789 " (Verzija softvera M04.R.789) - ako je broj verzije M04.R.789 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Instalacija

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje firmvera Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa:

 1. Sony Home Audio i Video: Skidanje upravljačkog softvera  

  • Molimo da pažljivo i detaljno pročitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva, može doći do toga da plejer ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti
  • Ovaj uslužni program je samo za Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama
  • Da biste koristili ovaj način nadogradnje, plejer mora biti pravilno povezan sa aktivnom Internet vezom.
  • Da biste obavili nadogradnju firmvera, plejer mora biti pravilno povezan sa kompatibilnim televizorom.
  • Proces nadogradnje firmvera obično traje 15 do 30 minuta, što zavisi od konfiguracije sistema i veze sa mrežom

  Uputstva:

  • Pre nego počnete:
  1. Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer.

  2. Povežite LAN priključak na Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejeru na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.

  3. Uključite Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer.

  4. Ako se disk nalazi u plejeru, izvadite ga.

  • Instaliranje nadogradnje:
  1. Na xross media bar™ meniju, koristite tastere sa strelicom na daljinskom upravljaču da biste označili "Setup" [Podešavanje] - "Network Update" [Mrežna nadogradnja], a zatim pritisnite dugme ENTER.

  2. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Nadograditi verziju?].

  3. Izaberite "OK", a zatim pritisnite dugme ENTER.

  4. Proces preuzimanja počinje i na ekranu televizora se vidi ekran za preuzimanje.

  5. Tokom nadogradnje se poruka "*/9" prikazuje na televizoru i na displeju prednje ploče plejera.

   Napomena: "*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres preuzimanja.

  6. Kada se završi preuzimanje, počinje nadogradnja, a na displeju prednje ploče plejera se pojavljuje "UPDATING".

  7. Tokom nadogradnje se poruka "UPDATING" prikazuje na displeju prednje ploče plejera.

  8. Ako je nadogradnja firmvera završena, na displeju prednje ploče se pojavljuje "COMPLETE" [KRAJ].

   UPOZORENJE!! Ne rukujte plejerom i ne isključujte ga dok se prikazuje ova poruka. To može dovesti do toga da Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.

  9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer će se automatski isključiti.

  10. Uključite Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer.

  11. Proverite trenutnu verziju firmvera da biste potvrdili da je nadogradnja uspešno instalirana.

   Napomena: Ako su tri poslednje cifre broja verzije 789, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

  Mogući problemi u vezi sa mrežnom nadogradnjom


  Na displeju prednje ploče naizmenično se prikazuju poruke "UPDATE" i "INCOMPLETE" [NADOGRADNJA/NEPOTPUNA]

  1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice, pa ga ponovo utaknite
  2. Uključite napajanje BD/DVD sistem kućnog bioskopa
  3. Molimo da ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje
  4. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, molimo obratite se kompaniji Sony


  Ako se u toku mrežne nadogradnje na televizoru prikaže poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi], vi nećete moći da nadogradite firmver.

  Problem može da bude veza sa mrežom. Proverite mrežna podešenja BD/DVD sistema kućnog bioskopa, ako je potrebno.

  1. Proverite da li je LAN kabl umetnut u konektor.
  2. Proverite mrežno podešenje, kao i da li BD/DVD sistem kućnog bioskopa ima svoju IP adresu. Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.
  3. Zatim ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje

  Napajanje je isključeno za vreme nadogradnje.

  Ponovo uključite sistem. Zatim ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.


  Kad se BD/DVD sistem kućnog bioskopa uključi posle nadogradnje, na displeju prednje ploče se neprekidno prikazuje poruka "WELCOME" [DOBRODOŠLI].

  Molimo obratite se kompaniji Sony.


  Nadogradnja firmvera (to nije preuzimanje) se ne završava i nakon rada od preko 30 minuta.

  1. Izvucite AC mrežni kabl (za napajanje) iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite napajanje BD/DVD sistem kućnog bioskopa
  3. Molimo da ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje
  4. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, molimo obratite se kompaniji Sony


  Ovaj sistem ne šalje 3D signal nakon 3D ažuriranja ako je sistem povezan na 3D-kompatibilan TV.  Povežite 3D-kompatibilan TV putem HDMI veze.

  Izvršite sledeće:

  1. Pritisnite „HOME“.
   Na ekranu televizora pojavljuje se početni meni
  2. Pritisnite da biste izabrali "Setup" [Podešavanje].
  3. Pritisnite da biste izabrali "Screen Settings" (Podešavanja ekrana), a zatim pritisnite Enter .
  4. Pritisnite da biste izabrali "Output Video Format" (Izlazni video format), a zatim pritisnite Enter.
  5. Pritisnite da biste izabrali "HDMI", a zatim pritisnite Enter
  6. Izaberite „Auto“ (Automatski) i sledite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • UPDATA_M04R789.ZIP