O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji :

Ovaj uslužni program ažurira BDV-IT1000 firmver u verziju 010, a time se ostvaruju sledeće prednosti :

Poboljšanja u odnosu na verziju firmvera 006:

 • Poboljšava se kompatibilnost BD-Java radi bolje interaktivnosti sa nekim BD-ROM plejerima.
 • Poboljšava DB-Live performanse radi bolje interaktivnosti.

Upozorenje:

 • Ovaj uslužni program je samo za BDV-IT1000 uređaje koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.
 • Pažljivo sledite uputstva softvera UPDATE_BDV1000_VER010.EXE. Ukoliko se ne slede uputstva može doći do prekida procesa softvera za nadogradnju UPDATE_BDV1000_VER010.EXE i do toga da sistem kućnog bioskopa ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Nemojte gasiti sistem kućnog bioskopa ili ga isključivati iz priključka za naizmenično napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije firmvera UPDATE_BDV1000_VER010.EXE može dovesti do toga da sistem kućnog bioskopa ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Veličina datoteke

 • -

Priprema

Postoje dve procedure za nadogradnju BDV-IT1000 firmvera:

 • Mrežna nadogradnja:
  • Mrežna nadogradnja je jednostavna i direktna, tako da se preporučuje da koristite metodu mrežne nadogradnje.
  • Biće potrebno da povežete BDV-IT1000 na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 • Kreiranje diska za nadogradnju koji ćete staviti u BDP-IT1000.
  • Za narezivanje nadogradnje firmvera, koristite kvalitetan, novi CD-R disk koji se može snimati. Sistem kućnog bioskopa možda neće moći pravilno da čita disk koji je prljav ili ima ogrebotine.
  • Potreban vam je računar sa CD rezačem i softverom za narezivanje diskova.
  • Preuzeta datoteka će kreirati ISO imidž. ISO imidž (.iso) predstavlja imidž diska ISO 9660 sistema datoteka.
  • Većina uslužnih programa za autorizaciju CD-a može da upiše ISO datoteke na disk. Za više informacija o tome, molimo proverite datoteke pomoći u vašem softveru za autorizaciju CD-a.
   NE KORISTITE CD-RW DISK. Preporučuje se CD-R disk.

Provera verzije firmvera za sistem kućnog bioskopa:

 • Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan BDV-IT1000 sistem kućnog bioskopa.
 • Uključite sistem kućnog bioskopa BDV-IT1000.
 • Ako sistem kućnog bioskopa počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme "STOP" i sačekajte dok se na televizoru ne prikaže plavi ekran Sony Blu-ray Disc™ pre nego nastavite.
 • Na "xross media bar™" (XMB™), koristite tastere sa strelicom na daljinskom upravljaču da biste označili "Setup" [Podešavanje] > "System Settings" [Sistemska podešavanja], a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Označite "System Information" [Sistemske informacije] koristeći tastere sa strelicama, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Izaberite "System Information" [Sistemske informacije] koristeći tastere sa strelicama, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na BDP-IT1000 biće navedena na ekranu televizora (kao u nastavku):

  VERZIJA SOFTVERA XX.X.006

  Ako je broj verzije 010 ili viši, neophodno je instalirati ovu nadogradnju firmvera.

Mrežna nadogradnja je jednostavna i direktna, tako da se preporučuje da koristite metodu mrežne nadogradnje za nadogradnju BDP-IT1000 firmvera.

Ako ne možete da povežete BDP-IT1000 na internet priključak, koristite metodu "Disk za nadogradnju" koja je opisana u sledećem odeljku.

 • Molimo da pažljivo i detaljno pročitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva može doći do toga da BD/DVD kućni bioskop ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
 • Da biste koristili ovaj način nadogradnje, sistem kućnog bioskopa mora biti pravilno povezan sa aktivnom Internet vezom.
 • Da biste obavili nadogradnju firmvera, sistem kućnog bioskopa mora biti pravilno povezan sa kompatibilnim televizorom.

Proces nadogradnje firmvera obično traje 15 do 30 minuta, što zavisi od konfiguracije sistema i veze sa mrežom.

 1. Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 2. Povežite LAN priključak na sistemu kućnog bioskopa na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 4. Ako se disk nalazi u sistemu, izvadite ga.
 5. Na "xross media bar®" (XMB®), koristite tastere sa strelicom na daljinskom upravljaču da biste označili Setup [Podešavanje]- Network Update [Mrežna nadogradnja], a zatim pritisnite dugme ENTER.
 6. Prikazuje se poruka Perform version update? [Nadograditi verziju?]. 7. Izaberite OK i pritisnite dugme ENTER .
 8. Proces nadogradnje počinje i prikazuje se ekran za preuzimanje.
  Na ekranu televizora i displeju sistema se prikazuje DOWNLOAD */9 ("*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres). 9. Nakon procesa preuzimanja počinje nadogradnja, a na displeju prednje ploče sistema kućnog bioskopa se pojavljuje UPDATE [NADOGRADNJA].
 10. Tokom nadogradnje:
  Na displeju prednje ploče se prikazuje UPDATE */9 ("*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres).
 11. Ako je nadogradnja firmvera završena, na displeju prednje ploče sistema kućnog bioskpa se prikazuje COMPLETE! [ZAVRŠENO!].
  Ne rukujte sistemom i ne isključujte ga dok se prikazuje ova poruka. Ako to uradite, može doći do toga da BD/DVD kućni bioskop ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
 12. BD/DVD kućni bioskop će se automatski isključiti.
 13. Uključite BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 14. Provera verzije firmvera:Mogući problemi u vezi sa mrežnom nadogradnjom

Na displeju prednje ploče sistema kućnog bioskopa prikazuje se poruka "SYSTEM ERR" ili "UPDATE NG"

 1. Odspojite, pa ponovo povežite kabl za napajanje.
 2. Uključite BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 3. Molimo da ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.
 4. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, molimo obratite se kompaniji Sony.

Ako se u toku mrežne nadogradnje na televizoru prikaže poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi], vi nećete moći da nadogradite firmver.

Problem može da bude veza sa mrežom. Proverite mrežna podešenja sistema kućnog bioskopa, ako je potrebno.

 1. Proverite da li je LAN kabl umetnut u konektor.
 2. Proverite mrežno podešenje, kao i da li BD/DVD kućni bioskop ima svoju IP adresu. Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.
 3. Zatim ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.

Napajanje je isključeno za vreme nadogradnje.

Ponovo uključite BD/DVD sistem kućnog bioskopa. Zatim ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.

Tok mrežne nadogradnje sastoji se iz dva dela: prvo preuzimanje, a zatim nadogradnja. Ako je deo preuzimanja završen, proces nadogradnje firmvera još uvek nije završen nakon rada od preko 30 minuta.
Molimo obratite se kompaniji Sony.

Ako ne možete da povežete BDV-IT1000 na internet priključak, koristite metodu diska za nadogradnju.
Ako ste uspešno nadogradili svoj BDV-IT1000 korišćenjem mrežne nadogradnje koja je prethodno opisana, ne treba da koristite ovu proceduru.

 • Pažljivo sledite uputstva za nadogradnju. Ukoliko se ne slede uputstva može doći do prekida procesa nadogradnje i do toga da sistem kućnog bioskopa ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Nemojte gasiti sistem kućnog bioskopa ili ga isključivati iz priključka za naizmenično napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije nadogradnje firmvera može dovesti do toga da sistem kućnog bioskopa ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Za narezivanje nadogradnje firmvera, koristite kvalitetan, novi CD-R disk koji se može snimati. Sistem kućnog bioskopa možda neće moći pravilno da čita disk koji je prljav ili ima ogrebotine.
 • Preporučeni operativni sistem za računar koji će preuzimati nadogradnju firmvera:
  • Operativni sistem Microsoft® Windows® 98SE ili noviji.
  • Preporučuju se Windows® Vista®, Windows® XP ili Windows® 2000 (servisni paket 4).
 • Potreban vam je računar sa CD rezačem i softverom za narezivanje diskova.
 • Većina uslužnih programa za autorizaciju CD-a može da upiše ISO datoteke na disk. Za više informacija o tome, molimo proverite datoteke pomoći u vašem softveru za autorizaciju CD-a.

Procedura preuzimanja :

 1. Preuzmite datoteku UPDATE_BDV1000_VER010.EXE u privremenu fasciklu ili fasciklu za preuzimanje (zabeležite naziv te fascikle kao referencu).
 2. Otvorite fasciklu u koju je preuzeta datoteka i proverite da li je veličina UPDATE_BDV1000_VER010.EXE 51.284.992 bajta.
 3. Desnim tasterom miša kliknite na datoteku UPDATE_BDV1000_VER010.EXE i izaberite "Properties" [Svojstva].
 4. Na ekranu " UPDATE_BDV1000_VER010.EXE Properties" proverite da li je navedena "Size:" [Veličina:] "49,4 MB (51.284.992 bajta)". 5. Dvaput kliknite na datoteku UPDATE_BDV1000_VER010.EXE da biste pokrenuli proces kojim se vrši raspakivanje nadogradnje firmvera.
 6. U okviru dijalogaUPDATE_BDV1000_VER010.EXE unesite lokaciju ili kliknite na dugme "Browse..." [Pregledaj] da biste izabrali lokaciju za nekomprimovanu datoteku nadogradnje, a zatim kliknite na "OK". Datoteka UPDATE_BDV1000_VER010.ISO će biti raspakovana na specifičnu lokaciju.
 7. Koristite opciju "Burn Image" vašeg softvera za narezivanje CD-a da biste kreirali disk za nadogradnju od datoteke UPDATE_BDV1000_VER010.ISO

  Važne napomene:
  • Proverite da li je disk finalizovan.
  • Uverite se da je disk kreiran pravilno i bez grešaka. Ako ste u nedoumici, ponovo kreirajte novi disk nadogradnje.
  • Narezivanje diska za nadogradnju korišćenjem softvera za paketni upis nije podržano. (Paketni upis je tehnologija snimanja optičkog diska koja se koristi da bi se omogućilo korišćenje CD medija na koje se može snimati na sličan način kao flopi disk).
  • Disk kreirajte samo na način koji je prethodno opisan i ne koristite bilo kakav drugi proces.

Procedura nadogradnje firmvera:

 • Nemojte gasiti sistem kućnog bioskopa ili ga isključivati iz priključka za napajanje tokom postupka nadogradnje. Ako se to učini, može doći do oštećenja sistema kućnog bioskopa plejera, zbog čega bi on postao neupotrebljiv i bila bi potrebna popravka.
 • Nemojte pritiskati nijedno drugo dugme, osim ako se to ne zahteva, sve dok se ne završi nadogradnja. Ako se to učini, može doći do oštećenja sistema kućnog bioskopa plejera, zbog čega bi on postao neupotrebljiv i bila bi potrebna popravka.
 1. Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 2. Uključite BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 3. Stavite disk za nadogradnju u sistem i zatvorite fioku za disk.
 4. Kada se disk stavi, prikazuje se poruka Perform version update? [Nadograditi verziju?]. 5. Izaberite OK i pritisnite dugme ENTER .
 6. Proces preuzimanja počinje, a na displeju prednje ploče sistema kućnog bioskopa se pojavljuje "UPDATE".
 7. Tokom nadogradnje:
  Na displeju prednje ploče se prikazuje UPDATE */9 ("*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres). 8. Ako je nadogradnja firmvera završena, na displeju prednje ploče sistema kućnog bioskpa se prikazuje COMPLETE! [ZAVRŠENO!].
  Ne rukujte sistemom i ne isključujte ga dok se prikazuje ova poruka. Ako to uradite, može doći do toga da BD/DVD kućni bioskop ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
 9. Uklonite disk za nadogradnju iz sistema.
 10. Uključite BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 11. Provera verzije firmvera:Mogući problemi u vezi sa metodom korišćenja diska za nadogradnju

Na displeju prednje ploče sistema kućnog bioskopa prikazuje se poruka "SYS ERR" ili "UPDATE NG".

 1. Odspojite, pa ponovo povežite kabl za napajanje.
 2. Uključite BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 3. Ponovo pratite uputstva za metod sa diskom za nadogradnju.
 4. Ako problem i dalje postoji, molimo obratite se kompaniji Sony.

Poruka "UPDATE" se ne prikazuje na displeju prednje ploče sistema kućnog bioskopa kada se stavi disk za nadogradnju.

Izvadite disk iz sistema kućnog bioskopa i obrišite datoteke nadogradnje sa svog računara. Ponovo preuzmite nadogradnju i pratite gorenavedenu proceduru u potpunosti da biste kreirali novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju firmvera.

Kako mogu da proverim da je disk za nadogradnju snimljen
Kada je disk kreiran, proverite na računaru da li je ime diska "BV10-00010".

NAPAJANJE je isključeno za vreme nadogradnje.
Ponovo uključite BD/DVD sistem kućnog bioskopa i pratite uputstva navedena u odeljku "Disk za nadogradnju".

Kada dvaput kliknem na preuzetu datoteku nadogradnje UPDATE_BDV1000_VER010.exe koju sam preuzeo/la sa web lokacije za nadogradnju, ne kreira se datoteka UPDATE_BDV1000_VER010.ISO i pojavljuje se sledeća poruka o grešci: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
Preuzimanje možda nije uspešno obavljeno. Obrišite preuzetu datoteku i ponovo je preuzmite.

Nadogradnja firmvera se ne završava i nakon rada od preko 30 minuta.
Molimo obratite se kompaniji Sony.