Priprema

O ovoj nadogradnji (24/05/2011) :

Ovaj uslužni program nadograđuje firmver plejera BD / DVD sistema kućnog bioskopa na verziju 011 i pruža sledeće prednosti :


 • Bolja BD-ROM reprodukcija

Pogodnosti koje su obezbedile prethodne nadogradnje koje su uključene u verziju 011:

 • Operacija usporenog kretanja je dodata za reprodukciju Blu-ray i DVD diskova.
 • Operacija premotavanja „kadar-po-kadar“ unapred je dodata za reprodukciju Blu-ray i DVD diskova.
 • Poboljšava se kompatibilnost radi bolje interaktivnosti sa nekim BD-ROM plejerima.
 • Bolja BD-ROM reprodukcija

Modeli na koje se to odnosi:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Izaberite način koji želite da koristite za nadogradnju Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejera:


 • Mrežna nadogradnja:
  • Mrežna nadogradnja je jednostavna i direktna, tako da se preporučuje da koristite metodu mrežne nadogradnje.
  • Biće potrebno da povežete Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.

Kliknite da biste videli uputstva

Kliknite da biste videli uputstva

Mrežna nadogradnja:

bdp
 • Molimo da pažljivo i detaljno pročitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva, može doći do toga da plejer ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
 • Ovaj uslužni program je samo za Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.
 • Da biste koristili ovaj način nadogradnje, plejer mora biti pravilno povezan sa aktivnom Internet vezom.
 • Da biste obavili nadogradnju firmvera, plejer mora biti pravilno povezan sa kompatibilnim televizorom.
 • Proces nadogradnje firmvera obično traje 15 do 30 minuta, što zavisi od konfiguracije sistema i veze sa mrežom.

Uputstva:

 • Pre nego počnete:
 1. Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer.
 2. Povežite LAN priključak na Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejeru na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer.
 4. Ako se disk nalazi u plejeru, izvadite ga.
 • Instaliranje nadogradnje:
 1. Na xross media bar™ meniju, koristite tastere sa strelicom na daljinskom upravljaču da biste označili "Setup" [Podešavanje] - "Network Update" [Mrežna nadogradnja], a zatim pritisnite dugme ENTER.
 2. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Nadograditi verziju?].
 3. Izaberite "OK", a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Proces preuzimanja počinje i na ekranu televizora se vidi ekran za preuzimanje.
 5. Tokom nadogradnje se poruka "*/9" prikazuje na televizoru i na displeju prednje ploče plejera.

  Napomena: "*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres preuzimanja.
 6. Kada se završi preuzimanje, počinje nadogradnja, a na displeju prednje ploče plejera se pojavljuje "UPDATING".
 7. Tokom nadogradnje se poruka "UPDATING" prikazuje na displeju prednje ploče plejera.
 8. Ako je nadogradnja firmvera završena, na displeju prednje ploče se pojavljuje "COMPLETE" [KRAJ].

  UPOZORENJE!! Ne rukujte plejerom i ne isključujte ga dok se prikazuje ova poruka. To može dovesti do toga da Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer će se automatski isključiti.
 10. Uključite Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer.
 11. Proverite trenutnu verziju firmvera da biste potvrdili da je nadogradnja uspešno instalirana.

  Napomena: Ako su tri poslednje cifre broja verzije 011, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Mogući problemi u vezi sa mrežnom nadogradnjom

Na displeju prednje ploče naizmenično se prikazuju poruke "UPDATE" i "INCOMPLETE" [NADOGRADNJA/NEPOTPUNA]

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice, pa ga ponovo utaknite.
 2. Uključite napajanje BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 3. Molimo da ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.
 4. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, molimo obratite se kompaniji Sony.


Ako se u toku mrežne nadogradnje na televizoru prikaže poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi], vi nećete moći da nadogradite firmver.

Problem može da bude veza sa mrežom. Proverite mrežna podešenja BD/DVD sistema kućnog bioskopa, ako je potrebno.

 1. Proverite da li je LAN kabl umetnut u konektor.
 2. Proverite mrežno podešenje, kao i da li BD/DVD sistem kućnog bioskopa ima svoju IP adresu. Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.
 3. Zatim ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.


Napajanje je isključeno za vreme nadogradnje.

Ponovo uključite sistem. Zatim ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.Kad se BD/DVD sistem kućnog bioskopa uključi posle nadogradnje, na displeju prednje ploče se neprekidno prikazuje poruka "WELCOME" [DOBRODOŠLI].

Molimo obratite se kompaniji Sony.Nadogradnja firmvera (to nije preuzimanje) se ne završava i nakon rada od preko 30 minuta.

 1. Izvucite AC mrežni kabl (za napajanje) iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
 2. Uključite napajanje BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 3. Molimo da ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.
 4. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, molimo obratite se kompaniji Sony.


Ovaj sistem ne šalje 3D signal nakon 3D ažuriranja ako je sistem povezan na 3D-kompatibilan TV.


Povežite 3D-kompatibilan TV putem HDMI veze.

Izvršite sledeće:

 1. Pritisnite „HOME“.
  Na ekranu televizora pojavljuje se početni meni.
 2. Pritisnite da biste izabrali "Setup" [Podešavanje].
 3. Pritisnite da biste izabrali "Screen Settings" (Podešavanja ekrana), a zatim pritisnite Enter .
 4. Pritisnite da biste izabrali "Output Video Format" (Izlazni video format), a zatim pritisnite Enter.
 5. Pritisnite da biste izabrali "HDMI", a zatim pritisnite Enter .
 6. Izaberite „Auto“ (Automatski) i sledite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.

Kreiranje diska za nadogradnju koji treba staviti u Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System plejer

Ako ste uspešno nadogradili svoj Blu-ray sistem korišćenjem "Mrežne nadogradnje" ne treba da koristite ovu proceduru.

Modeli na koje se to odnosi:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Ako vaš BD sistem nije među ovim modelima kliknite ovde da biste izabrali tačan model.

Upozorenje:

 • Ovaj uslužni program je namenjen samo za korišćenje sa BD/DVD sistemom kućnog bioskopa koji su prodavani u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.
 • Pažljivo sledite uputstva za nadogradnju. Ukoliko se ne slede uputstva, može doći do prekida procesa nadogradnje i do toga da sistem ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Nemojte gasiti sisitem ili ga isključivati iz priključka za naizmenično napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije nadogradnje verzije firmvera može dovesti do toga da sistem ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Vaš BD / DVD sistem kućnog bioskopa će biti vraćen na fabrička podrazumevana podešenja. Nakon instaliranja nadogradnje, biće potrebno da rekonfigurišete vaš sistem.
 • Za narezivanje nadogradnje firmvera, koristite kvalitetan, novi CD-R disk koji se može snimati. Sistem možda neće moći pravilno da čita disk koji je prljav ili ima ogrebotine.
 • Preporučeni operativni sistem za računar koji će preuzimati nadogradnju firmvera:
  • Preporučuju se Windows® Vista®, Windows® XP ili Windows® 7.
 • Potreban vam je računar sa CD rezačem.

Provera verzije firmvera za sistem kućnog bioskopa:

 • Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan BDV-E300/E800W/E801/Z7 sistem kućnog bioskopa.
 • Uključite sistem kućnog bioskopa BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Ako sistem kućnog bioskopa počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme "STOP" i sačekajte dok se na televizoru ne prikaže plavi ekran Sony Blu-ray Disc™ pre nego nastavite.
 • Na "xross media bar™" (XMB™), koristite tastere sa strelicom na daljinskom upravljaču da biste označili "Setup" [Podešavanje] > "System Settings" [Sistemska podešavanja], a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Označite "System Information" [Sistemske informacije] koristeći tastere sa strelicama, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na BDP-IT1000 biće navedena na ekranu televizora (kao u nastavku):

  VERZIJA SOFTVERA XX.X.006

  Ako je broj verzije 011 ili viši, neophodno je instalirati ovu nadogradnju firmvera.

Procedura preuzimanja :

 1. Preuzmite datoteku UPDATA_13x011.ZIP u privremenu fasciklu ili fasciklu za preuzimanje (zabeležite naziv te fascikle kao referencu).
 2. Otvorite fasciklu u koju je preuzeta datoteka i proverite da li je veličina UPDATA_13x011.ZIP 48,165,706 bajta.
 3. Desnim tasterom miša kliknite na datoteku UPDATA_13x011.ZIP i izaberite "Properties" [Svojstva].
 4. Na ekranu " UPDATA_13x011.ZIP Properties" proverite da li je navedena "Size:" [Veličina:] "46,9 MB (48,165,706 bajta)". 5. Raspakujte datoteku UPDATA_13x011.ZIP na lokaciji po svom izboru.
 6. Raspakovane datoteke će imati imena "BD13-VUD.BIN" i "SONY_VUP.ID"
 7. Da biste napravili disk za nadogradnju firmvera, snimite raspakovane datoteke ("BD13-VUD.BIN" i "SONY_VUP.ID") u osnovni direktorijum CD-R diska. (izbegavajte korišćenje ISO9660 formata ako koristite softver za snimanje).

Važne napomene:

 • Kada koristite softver za snimanje CD/DVD diskova, izaberite UDF format.
 • Proverite da li je disk finalizovan.
 • Uverite se da je disk kreiran pravilno i bez grešaka. Ako ste u nedoumici, ponovo kreirajte novi disk nadogradnje.
 • Korišćenje ISO9660 formata može da prouzrokuje kreiranje nepravilnog diska za nadogradnju.
 • Disk kreirajte samo na način koji je prethodno opisan i ne koristite bilo kakav drugi proces.

Procedura nadogradnje firmvera:

 • Upozorenje :

  - Nemojte gasiti sistem ili ga isključivati iz priključka za napajanje tokom postupka nadogradnje. Ako se to učini, može doći do oštećenja sistema, zbog čega bi on postao neupotrebljiv i bila bi potrebna popravka.

  - Nemojte pritiskati nijedno drugo dugme, osim ako se to ne zahteva, sve dok se ne završi nadogradnja. Ako se to učini, može doći do oštećenja sistema, zbog čega bi on postao neupotrebljiv i bila bi potrebna popravka.
 1. Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 2. Uključite BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 3. Stavite disk za nadogradnju u sistem i zatvorite fioku za disk.
 4. Kada se disk stavi, prikazuje se poruka Perform version update? [Nadograditi verziju?]. 5. Izaberite OK i pritisnite dugme ENTER .
 6. Proces preuzimanja počinje, a na displeju prednje ploče sistema kućnog bioskopa se pojavljuje "UPDATE".
 7. Tokom nadogradnje:
  Na displeju prednje ploče se prikazuje UPDATE */9 ("*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres). 8. Ako je nadogradnja firmvera završena, na displeju prednje ploče sistema kućnog bioskpa se prikazuje COMPLETE! [ZAVRŠENO!].
  Ne rukujte sistemom i ne isključujte ga dok se prikazuje ova poruka. Ako to uradite, može doći do toga da BD/DVD kućni bioskop ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
 9. Uklonite disk za nadogradnju iz sistema.
 10. Uključite BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 11. Provera verzije firmvera:Eventuella problem i samband med användning av en uppgraderingsskiva

x

Na displeju prednje ploče sistema kućnog bioskopa prikazuje se poruka "SYS ERR" ili "UPDATE NG".

 1. Dra ur kontakten ur vägguttaget och sätt i den igen.
 2. Sätt på Blu-ray-/DVD-hemmabiosystemet.
 3. Om felet inte åtgärdas efter att du har gjort om uppgraderingsprocessen tar du ut skivan ur systemet och raderar uppgraderingsfilerna på datorn.
 4. Hämta uppgraderingen igen och följ hela processen ovan för att skapa en ny uppgraderingsskiva och installera uppgraderingen av den inbyggda programvaran.
 5. Om problemet kvarstår ber vi dig att kontakta Sony.


"UPDATE" visas inte på displayen när uppgraderingsskivan sätts in.

Ta ut uppgraderingsskivan ur systemet och radera uppgraderingsfilerna från datorn. Hämta uppgraderingen igen och följ hela processen ovan för att skapa en ny uppgraderingsskiva och installera uppgraderingen av den inbyggda programvaran.Strömmen stängdes av under uppdateringen.

Sätt på systemet igen och låt uppgraderingsskivan vara kvar i skivfacket. Uppgraderingsprocessen ska starta om automatiskt.Uppgraderingsfilen UPDATA_13x011.ZIP som jag hämtade från uppgraderingssidan gick inte att extrahera.

Hämtningen kan ha misslyckats. Radera den hämtade filen och hämta uppgraderingsfilen igen.Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är fortfarande inte klar efter 30 minuter.

 1. Dra ur strömsladden ur vägguttaget, vänta några minuter och sätt sedan i den igen.
 2. Sätt på Blu-ray-/DVD-hemmabiosystemet.
 3. Utför nätverksuppgraderingsprocessen igen.
 4. Om felet inte åtgärdas efter det andra uppgraderingsförsöket ber vid dig att kontakta Sony.