O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj Blu-ray plejer.

 • Datum objavljivanja: 09/03/2012
 • Ime: F01.R.0102
 • Modeli na koje se odnosi: BDP-SX1
 • Prednosti i poboljšanja:
 • Ograničenja: samo za Blu-ray plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije F01.R.0102 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Turn on the Blu-ray player. If it starts to play a disc, press STOP and wait until you see the XrossMediaBar™ menu is displayed on the LCD panel before proceeding
 2. At the XrossMediaBarTM, highlight Setup > System Settings then select ENTER using the arrow keys on the remote control.
 3. Highlight System Information and select ENTER.
 4. On the LCD panel, the firmware version number looks like this:
  "Software Version F01.R.0076" - if the version number is F01.R.0102 or higher, you already have the most recent firmware version.

Instalacija

Postoje 2 jednostavna načina za ažuriranje firmvera Blu-ray plejera:

 1. Sony Home Audio i Video: Skidanje upravljačkog softvera  

  Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15-30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem Interneta preuzmite ažurnu verziju na svoj Blu-ray plejer.

  Šta vam je potrebno:

  • Ethernet kabl za povezivanje Blu-ray plejera sa Internetom
  • aktivna internet veza

  Kako da osigurate neometano ažuriranje

  Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će biti dobro iz prvog puta:

  • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray plejer.
  • Ne isključujte Blu-ray plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
  • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

  Podešavanje opreme:

  1. Povežite LAN priključak na Blu-ray plejeru na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
  2. Uključite Blu-ray plejer. (Ako se disk nalazi u plejeru, izvadite ga.)

  Pribavite ažurnu verziju:

  1. At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
  2. The message Perform version update? is displayed on the LCD panel.
  3. Select OK using the remote control, and then press ENTER.
  4. The download process starts and you see the download screen on the LCD panel.
  5. During the download, you see the message */9"on the LCD panel. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
  6. After the download is complete, the update starts.
  7. You will see again the message "*/9"on the LCD panel. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
  8. When the green LED at the front of the main body turns off, the update is complete. The player automatically turns off -Don't use or turn off the player until the update is complete.
  9. Turn the player back on.
  10. Check the firmware version. If the version number is F01.R.0102, the firmware update was successful.

  Rešavanje problema

  Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera putem Interneta.

  • The message "The batteries are insufficiently charged. Charge the batteries and try again." is displayed in the LCD panel.
   Charge the batteries and try again.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the LCD panel.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray player has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use – instead of the proxy host name – into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
   Uključite plejer i ponovo pokušajte ažuriranje.

  • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se.
   1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
   2. Uključite Blu-ray plejer.
   3. Ponovo izvršite ažuriranje.
    I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • UPDATA_F01R0102.ZIP