O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj Blu-ray plejer.

 • Datum objavljivanja: 12/04/2012
 • Ime: Ažuriranje firmvera Blu-ray plejera na verziju 6.20
 • Modeli na koje se odnosi: BDP-S1E
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Improves BD-Java compatibility to enhance interactivity with some BD-ROMs.
 • Ograničenja: samo za Blu-ray plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije 6.20 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite Blu-ray plejer. Ako počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme STOP i sačekajte dok se ne prikaže plavi Sony Blu-ray ekran na TV ekranu.
 3. Pritisnite dugme SYSTEM MENU na daljinskom upravljaču.
 4. Na ekranu "SYSTEM MENU" [Sistemski meni] označite Setup [Podešavanje] i izaberite ENTER.
 5. Označite Video Setup [Video podešavanje] i izaberite ENTER.
 6. Označite TV Type [Tip TV-a] i izaberite ENTER.
 7. Pritisnite PLAVO dugme na daljinskom upravljaču.
 8. Na TV ekranu se prikazuje verzija firmvera - ako je broj verzije 6.20 ili veći, već imate najažurniju verziju firmvera.

Instalacija

Šta vam je potrebno

 • Računar sa CD rezačem
 • Potpuno novi CD-R disk na koji se može snimati, koji je čist i bez ogrebotina

Napomene:

 • Preuzeta datoteka kreiraće ISO imidž ( imidž diska ISO 9660 sistema datoteka).
 • Većina softvera za narezivanje CD-a može da upiše ISO datoteke na disk. Za više informacija o tome, molimo proverite odeljak pomoći u vašem softveru.

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će funkcionisati iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray plejer.
 • Ne isključujte Blu-ray plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Preuzmite ažurnu verziju na svoj računar:

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe na računar - zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na "Properties" [Svojstva]. Proverite da li je veličina datoteke 50,1 MB (52.554.752 bajtova).

  Svojstva datoteke

Napravite disk:

 1. Dvaput kliknite na datoteku da biste je raspakovali na računaru- ISO imidž biće raspakovan.
 2. Snimite raspakovanu ISO datoteku na prazan CD-R koji se može snimati. Koristeći softver za narezivanje CD-a? Uverite se da ste izabrali opciju "Burn Image" kada kreirate disk.

Prenesite ažurnu verziju na plejer

Prvo treba da pripremite opremu, a zatim da prenesete ažurnu verziju na plejer.

Pripremite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.)
 2. Uključite Blu-ray plejer.
 3. Stavite ovaj disk u plejer i zatvorite fioku za disk.

Prenos ažuriranja:

 1. Kada se disk učita, ažuriranje se pokreće automatski.
 2. Poruka DISC-DWLD pojavljuje se na displeju prednje ploče.
 3. Plejer će se isključiti i uključiti automatski. - Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 4. Niz poruka pojaviće se na displeju prednje ploče.- Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 5. Fioka za disk će se otvoriti nakon približno 20 minuta. - Ne uklanjajte disk iz plejera i ne zatvarajte fioku. Proces ažuriranja je još uvek u toku.
 6. Proces ažuriranja je završen kada se na displeju prednje ploče pojavi poruka DL OK.
 7. Izvadite disk i uključite plejer. - Plejeru će biti potrebo oko 90 sekundi da prikaže sliku na televizoru.
 8. Ponovo proverite verziju firmvera plejera tako što ćete pratiti korake opisane u delu Da li treba da ažuriram?

Pitanja i odgovori

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera korišćenjem računara i diska.

 • Disk za ažuriranje neće biti izbačen sve dok se pojavljuje "DL OK" na displeju prednje ploče.
  Pratite sledeće korake:
  1. Uključite plejer i odmah (u roku od jedne sekunde) pritisnite dugme STOP na plejeru.- Dugme STOP na daljinskom upravljaču neće funkcionisati.
  2. Fioka za disk će se otvoriti i plejer će se zatim automatski isključiti.

 • Na displeju prednje ploče plejera prikazuje se poruka "WRT FAILED".
  Pratite sledeće korake:
  1. Isključite plejer pritiskajući dugme POWER nekoliko sekundi.
  2. Ponovo pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje.
  3. Proces će se ponovo pokrenuti automatski.
  Problem i dalje postoji?
  1. Uklonite disk iz plejera.
  2. Izbrišite preuzetu datoteku za ažuriranje sa svog računara.
  3. Ponovite celokupnu proceduru ažuriranja od početka.

 • Poruka "DISC-DWLD" se ne prikazuje na prednjoj ploči nakon što je disk stavljen.
  1. Uklonite disk iz plejera.
  2. Izbrišite preuzetu datoteku za ažuriranje sa svog računara.
  3. Ponovite proceduru ažuriranja od početka.

 • Na displeju prednje ploče plejera prikazuje se poruka „NO DWLD 02“.
  Ovo znači da je na vašem plejeru već izvršeno ažuriranje. Ne treba da ažurirate plejer.

 • Sva moja podešavanja bila su izbrisana nakon ažuriranja
  To je normalno. Plejer će biti resetovan na fabrička podešenja.

 • Kako mogu da proverim da je disk za ažuriranje pravilno kreiran mojim softverom za narezivanje CD-a?
  Proverite da li je naziv kreiranog diska "BDPV-00620".

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite plejer sa diskom za ažuriranje u fioci za disk. Ažuriranje treba da se pokrene automatski.

 • Kada dvaput kliknem na preuzetu datoteku UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe, ISO datoteka se ne kreira i pojavljuje se sledeća poruka o grešci: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
  Preuzimanje možda nije uspešno obavljeno. Obrišite datoteku i preuzmite je ponovo.

 • Kada uključim plejer posle ažuriranja, ništa se ne pojavljuje na ekranu televizora.
  Ako se posle 2 minuta ne pojavljuje ništa, molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony.

 • Kada uključim plejer posle završenog ažuriranja, na ekranu televizora ili na displeju prednje ploče plejera se prikazuje "POWER ON" [NAPAJANJE UKLJUČENO].
  Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony.

 • Ažuriranje traje više od 50 minuta i ne završava se
  Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony.

 • Poruke "INCOMPLETE"/"NEED DISC" prikazuju se na displeju prednje ploče plejera.
  Ažuriranje nije završeno.
  1. Ponovo stavite disk u plejer.
  2. Isključite plejer pritiskajući dugme "POWER" na plejeru 5 sekundi.
  3. Ponovo uključite plejer da biste automatski restartovali proceduru ažuriranja.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe