Modeli na koje se to odnosi

 • BDP-CX7000ES

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja:

Ovaj uslužni program ažurira firmver Blu-ray Disc™ plejera na verziju 020 i pruža sledeće prednosti :

 • poboljšava se kompatibilnost radi bolje interaktivnosti sa nekim BD-ROM plejerima

Priprema

Provera verzije firmvera za plejer:

 • Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan Blu-ray Disc™ plejer.
 • Uključite Blu-ray Disc ™ plejer.
 • Izaberite "Setup" - "System Settings" [Podešavanje - Sistemska podešavanja] koristeći tastere sa strelicama, a zatim pritisnite dugme "ENTER" (koje se nalazi u centru tastera sa strelicama).
 • Izaberite "System Information" [Sistemske informacije] koristeći tastere sa strelicama, a zatim pritisnite dugme "ENTER" (koje se nalazi u centru tastera sa strelicama).
 • Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na Blu-ray Disc™ plejeru biće navedena na ekranu televizora (kao u nastavku):

  Verzija softvera xx.x.xxx

  Ako su poslednje tri cifre broja verzije 020 ili veće, neophodno je instalirati ovo ažuriranje firmvera.

 • Mrežno ažuriranje:
  • Mrežno ažuriranje je jednostavno i direktno, tako da se preporučuje da koristite metodu mrežnog ažuriranja.
  • Biće potrebno da povežete Blu-ray Disc™ plejer na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.

Kliknite da biste videli uputstva

Kliknite da biste videli uputstva

Updating over the internet 

Mrežna nadogradnja je jednostavna i direktna, tako da se preporučuje da koristite ovu metodu za nadogradnju firmvera Blu-ray plejera.

 • Molimo da pažljivo i detaljno pročitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva, može doći do toga da plejer ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
 • Ovaj uslužni program je samo za Blu-ray plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.
 • Da biste koristili ovaj način nadogradnje, plejer mora biti pravilno povezan sa aktivnom Internet vezom.
 • Da biste obavili nadogradnju firmvera, plejer mora biti pravilno povezan sa kompatibilnim televizorom.
 • Proces nadogradnje firmvera obično traje 15 do 30 minuta, što zavisi od konfiguracije sistema i veze sa mrežom.

Uputstva:

 • Pre nego počnete:
 1. Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan Blu-ray plejer.
 2. Povežite LAN priključak na Blu-ray plejeru na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite Blu-ray plejer.
 • Instaliranje nadogradnje:
 1. Na Home meniju, koristite tastere sa strelicom na daljinskom upravljaču da biste označili "Setup" [Podešavanje] - "Network Update" [Mrežna nadogradnja], a zatim pritisnite dugme ENTER.
 2. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Nadograditi verziju?].
 3. Izaberite "OK", a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Proces preuzimanja počinje i na ekranu televizora se vidi ekran za preuzimanje.
 5. Tokom nadogradnje se poruka "DOWNLOAD */9" prikazuje na televizoru i na displeju prednje ploče plejera.
  Napomena: "*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres preuzimanja.
 6. Kada se završi preuzimanje, počinje nadogradnja, a na displeju prednje ploče plejera se pojavljuje "VERSION UP".
 7. Tokom nadogradnje se poruka "VERSION UP */9" prikazuje na displeju prednje ploče plejera.
  Napomena: "*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres nadogradnje.
 8. Ako je nadogradnja firmvera završena, na displeju prednje ploče se pojavljuje "FINISH" [KRAJ].
  UPOZORENJE!! Ne rukujte plejerom i ne isključujte ga dok se prikazuje ova poruka. To može dovesti do toga da Blu-ray plejer ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 9. Blu-ray plejer će se automatski isključiti.
 10. Uključite Blu-ray plejer.
 11. Proverite trenutnu verziju firmvera da biste potvrdili da je nadogradnja uspešno instalirana.
  Napomena: Ako su tri poslednje cifre broja verzije 020, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Mogući problemi u vezi sa mrežnom nadogradnjom

Na displeju prednje ploče plejera prikazuje se poruka "SYSTEM ERROR" ili "VERSION UP NG"

 1. Pritisnite dugme "POWER" nekoliko sekundi dok se napajanje uređaja ne isključi.
 2. Uključite napajanje Blu-ray plejera.
 3. Molimo da ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.
 4. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, molimo obratite se kompaniji Sony.


Ako se u toku mrežne nadogradnje na televizoru prikaže poruka neka poruka o grešci, vi nećete moći da nadogradite firmver.

Problem može da bude veza sa mrežom. Proverite mrežna podešenja Blu-ray plejera ako je potrebno.

 1. Proverite da li je LAN kabl umetnut u konektor.
 2. Proverite mrežno podešenje, kao i da li Blu-ray plejer ima svoju IP adresu. Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.
 3. Zatim ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.


Napajanje je isključeno za vreme nadogradnje.

Ponovo uključite plejer. Zatim ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.Nadogradnja firmvera (to nije preuzimanje) se ne završava i nakon rada od preko 30 minuta.

Molimo obratite se kompaniji Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Ako ste uspešno ažurirali svoj Blu-ray Disc™ plejer korišćenjem "Mrežnog ažuriranja" ne treba da koristite ovu proceduru.

Upozorenje:

 • Ovaj uslužni program je samo za Blu-ray Disc™ plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.
 • Pažljivo sledite uputstva za ažuriranje. Ukoliko se ne slede uputstva, može doći do prekida procesa nadogranje i do toga da plejer ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Nemojte gasiti plejer ili ga isključivati iz priključka za naizmenično napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije ažurirane verzije firmvera može dovesti do toga da plejer ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Za narezivanje ažurnog firmvera, koristite kvalitetan, novi CD-R disk koji se može snimati. Plejer možda neće moći pravilno da čita disk koji je prljav ili ima ogrebotine.
 • Preporučeni operativni sistem za računar koji će preuzimati ažuran firmver:
  • Preporučuju se Windows® Vista®, Windows® XP ili Windows® 7, Mac OS X 10.6.3.
 • Potreban vam je računar sa CD rezačem.

Procedura preuzimanja :

 1. Preuzmite datoteku UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE u privremenu fasciklu ili fasciklu za preuzimanje (zabeležite naziv te fascikle kao referencu).
 2. Otvorite fasciklu u koju je preuzeta datoteka i proverite da li je veličina UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE 47.269.888 bajta.
 3. Desnim tasterom miša kliknite na datoteku UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE i izaberite "Properties" [Svojstva].
 4. Na ekranu "UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE Properties" proverite da li je navedena "Size:" [Veličina:] "45.0 MB (47,269,888 bajta)". 5. Dvaput kliknite na datoteku UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE da biste pokrenuli proces kojim se vrši raspakivanje ažurnog firmvera.
 6. U okviru dijaloga UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE unesite lokaciju ili kliknite na dugme "Browse..." [Pregledaj] da biste izabrali lokaciju za nekomprimovanu datoteku ažuriranja, a zatim kliknite na "OK". Datoteka UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO će biti raspakovana na specifičnu lokaciju.
 7. Da biste napravili disk za ažuriranje firmvera, snimite raspakovane datoteke (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) u osnovni direktorijum CD-R diska. (izbegavajte korišćenje ISO9660 formata ako koristite softver za snimanje).

  Ne pravite disk sa podacima. Da bi disk za ažuriranje funkcionisao, morate da ga kreirate korišćenjem opcije "Burn Image" vašeg softvera za narezivanje CD-a.

Važne napomene:

 • Proverite da li je disk finalizovan.
 • Uverite se da je disk kreiran pravilno i bez grešaka. Ako ste u nedoumici, ponovo kreirajte novi disk za ažuriranje.
 • Korišćenje ISO9660 formata može da prouzrokuje kreiranje nepravilnog diska za ažuriranje.
 • Disk kreirajte samo na način koji je prethodno opisan i ne koristite bilo kakav drugi proces.

Procedura ažuriranja firmvera:

 • Upozorenje :

  - Nemojte gasiti plejer ili ga isključivati iz priključka za napajanje tokom postupka ažuriranja. Ako se to učini može doći do oštećenja plejera, zbog čega bi on postao neupotrebljiv i bila bi potrebna popravka.

  - Nemojte pritiskati nijedno drugo dugme, osim ako se to ne zahteva, sve dok se ne završi ažuriranje. Ako se to učini može doći do oštećenja plejera, zbog čega bi on postao neupotrebljiv i bila bi potrebna popravka.
 • Pre nego počnete:
 1. Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan Blu-ray Disc™ plejer.
 2. Uključite Blu-ray Disc ™ plejer.
 3. Pritisnite dugme OPEN/CLOSE na daljinskom upravljaču ili na prednjem panelu da biste otvorili prednji poklopac.
 4. Ubacite disk za ažuriranje i pritisnite dugme OPEN/CLOSE na daljinskom upravljaču ili na prednjem panelu da biste zatvorili prednji poklopac.
 • Ažuriranje:
 1. Koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite disk za ažuriranje u delu "Other Discs" [Drugi diskovi] u okviru ikona za kategorije ("Video" [Video] ili "Music" [Muzika] ili "Photo" [Fotografije]) , a zatim pritisnite dugme "ENTER" (koje se nalazi u centru tastera sa strelicama).
 2. Kada se disk stavi, na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Nadograditi verziju?].
 3. Koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite "OK", a zatim pritisnite dugme "ENTER" (koje se nalazi u centru tastera sa strelicama).
 4. Ažuriranje počinje, a na displeju prednje ploče plejera se pojavljuje "VERSION UP */9".
  Napomena: "*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres ažuriranja.
 5. Ako je ažuriranje firmvera završeno, na displeju prednje ploče se pojavljuje "FINISH" [KRAJ].
  Ne rukujte plejerom i ne isključujte ga dok se prikazuje ova poruka. Ako to uradite, može doći do toga da plejer ne reaguje i da je mu bude potrebna popravka.
 6. Blu-ray Disc™ plejer će se automatski isključiti.
 7. Uključite Blu-ray Disc ™ plejer.
 8. Uklonite disk za ažuriranje iz plejera.
 9. Provera verzije firmvera. Ako je broj verzije 020, ažuriranje firmvera je bilo uspešno.

Mogući problemi u vezi sa metodom korišćenja diska za ažuriranje

Na displeju prednje ploče plejera prikazuje se poruka "SYSTEM ERROR" ili "VERSION UP NG"

 1. Pritisnite dugme "POWER" nekoliko sekundi dok se napajanje uređaja ne isključi.
 2. Uključite plejer.
 3. Ponovo pratite uputstva za metod sa diskom za ažuriranje.
 4. Ako problem i dalje postoji, molimo obratite se kompaniji Sony.


Disk za ažuriranje se ne pojavljuje u delu "Other Discs" [Drugi diskovi] na Početnom meniju kada je disk za ažuriranje ubačen.

Izvadite disk iz plejera i obrišite datoteke za ažuriranje sa svog računara. Ponovo preuzmite ažuriranje i pratite gorenavedenu proceduru u potpunosti da biste kreirali novi disk za ažuriranje i instalirali ažuran firmver.Kada dvaput kliknem na preuzetu datoteku ažuriranja UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE koju sam preuzeo/la sa web lokacije za ažuriranje, ne kreira se datoteka UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO i pojavljuje se sledeća poruka o grešci: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

Preuzimanje možda nije uspešno obavljeno. Obrišite preuzetu datoteku i ponovo je preuzmite.Ažuriranje firmvera se ne završava i nakon rada od preko 30 minuta.

Molimo obratite se kompaniji Sony.