Modeli na koje se to odnosi

This information is applicable for the following Blu-ray Disc player models:

 • BDP-A6000

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj Blu-ray plejer.

 • Ime: Ažuriranje firmvera Blu-ray plejera na verziju M18.R.0511
 • Datum objavljivanja: 17/12/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšavanje stepena bezbednosti šifrovanja
 • Ograničenja: samo za Blu-ray plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije M18.R.0511 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na HDMI1 konektor, izaberite HDMI1 kao ulaz
 2. Uključite Blu-ray plejer. Ako počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme STOP i sačekajte dok se ne prikaže meni XrossMediaBar (XMB™)
 3. U meniju XrossMediaBarTM, označite Setup > System Settings [Podešavanje - Sistemska podešavanja], a zatim izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču
 4. Označite System Information [Sistemske informacije] i izaberite ENTER
 5. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  "Software Version M18.R.0511" (Verzija softvera M18.R.0511) - ako je broj verzije M18.R.0511 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Instalacija

Postoje 2 jednostavna načina za ažuriranje firmvera Blu-ray plejera:

 1. Sony Home Audio i Video: Skidanje upravljačkog softvera  

  Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15-30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem Interneta preuzmite ažurnu verziju na svoj Blu-ray plejer.

  Šta vam je potrebno:

  • Ethernet kabl za povezivanje Blu-ray plejera sa Internetom
  • aktivna internet veza
  • kompatibilan televizor

  Kako da osigurate neometano ažuriranje

  Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će biti dobro iz prvog puta:

  • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray plejer
  • Ne isključujte Blu-ray plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja
  • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima

  Podešavanje opreme:

  • Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na AV1 konektor, izaberite AV1 kao ulaz.)
  • Povežite LAN priključak na Blu-ray plejeru na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla
  • Uključite Blu-ray plejer. (Ako se disk nalazi u plejeru, izvadite ga.)

  Pribavite ažurnu verziju:

  1. U meniju XrossMediaBar TM, izaberite Setup > Network Update [Podešavanje - Mrežno ažuriranje] pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite ENTER
  2. Na televizoru se prikazuje poruka Perform version update? [Ažurirati verziju?]
  3. Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskom upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER
  4. Proces preuzimanja počinje i na televizoru ćete videti ekran za preuzimanje
  5. During the update, you see the message */9"on the TV and "UP*/9" on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
  6. Plejer će se ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. - Ne koristite i ne uključujte sami plejer u toku ovog koraka.
  7. You will see again the message */9"on the TV and "UP*/9" on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
  8. Kada se plejer automatski isključi, ažuriranje je završeno. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
  9. Ponovo uključite plejer
  10. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M18.R.0511, ažuriranje firmvera je bilo uspešno

  Rešavanje problema

  Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera putem Interneta.

  • "UP NG" is displayed on the player front panel display.
   Please perform the following procedure:
   1. Ensure there is no problem with your network connection to the Internet
   2. Select “Retry” at the “update failed” screen
   3. If the symptom does not improve after trying the network update again, please create an update disc
   4. Insert the update disc at the “update failed” screen, and then select “Retry” on the screen

  • Na televizoru se prikazuje poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi].
   Problem može da bude veza sa mrežom.
   1. Proverite da li je LAN kabl povezan
   2. U mrežnim podešenjima proverite da li ste potvrdili opciju da Blu-ray plejer ima svoju IP adresu ili ne. (Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.)
   3. Ponovo izvršite ažuriranje

  • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
   Uključite plejer i ponovo pokušajte ažuriranje.

  • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se.
   1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
   2. Uključite Blu-ray plejer
   3. Ponovo izvršite ažuriranje.
    I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

  • Posle nekoliko pokušaja, ažuriranje firmvera i dalje ne funkcioniše.
   1. Napravite disk za ažuriranje i stavite u plejer
   2. Na ekranu sa obaveštenjem o neuspešnom ažuriranju izaberite "Retry" [Ponovni pokušaj].
    I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • UPDATA_M18R0511.ZIP

Veličina datoteke

 • -