Instalacija

Primenljivo na VAIO modelima:
SVF11N1A4E; SVF11N1C5E; SVF11N1L2EB; SVF11N1L2EP; SVF11N1L2ES; SVF11N1L2RP; SVF11N1L2RS; SVF11N1M2ES; SVF11N1S2EB; SVF11N1S2ES; SVF11N1S2RS.

VAŽNE INFORMACIJE – PROČITAJTE PRE PREUZIMANJA I INSTALIRANJA OVOG AŽURIRANJA!
Ako imate VAIO SVF11N1xx PC računar na koji utiče problem pregrevanja koji nije popravljen, preporučujemo vam da pažljivo pročitate najavu "Besplatan program popravke za lični računar VAIO Fit 11A" i preduzmete potrebne korake za popravku PC računara. Ažuriranje BIOS-a R0250DE, R0260DE i novije verzije će onemogućiti funkciju punjenja baterije PC računara koji imaju taj problem. Imajte u vidu da ako je baterija na PC računaru popravljena, instaliranje ažuriranja BIOS-a neće uticati na funkciju punjenja baterije.

Koji je sadržaj ovog ažuriranja?

 • Poboljšanje bezbednosti u cilju sprečavanja ranjivosti
 • Onemogućavanje funkcije punjenja baterije na računarima koji imaju problem sa baterijom

Uputstvo za instaliranje ažuriranja

 1. Obezbedite da se VAIO PC računar napaja iz izvora naizmenične struje (ako dođe do prekida instaliranja BIOS-a zbog gubitka napajanja, može doći do potpunog prekida rada PC računara!)
 2. Izađite iz svih aktivnih programa
 3. Preuzmite ovo ažuriranje i sačuvajte ga na čvrstom disku
 4. Kada se preuzimanje završi, pronađite preuzetu datoteku EP0000601397.exe na mestu koje ste odredili
 5. Dvaput kliknite na datoteku EP0000601397.exe da biste je pokrenuli
 6. Pratite uputstva na ekranu
 7. PC računar će se automatski isključiti kada se instaliranje završi
 8. Kada se PC računar isključi, sačekajte 60 sekundi, a zatim ga uključite

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • EP0000601397.exe

Arhitektura datoteke

 • 64 bit

Veličina datoteke

 • 4.83 Mb

Datum objavljivanja

 • 16-99-2015