Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće modele:

 • KDL-32R420A / R421A / R423A / R424A
 • KDL-40R470A / R471A / R473A / R474A
 • KDL-46R470A / R473A

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Firmware update to v4010 for TV
 • Datum objavljivanja: 13/05/2014
 • Da li treba da ažuriram? Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Bravia televizora. Ako niste sigurni, prateći ova uputstva možete lako da proverite koju verziju firmvera imate.
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšava performanse vašeg televizora tokom korišćenja elektronskog vodiča kroz programe
 • Ograničenja: samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom Internetu
 • USB memorijski stik
 • kompatibilan televizor

Instalacija

Da biste ažurirali firmver televizora, postupite na sledeći način: Vaše lične postavke na televizoru se neće promeniti nakon ažuriranja.

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Ne isključujte televizor - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.
 • Zaustavite bilo kakvo snimanje pre nego što počnete da ažurirate firmver.

Preuzimanje datoteke za ažuriranje

Pre instalacije ažuriranja treba da preuzmete datoteku za ažuriranje sa Interneta i da je sačuvate na USB stiku.

 1. Pročitajte i prihvatite dole navedene uslove i odredbe i kliknite na download file [preuzmite datoteku].
 2. Kada se to od vas zatraži, sačuvajte datoteku na svojoj radnoj površini. Kada se završi preuzimanje, proverite da li je veličina datoteke 34,521,220 bajta. Da biste to učinili, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite properties [svojstva] i proverite njenu veličinu na kartici General [Opšte informacije].
 3. Otvorite Windows Explorer, pronađite preuzetu datoteku sony_tvupdate_2013_4010_aef_auth.zip, i raspakujte je. Na vašoj lokalnoj disk jedinici sada se kreira fascikla pod nazivom sony_dtv027000097009_00000100.
 4. Ovu fasciklu iskopirajte na svoj USB uređaj.

Instalacija ažuriranja

Čim preuzmete datoteku za ažuriranje možete da je instalirate na svom televizoru. Samo pratite sledeće korake.

Ovaj proces može da traje do 5 minuta. Televizor će se tokom instalacije isključiti i ponovo uključiti.

 1. Uključite televizor.
 2. USB uređaj na kome se nalazi datoteka sony_dtv027000097009_00000100 umetnite u USB priključak na televizoru.
 3. Pomoću daljinskog upravljača, pritisnite HOME da biste otvorili MENI.
 4. Izaberite Settings [Postavke], označite Set-up [Podešavanje] i pritisnite dugme Enter (dugme za unos) putem daljinskog upravljača.
 5. Označite USB System Update [Ažuriranje USB sistema], i pritisnite dugme Enter (dugme za unos) putem daljinskog upravljača.
 6. Kada se pojavi poruka Do you want to start system update now? [Da li sada želite da pokrenete ažuriranje sistema?] izaberite OK i pritisnite dugme Enter (dugme za unos).
 7. Ažuriranje će početi, a na prednjoj ploči televizora će treptati narandžasta LED lampica. - Ne uklanjajte USB uređaj i ne isključujte televizor.
 8. Nakon nekoliko minuta televizor će se isključiti, a onda ponovo uključiti kako bi se dovršilo ažuriranje.- Ne uklanjajte USB uređaj i ne isključujte televizor.
 9. Kada se završi ažuriranje firmvera, na televizoru se prikazuje poruka.
 10. Uklonite USB uređaj iz USB priključka.

Proverite da li je nadogradnja bila uspešna:

 1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao osnovni meni.
 2. Idite na settings [postavke], označite Set-up [Podešavanje] i pritisnite OK.
 3. Idite na kategoriju Product Support [Podrška proizvoda] i pritisnite OK.
 4. Na ekranu televizora treba da se prikaže sledeći broj verzije firmvera: SOFTWARE VERSION v4010 [VERZIJA SOFTVERA v4010]- ako je broj verzije v4010 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera

Pitanja i odgovori

Trebaju vam dodatne informacije? Pogledajte naša najčešće postavljana pitanja o nadogradnji firmvera na mreži

Najčešća pitanja i rešavanje problema

Da li će se moja podešavanja izbrisati nakon ažuriranja?
Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.

Da li mogu da instaliram stariju verziju firmvera?
Da bi se obezbedile optimalne performanse vašeg televizora, instalacija starijeg firmvera nije moguća.

Televizor se isključuje u toku ažuriranja
Normalno je da se televizor ponovo pokreće tokom ažuriranja. Biće potrebno više vremena da se televizor ponovo pokrene zato što se instalira novi firmver.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera televizora putem Interneta.

Na ekranu televizora se pojavljuje jedna od ovih poruka o grešci: "An error occurred during the software update" (Došlo je do greške pri ažuriranju softvera) ili "Software cannot be updated using this USB device" (Nije moguće ažurirati softver korišćenjem ovog USB uređaja)

 1. Uverite se da je vaš USB uređaj u dobrom radnom stanju. Ako jeste, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku za ažuriranje.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme POWER koje se nalazi na televizoru.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER i ponovo nastavite sa postupkom instalacije.

Na displeju prednje ploče televizora prikazuje se poruka "No newer version of the TV software was found" (Nije pronađena nijedna novija verzija softvera za televizor)
Na vašem televizoru je već instalirana najnovija verzija firmvera, pa nije potrebno da ga ažurirate.