O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (05/08/2010)

Ovom datotekom se ažurira firmver televizora u verziju M6.039 i izbegavaju se sledeće situacije: • U nekim specifičnim slučajevima, korisnički redosled analognih programa neće se zadržati kad se televizor isključi.
 • U slučaju nekih šifrovanih programa, promena kanala će potrajati duže vreme.
 • U slučaju HD usluga mogu se pojaviti neke smetnje na slici.
 • Image and Audio disappear when zap to or through some services.
 • Stability improvements to avoid TV crashes in certain conditions.
 • Picture width constantly changes while viewing some services.


Modeli na koje se to odnosi • KDL-32P3600
 • KDL-37P3600
 • KDL-40P3600


Upozorenje

 • Pažljivo sledite uputstva za ažuriranje. Ukoliko se ne slede uputstva može doći do prekida postupka ažuriranja, do toga da televizor ne reaguje ili da je potrebna popravka.
 • Nemojte gasiti TV ili ga isključivati iz priključka za naizmenično napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije ažurirane verzije firmvera može dovesti do toga da televizor ne reaguje ili da je potrebna popravka.


Najčešća pitanja

 • Kako mogu da proverim verziju firmvera mog televizora?
  1. Uključite televizor i pritisnite dugme MENU na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao početni meni.
  2. Pronađite kategoriju 'Settings' (Postavke) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  3. Pronađite kategoriju 'Set-up' (Podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  4. Pronađite kategoriju 'Digital Set-up' (Digitalno podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  5. Pronađite kategoriju 'Technical Set-up' (Tehičko podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  6. Pronađite kategoriju 'System Information' (Sistemske informacije) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  7. U prvoj liniji se prikazuje verzija firmvera.
 • Da li će se moja podešavanja izbrisati nakon ažuriranja?

  Sva korisnička podešavanja biće sačuvana.
 • Da li mogu da instaliram stariju verziju firmvera?

  Instalacija starijeg firvera ne može da osigura da će vaš televizor nastaviti da radi sa optimalnom performansom.
 • Tokom postupka ažuriranja, TV se isključuje?

  Normalno je da se televizor ponovo aktivira tokom postupka ažuriranja. Može se desiti da je televizoru potrebno više vremena nego što je uobičajeno da se ponovo aktivira pošto se instalira novi firmver.

Instalacija

 1. Potrebno je da se saglasite sa stavkom o odricanju odgovornosti pre preuzimanja datoteke.
 2. Kada prihvatite opciju odricanja od odgovornosti, sačuvajte datoteku sa ažuriranim informacijama na radnoj površini računara.

  Kada se završi preuzimanje, proverite da li je veličina datoteke 25.729.896 bajta.
  Da biste to učinili, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite „properties“ (svojstva) i proverite da li je na kartici „General“ (Opšte informacije) prikazana sledeće informacija o veličini:


  Ukoliko se informacija o veličini prikazana na vašem računaru razlikuje, obrišite preuzetu datoteku, očistite keš memoriju Internet pregledača i ponovo preuzmite datoteku.

 3. Otvorite Windows Explorer, locirajte preuzetu datoteku „firmware.upd“ i kopirajte datoteku u koren USB uređaja.

  Važne napomene:
  • Uverite se da na USB uređaju ima dovoljno prostora.

Procedura ažuriranja firmvera

Postupak ažuriranja firmvera može da traje do 10 minuta. Prvo pročitajte celu proceduru pre početka ažuriranja firmvera na vašem televizoru.

 1. Uključite televizor

 2. USB uređaj na kome se nalazi 'firmware.upd' umetnite u USB prorez na strani televizora.

 3. Pritisnite MENU na daljinskom upravljaču.
 4. Pritisnite da biste odabrali “Settings” (Podešavanja), a zatim pritisnite .
 5. Pritisnite da biste odabrali “Set-up” (Podešavanje), a zatim pritisnite .
 6. Konačno, pritisnite da biste odabrali “System Update” (Ažuriranje sistema), a zatim pritisnite . 7. Sledite uputstva sa ekrana.

 8. Indikator POWER će biti zelene boje 30 sekundi, zatim će indikator PIC OFF/TIMER (PIC isključen/tajmer) svetleti žuto, a onda indikator za STANDBY (Stanje pripravnosti) crveno. Posle nekoliko minuta, TV će se isključiti a onda ponovo uključiti kako bi se završilo ažuriranje.
 9. Kada se završi ažuriranje firmvera, na televizoru je prikazana poruka na 5 sekundi. 10. Sigurno uklonite USB uređaj iz USB proreza

 11. Za proveru verzije firmvera televizora:
  • Uključite televizor i pritisnite dugme MENU na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao početni meni.
  • Pronađite kategoriju 'Settings' (Postavke) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Pronađite kategoriju 'Set-up' (Podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Pronađite kategoriju 'Digital Set-up' (Digitalno podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Pronađite kategoriju 'Technical Set-up' (Tehičko podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Pronađite kategoriju 'System Information' (Sistemske informacije) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • U prvoj liniji se prikazuje verzija firmvera.
  • Potvrdite broj verzije.
  • Ako je u prvoj liniji prikazan broj verzije M6.039, vaš televizor je pravilno ažuriran.

Poruka „The system update failed“ (Ažuriranje sistema nije uspelo) je prikazana na prednjoj kontrolnoj ploči ekrana televizora.Nastavite sa sledećom procedurom:
 1. Proverite da li je USB uređaj u dobrom radnom stanju i ponovo sledite postupak preuzimanja.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme POWER koje se nalazi na televizoru.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER, i ponovo nastavite sa postupkom instalacije.


Poruka „Update data of newer version is not detected“ (Nisu uočeni ažurirani podaci novije verzije) je prikazana na prednjoj kontrolnoj ploči ekrana televizoraNa vašem televizoru je instaliran noviji firmver.


Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • firmware.upd

Veličina datoteke

 • 24.54 Mb