O ovom preuzimanju

U vezi ovog ažuriranja (26/05/2011)

Ovaj fajl će ažurirati firmver vašeg TV-a na verziju SYASOW.F16M.R128M.V04.T02 i doneće Vam sledeće koristi:

Poboljšanja kod ove verzije

 • Unapredite opšte performanse i stabilnost

Modeli na kojima se može primeniti

 • KDL-19BX200
 • KDL-22BX200
 • KDL-22BX20D

Upozorenje

 • Molimo pažljivo pratite uputstva za ažuriranje. Nepoštovanje ovih instrukcija može prekinuti proces ažuriranja i uzrokovati da TV ne reaguje na komande ili da mu zatreba popravka.
 • Nemojte isključivati TV iz utikača ili iz AC izvora napajanja. Gubitak napajanja tokom instaliranja nove verzije firmvera može uzrokovati da TV prestane da reaguje ili da mu zatreba popravka.
 • Uverite se da ćete preuzeti ažuriranje firmvera televizora koji odgovara vašem televizoru tako što ćete proveriti oznaku zemlje na vrhu ove strane. Firmver televizora se može razlikovati za svaku zemlju.

Uobičajena pitanja

 • Kako mogu da proverim verziju firmvera na mom TV-u?
  1. Uključite TV i pritisnite dugme MENU na daljinskom upravljaču da biste prikazali Početni meni - Home Menu.
  2. Idite na opciju 'Settings' (Postavke) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  3. Idite na opciju 'Options' (Opcije) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  4. Idite na opciju 'Product Support' (Podrška proizvoda) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  5. Broj verzije je prikazan u poslednjem redu
 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  • Sva korisnička podešavanja će biti sačuvana.
 • Tokom procesa instaliranja TV se isključio.
  • Normalno je da se TV restartuje tokom procesa ažuriranja. Možete primetiti da je TV-u potrebno duže vreme od uobičajenog da bi se uključio, jer je u toku instaliranje novog firmvera.

Instalacija

 1. Morate da prihvatite sledeće odricanje od odgovornosti pre nego što preuzmete fajl.

 2. Ako ste prihvatili odricanje od odgovornosti, sačuvajte fajl za ažuriranje na desktopu Vašeg kompjutera.

  Kada se preuzimanje fajla za ažuriranje završi, proverite da li je njegova veličina 7,693,312 bajtova.
  Da biste to uradili, desnim tasterom kliknite na fajl, odaberite "Properties" i proverite da li kartica "General" prikazuje sledeće informacije o veličini:


  Ako se prikazana informacija o veličini razlikuje, izbrišite preuzeti fajl, izbrišite cache memoriju u Vašem internet pretraživaču i ponovo preuzmite fajl.

 3. Otvorite Windows Explorer, locirajte preuzetu datoteku 'AP.bin' i iskopirajte je u osnovni direktorijum USB uređaja.

 4. Bitne napomene:
  • Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora na Vašem USB uređaju.

Procedura ažuriranja firmvera

Proces ažuriranja firmvera traje oko 5 minuta. Prvo pročitajte celu proceduru pre početka ažuriranja firmvera na Vašem TV-u.

 1. Uključite TV

 2. Ubacite USB uređaj na kome se nalazi fajl 'AP.bin' u USB slot koji se nalazi na Vašem TV-u.

 3. Pritisnite MENU (MENI) na daljinskom upravljaču i uverite se da je prikazan glavni meni televizora.

 4. Pomoću daljinskog upravljača idite na opciju‘Settings’ (Postavke) i pritisnite OK. Zatim idite na opciju ´Options’(Opcije) i pritisnite OK, zatim idite na ´USB Software Update’ (Ažuriranje USB softvera) i pritisnite OK

 5. Kada se završi ažuriranje firmvera, na televizoru se prikazuje sledeća poruka: “Please remove USB device and wait for rebooting” (Uklonite USB uređaj i sačekajte da se sistem ponovo podigne).

 6. Uklonite USB uređaj iz USB slota i sačekajte par sekundi dok se ne upali crveni STANDBY indikator.

 7. Isključite televizor iz struje izvlačenjem utikača iz utičnice i sačekajte bar pet sekundi, a zatim ponovo uključite televizor u struju.

 8. Da biste proveriti verziju firmvera na TV-u:
  • Uključite TV i pritisnite dugme MENU na daljinskom upravljaču da biste prikazali Početni meni - Home Menu.
  • Idite na opciju 'Settings' (Postavke) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Idite na opciju 'Options' (Opcije) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Idite na opciju 'Product Support' (Podrška proizvoda) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • U donjoj liniji se prikazuje broj verzije.
  • Potvrdite broj verzije.
  • Ako je broj verzije prikazan u prvoj liniji SYASOW.F16M.R128M.V04.T02, vaš televizor je pravilno ažuriran.

Nadogradnja firmvera nije uspela.

Molimo uradite sledeće:

 1. Proverite da li je Vaš USB uređaj ispravan i ponovite proces preuzimanja fajla.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme POWER na TV-u.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER i ponovite proces instaliranja.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • AP.bin

Veličina datoteke

 • 7.34 Mb