Ove informacije se odnose na sledeće modele TV-a:

 • KD-85XH9096
 • KD-75XH9005
 • KD-75XH9288
 • KD-75XH9299
 • KD-75XH9096
 • KD-65XH9005
 • KD-65XH9288
 • KD-65XH9299
 • KD-65XH9077
 • KD-55XH9005
 • KD-55XH9288
 • KD-55XH9299
 • KD-65XH9096
 • KD-75XH9296
 • KD-55XH9296
 • KD-65XH9296
 • KD-55XH9096
 • KD-55XH9077

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema sa zvukom TV kanala koji se ne čuje kada se televizor uključi ili promene kanali
 • Rešavanje problema sa televizorom koji se neočekivano uključuje nakon što Bluetooth uređaji pokušaju da se upare sa televizorom kada je daljinski upravljač isključen
 • Rešavanje problema sa zvukom koji se ne čuje sa određenog Sound Bar zvučnika koji je povezan preko priključka HDMI eARC nakon hardverskog resetovanja
 • Rešavanje problema u Holandiji sa kanalima koji ne mogu da se promene pomoću dugmadi CH +/- na daljinskom upravljaču ili numeričkoj tastaturi nakon pokretanja teleteksta
 • Sprečavanje neočekivanog, povremenog treperenja slike na ekranu koje se može javiti tokom gledanja određenog sadržaja
 • Ažurirano sortiranje kanala (odnosi se samo na Hrvatsku)

[+] Prethodne pogodnosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Priprema

Video uputstvo: Kako da ažurirate svoj TV

Proverite verziju softvera

Softver je možda već ažuran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate prateći sledeća uputstva:

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme [HELP].
 2. Broj verzije softvera je prikazan ispod naziva modela na ekranu televizora.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Verzija softvera: PKG-xxxxxxxx

Ako je broj verzije „PKG6.0466.xxxx“ ili veći, već imate najnoviju verziju softvera i ažuriranje nije neophodno.

Postoje 2 načina ažuriranja firmvera na BRAVIA TV-u:

 • Pomoću funkcije „Automatically check for update“ (Automatska provera dostupnih ažuriranja) (lako)
  NAPOMENA:Na televizoru može biti prikazana poruka „Software is up to date“ (Softver je ažuriran) i kada novija verzija nije instalirana. Ažuriranja koja dobijate putem opcije „Automatic software downloads“ (Automatsko preuzimanje softvera) su verzije koje se objavljuju sa zakašnjenjem i možda neće biti odmah dostupna. Pokušajte ponovo kasnije. Ako želite odmah da dovršite ažuriranje, pratite uputstva za preuzimanje i instaliranje ažuriranja za softver pomoću USB uređaja.
 • Pomoću USB uređaja
Pomoću funkcije „Automatically check for update“ (Automatska provera dostupnih ažuriranja) (lako):
Sony omogućava ažuriranja softvera kako bi se poboljšale funkcionalnosti i korisnicima pružio najnoviji doživljaj TV-a. Najjednostavniji način za primanje ažuriranja softvera je pomoću funkcije „Automatically check for update“ (Automatska provera dostupnih ažuriranja). Ova postavka je podrazumevano omogućena.
Ako ste omogućili funkciju „Automatically check for update“ (Automatska provera dostupnih ažuriranja) u nastavku, automatski ćete dobiti obaveštenje da ažurirate TV.
 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme [HELP].
 2. Izaberite [System software update] (Ažuriranje sistemskog softvera).
 3. Izaberite [Automatically check for update] (Automatska provera dostupnih ažuriranja).

Novo ažuriranje firmvera počećemo postepeno da plasiramo na svim televizorima povezanim na internet tokom nedelja posle objavljivanja.

VAŽNO:Odeljci „Sistemski zahtevi“, „Informacije o datoteci“, „Preuzimanje“ i „Instaliranje“ odnose se na postupak ažuriranja pomoću USB uređaja. Možete da ih ignorišete ako ste ažuriranje dovršili koristeći funkciju „Automatically check for update“ (Automatska provera dostupnih ažuriranja).

Druga najčešće postavljena pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku „Pitanja i odgovori“ na lokacijiPodrška kompanije Sony.

Pomoću USB uređaja:

Softver možete da ažurirate i pomoću USB uređaja. Ako Internet veza nije podešena na televizoru ili ako ne želite da čekate ažuriranje preko funkcije „Automatically check for update“ (Automatsko traženje ažuriranja), pokušajte da ga preuzmete i instalirate pomoću USB uređaja prema uputstvima u nastavku.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj
  * Televizor možete da ažurirate i ako se na USB uređaju nalaze druge datoteke.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na 6.0466 za TV

Naziv Zip datoteke

 • sony_atvotafull_2020_1600466100_eua_auth.zip

Verzija datoteke

 • 6.0466

Veličina datoteke

 • 1 431 610 142 bajta

Datum objavljivanja

 • 24-02-2021

Preuzimanje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Nemojte da isključite televizor niti da ga isključite sa izvora napajanja dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte dugmad, osim onih navedenih u uputstvima.
 • Prekinite sva snimanja pre nego što započnete ažuriranje firmvera (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk).

Kako preuzeti ažuriranje:

Pre instalacije, preuzmite datoteku ažuriranja sa Interneta i sačuvajte je na USB uređaju.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
  1. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uslove.
  2. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na dnu stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.
 2. Potvrdite ime i veličinu preuzete datoteke.
  1. Idite u direktorijum u koji je datoteka preuzeta.
  2. Proverite da li veličina datoteke „sony_atvotafull_2020_1600466100_eua_auth.zip“ iznosi „1 431 610 142“ bajtova.
   NAPOMENA: Za Windows PC, na ekranu Properties (Svojstva) proverite vrednost za stavku „Size“ (Veličina) umesto „Size on disk“ (Veličina na disku).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  NAPOMENA: Kada izdvojite preuzetu datoteku, moći ćete da pronađete datoteku „sony_dtv0FA80A0CA0AC_00004100_16004661000059.zip“.
 4. Uključite USB uređaj u računar.
 5. Kopirajte ili prevucite i otpustite datoteku „sony_dtv0FA80A0CA0AC_00004100_16004661000059.zip“ u osnovni direktorijum USB uređaja.
  NAPOMENA: „Osnovni direktorijum“ je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju i on sadrži sve druge fascikle.
 6. Isključite USB uređaj iz računara i pređite na sledeći odeljak.

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na TV. Ovaj postupak može da traje do 30 minuta, a televizor će se tokom instalacije isključiti i ponovo uključiti. Postupite na sledeći način:

 1. Uključite TV.
 2. Uverite se da nijedan USB uređaj nije umetnut u TV.
 3. Uključite USB uređaj na kojem se nalazi datoteka „sony_dtv0FA80A0CA0AC_00004100_16004661000059.zip“ u USB priključak na televizoru.
  NAPOMENA: Ako TV poseduje više USB ulaza, možete da koristite bilo koji otvor za USB.
 4. Kada televizor detektuje USB uređaj, na televizoru će se prikazati niz različitih poruka. Pratite uputstva na ekranu.
  NAPOMENA: Ako se poruke ne prikazuju automatski, pomoću daljinskog upravljača isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite.
 5. Kada se završi kopiranje datoteke sa USB uređaja, postupak ažuriranja će početi, indikator napajanja na televizoru počeće da treperi belo, a ekran sa napretkom ažuriranja biće prikazan na televizoru.
 6. Posle nekoliko minuta, TV će se isključiti, a zatim ponovo uključiti da bi dovršio ažuriranje.
  UPOZORENJE: Tokom postupka instalacije softvera:
  • nemojte uklanjati USB uređaj
  • nemojte isključivati TV
  • nemojte isključivati TV iz izvora napajanja
 7. Televizor će se automatski ponovo pokrenuti čim ažuriranje bude završeno.
 8. Pažljivo uklonite USB uređaj iz otvora za USB.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno

Proverite trenutnu verziju softvera da biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je broj verzije „PKG6.0466.xxxx“, ažuriranje softvera je uspelo.
 • Ako broj verzije nije „PKG6.0466.xxxx“, ponovo preuzmite datoteku i instalirajte je.

Pitanja i odgovori

Najčešća pitanja

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.
 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Ne. Da bi se omogućilo održavanje optimalnih performansi TV-a, instalacija starije verzije softvera nije moguća. Najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodnih verzija.
 • Da li je normalno da se TV isključi tokom ažuriranja?
  Da, normalno je da se televizor ponovo pokrene tokom postupka ažuriranja. Potrebno je više vremena da se televizor ponovo pokrene tokom instalacije novog softvera.

Šta možete da uradite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera televizora

Ako se na TV ekranu prikaže poruka „An error occurred during the software update“ (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera) ili „Software cannot be updated using this USB device“ (Softver nije moguće ažurirati pomoću ovog USB uređaja), pređite na sledeće postupke za moguće rešenje:

 1. Isključite TV pritiskom na dugme [POWER] (Napajanje) na TV prijemniku.
 2. Ponovo pritisnite dugme [POWER] (Napajanje) i ponovite postupak instalacije.

Ako se na ekranu televizora prikaže poruka „No newer version of the TV software was found“ (Nije pronađena novija verzija softvera za televizor), to znači da je na televizoru već instalirana najnovija verzija softvera, tako da ne treba da ga ažurirate.

NAPOMENA: Ako softver ažurirate pomoću USB uređaja, proverite sledeće.
 • Proverite da li USB uređaj ispravno radi.
 • Uređaj mora biti formatiran pomoću sistema datoteka FAT16, FAT32, exFAT ili NTFS.
 • Ažuriranje možda neće uspeti ni kada USB uređaj ispunjava navedene uslove, u zavisnosti od veličine i strukture drugih datoteka u direktorijumu. Ako ažuriranje ne uspe, izbrišite ostale datoteke i pokušajte ponovo kada se na USB uređaju nalazi samo datoteka ažuriranja. Ako ažuriranje opet bude neuspešno, formatirajte USB uređaj na sistem datoteka FAT32 i pokušajte ponovo.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku „Pitanja i odgovori“ na stranici podrške kompanije Sony.