Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ZV-1

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodavanje funkcije strimovanja preko USB veze
  Napomene:
  • Ako povežete USB kabl sa računarom ili Xperia™ pametnim telefonom, možete uživo da strimujete sadržaje i obavljate kvalitetne video i audio pozive preko mreže
  • Ovo se odnosi na pametne telefone Xperia 1 II ili Xperia 5 II koji su nadograđeni na Android™ 11. Dostupnost ažuriranja se razlikuje u zavisnosti od regiona. (Od 9. februara 2021.)
  • Koristite komercijalno dostupan USB kabl ili adapter za konverziju priključka
 • Poboljšavanje celokupne stabilnosti i performansi fotoaparata
  Napomena: Više informacija o svim ažuriranim funkcijama potražite u Vodiču za pomoć.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ZV-1 ver. 2.00 (Windows)

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • 308.6 MB (323,600,000 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 09-02-2021

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.2.00, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup [5] (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja za sistemski softver je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:
 • Prostor na hard disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjena punjiva baterija NP-BX1.
   Napomena: Ažuriranje može da se obavi samo kada je nivo napunjenosti baterije Nivo napujenosti baterije (tri crtice) ili veći.
   Preporučujemo da baterija bude u potpunosti napunjena.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-BX1.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzmi).
 3. Preuzimanje datoteke [Update_DSCZV1V200.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  Napomena: Ako koristite standardna podešavanja Internet Explorer-a, ažuriranje se čuva u direktorijumu Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na početnom ekranu i pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja) pomoću Explorer-a.

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_DSCZV1V200.exe] koju ste preuzeli. Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 3. Program System Software Updater se pokreće.
  Ažuriranje sistemskog softvera
 4. Uključite fotoaparat.
 5. Prateći uputstva u prozoru alatke za ažuriranje sistemskog softvera, na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup [3] (Podešavanje) → USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabran uređaj sa velikim skladištem.
  Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).
  Mass Storage
 6. Kada povežete fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla, na LED ekranu fotoaparata prikazaće se „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, možda će se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar.
  U tom slučaju, izvadite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od „1. koraka: Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
 7. Proverite LCD ekran na fotoaparatu, zatim kliknite na [Next] (Sledeće).
  Napomena: Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana. Kada potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver.1.00“, kliknite na [Next] (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.00 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme [Finish] (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Ažuriranje sistemskog softvera – trenutna verzija

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno
 8. Kliknite na [Next] (Sledeće).
  Automatski resetujte fotoaparat
 9. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja.
  VAŽNO: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Napomena: Ažuriranje traje približno 5 minuta.
  Traka napretka ažuriranja
 10. Kada se ažuriranje završi, kamera će se automatski ponovo pokrenuti.
 11. Kada se ponovo prikaže LCD ekran, kliknite na dugme [Finish] (Završi) i isključite USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Proverite verziju sistemskog softvera.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup [5] (Podešavanje) → Version (Verzija)
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Trenutna verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Kada je monitor crn duže od 5 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.