Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SRS-XB33
 • SRS-XB43

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšano reagovanje osvetljenja

Ranije pogodnosti i poboljšanja

U ovo ažuriranje su uključene sledeće pogodnosti i poboljšanja:

 • Podrška za kreiranje grupe za povezivanje zabave i grupe za stereo parove u aplikaciji „Sony | Music Center“
 • Podrška za Google Fast Pair na Android uređajima
 • Prikaz nivoa baterije zvučnika na Android/iOS uređajima
 • Rešavanje problema koji se javlja kada indikator PUNJENJA nastavlja da svetli, a baterija se isprazni kada se isključi USB Type-C kabl

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (V5.0 ili noviji) ili iOS uređaj (iOS 11.0 ili noviji)
 • Aktivna internet veza
 • Treba da bude instalirana najnovija verzija aplikacije „Sony | Music Center“
 • Zvučnik treba da bude povezan na Android ili iOS uređaj

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju 3800 za zvučnike SRS-XB33/SRS-XB43

Verzija datoteke

 • 3800

Datum objavljivanja

 • 14-01-2021

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je prikazana verzija „3700“ ili neka prethodna verzija, preporučujemo da ažurirate firmver.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite zvučnik.
 2. Pokrenite aplikaciju „Sony | Music Center“.
 3. Povežite zvučnik sa aplikacijom „Sony | Music Center“.
 4. Izaberite „Settings“ (Postavke).
 5. Izaberite „System“ (Sistem).
 6. Proverite verziju firmvera (brojevi u crvenom okviru).

Važna napomena

 • NEMOJTE da vršite ažuriranje na mestu na kojem je Wi-Fi signal nestabilan, na primer:
  • u vozu / na mestu na kojem je Wi-Fi signal opterećen
  • u blizini mikrotalasne pećnice, bežičnog telefona i drugih uređaja koji koriste radio-talase frekventnog opsega 2,4 GHz
 • Proverite da li su oba uređaja (Android/iOS uređaj i zvučnici) u potpunosti napunjena.
 • Pre nego što započnete ažuriranje, proverite da li je vaš uređaj uključen u utičnicu preko USB adaptera za naizmeničnu struju (SRS-XB33) ili adaptera za naizmeničnu struju (SRS-XB43).
 • Pre nego što pokrenete ažuriranje, prekinite vezu Android/iOS uređaja i svih drugih Bluetooth uređaja, kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi.

Pre nadogradnje

 • Kada se jednom ažurira, firmver ne može da se vrati na prethodnu verziju.
 • Postupak ažuriranja na Android uređajima traje približno tri minuta.
  Veličina datoteke je oko 1,6 MB za zvučnike SRS-XB33 i SRS-XB43.
  Postupak ažuriranja na iOS uređajima traje približno 10 minuta.
  Veličina datoteke je oko 1,6 MB za zvučnike SRS-XB33 i SRS-XB43.
 • Zavisno od radiotalasnog okruženja i Android/iOS uređaja, završetak može da traje duže.
 • Da biste ažurirali ove zvučnike, pratite sledeća uputstva.
  • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
  • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na zvučnike.
  • Ažurirajte zvučnike.

Preuzimanje i instaliranje

Da biste ažurirali ove zvučnike, pratite sledeća uputstva:

 1. Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
 2. Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na zvučnike.
 3. Ažurirajte zvučnike.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Priključite uređaj u utičnicu za napajanje.
  • [SRS-XB33]
   Ulazni priključak za jednosmernu struju od 5 V povežite sa utičnicom pomoću USB adaptera za naizmeničnu struju i isporučenog kabla USB Type-C.
  • [SRS-XB43]
   Jedan kraj isporučenog adaptera za naizmeničnu struju uključite u ulazni priključak za jednosmernu struju od 5 V na zvučniku, a drugi u utičnicu.
   NAPOMENA: Ažuriranje softvera ne može da se obavi ako se uređaj napaja samo pomoću baterije.
 2. Uključite zvučnik.
 3. Pokrenite aplikaciju „Sony | Music Center“.
 4. Povežite zvučnik sa aplikacijom „Sony | Music Center“.
 5. Kad se uspostavi veza, prikazaće se sledeći ekran.
 6. Ako je ažuriranje dostupno, prikazaće se poruka „Update the software of the speaker.“ (Ažurirajte softver zvučnika.) u kojoj možete da pritisnete dugme „More Info“ (Više informacija).
 7. Proverite da li je prikazano „Version 3800“ (Verzija 3800) i pritisnite „OK“ (U redu) da biste započeli ažuriranje.
 8. Kad se preuzimanje završi, automatski će preći na sledeći ekran.
 9. Kad se prenos završi, automatski će preći na sledeći ekran.
  NAPOMENA: Nemojte da isključujete zvučnike dok se preuzimaju datoteke za ažuriranje, prenose podaci ili obavlja ažuriranje jer u suprotnom zvučnici mogu postati neupotrebljivi. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite „OK“ (U redu).
 10. Ako ekran nije prikazan, proverite u sledećem koraku da li je verzija nadograđena.
 11. Zvučnik će se automatski isključiti kada se završi ažuriranje softvera.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Posle ažuriranja potvrdite da je nova verzija instalirana praćenjem koraka opisanih u odeljku [Provera verzije firmvera].
Ako je verzija firmvera koja je prikazana „3800”, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Pojaviće se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite „OK“ (U redu).
 2. Ponovo pokrenite (isključite, a zatim ponovo uključite napajanje) zvučnik.
 3. Nakon toga, ponovo pokrenite aplikaciju „Sony | Music Center“ i ponovite ažuriranje

Čak i ako ažuriranje nije uspelo tokom postupka, proverite verziju firmvera. Ako je verzija koja je prikazana 3800, ažuriranje firmvera je bilo uspešno. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem. Verziju možete da proverite u postavkama aplikacije „Sony | Music Center“. Da biste saznali kako da proverite verziju, idite na odeljak „Provera verzije firmvera“ na ovoj stranici.