Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-G700
VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema koji se javlja kada subwoofer ne može da emituje zvuk ako je povezan sa televizorom putem Bluetooth veze
 • Rešavanje problema koji se javlja kada zvuk ne može da se emituje nakon povezivanja sa televizorom
 • Rešavanje problema sa traženjem PIN broja prilikom Bluetooth uparivanja na računaru na kojem je instaliran Windows

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešava problem kada se u Apple® Mac OS® u Bluetooth® zvuku čuje zvuk škripe ili zvona
 • Poboljšavanje bezbednosti Bluetooth funkcije
 • Rešavanje problema koji se javlja kada se zvuk ne čuje nakon povezivanja sa konzolom PS4™ ili PS4 Pro™
 • Rešavanje problema koji se javlja kada se ne čuje zvuk sa platforme YouTube™

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X
NAPOMENE:
 • Ne garantujemo da će uređaj raditi sa svim računarima.
 • Neki od navedenih operativnih sistema mora biti instaliran pre isporuke računara iz fabrike. Ne garantujemo da će uređaj raditi u nadograđenim okruženjima ili okruženjima sa više operativnih sistema.
 • Preporučeno okruženje Ne garantujemo da će uređaj raditi sa svim računarima.Pored toga, ne garantujemo rad sa proizvodima koje ste instalirali na svom računaru, nadograđenim proizvodima, u okruženjima sa više operativnih sistema i okruženjima sa više monitora.

Šta vam je potrebno

 • USB uređaj za skladištenje: Pripremite USB uređaj za skladištenje formatiran sistemom datoteka FAT32.
  NAPOMENA: Nemojte da koristite USB uređaje za skladištenje koji nisu formatirani sistemom datoteka FAT32.
 • USB tip: USB2.0
 • Kapacitet: veći od 256 MB
NAPOMENE:
 • Ne garantujemo da će uređaj raditi sa svim USB uređajima za skladištenje.
 • Ne garantujemo rad ako se koristi adapter za konverziju USB uređaja za skladištenje i USB čvorište.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju 1.062 za HT-G700

Verzija datoteke

 • 1.062

Veličina datoteke

 • 1.80 MB (1.890.757 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 01-12-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Vaš firmver je možda već ažuran, posebno ako imate novi zvučnik Sound Bar. Ako je broj verzije 1.062 ili noviji, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite uređaj i proverite da li se pokreće na normalan način.
 2. Povežite Subwoofer sa ovim uređajem.
  Pogledajte u uputstvu za upotrebu kako se povezuje Subwoofer sa ovim uređajem.
  (Prikazana verzija softvera se razlikuje u zavisnosti od toga da li je Subwoofer povezan ili ne)
 3. Pritisnite redom dugmad na daljinskom upravljaču [MENU] (Meni) → [strelica nadole] → „SYSTEM“ (Sistem) i [ENTER] (Unesi).
 4. Pritiskajte dugme [strelica nadole] dok ne izaberete „VERSION“ (Verzija) pa pritisnite dugme [ENTER] (Unesi) na daljinskom upravljaču.
 5. Listajte nadole da biste prikazali informacije o verziji na ovom uređaju.
 6. Proverite verziju softvera. (Ako verzija softvera nije najnovija, neophodno ga je ažurirati)
  Ako je broj verzije 1.062 ili veći, već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva jer biste u suprotnom mogli da oštetite HT-G700.
 • Nemojte da isključujte uređaj HT-G700 niti kabl iz utičnice za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte dugmad, osim onih navedenih u uputstvima.
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje za vreme ažuriranja. Na taj način možete da oštetite uređaj zbog čega će biti potrebna popravka.
 • Nemojte da koristite uređaj dok se ažuriranje ne završi.

Softver na ovom uređaju se ažurira pomoću USB uređaja za skladištenje. Više informacija možete pronaći u narednim postupcima.
NAPOMENA: Nemojte da isključujete kabl za napajanje za vreme ažuriranja. Na taj način možete da oštetite uređaj zbog čega će biti potrebna popravka.

Preuzimanje i instaliranje

Ako računar možete da povežete na internet i da ga koristite za snimanje na USB uređaj za skladištenje, ažuriranje možete da obavite pomoću računara prateći korake 1 i 2 u nastavku.

Korak 1: Pomoću računara prenesite datoteku za ažuriranje softvera na USB uređaj za skladištenje

 1. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi). Pročitajte i prihvatite odredbe i uslove, a zatim kliknite na dugme [Download] (Preuzmi). Preuzimanje datoteke će početi.
 2. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara ili na nekoj drugoj lokaciji, ali nemojte menjati naziv datoteke.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties (Svojstva). Ako je veličina datoteke 1,80 MB (1,890,757 bajtova), preuzimanje je uspešno dovršeno.
  NAPOMENA: Ako je prikazana neka druga veličina datoteke, preuzimanje možda nije bilo uspešno. Izbrišite datoteku i probajte ponovo da je preuzmete.
 4. Dvaput kliknite na preuzetu fasciklu i proverite da li postoji datoteka „FW_SB1.BIN“.
 5. Izaberite „Extract all“ (Izdvoji sve). Ako se datoteka ažuriranja nalazi na radnoj površini računara, izaberite „Extract“ (Izdvoji), ali nemojte menjati fasciklu koja treba da se proširi.
 6. Izdvajanje datoteke će početi kada kliknete na „Extract“ (Izdvoji). Nakon toga biće kreirana fascikla za datoteku G700_Update. Proverite da li se tu nalazi datoteka „FW_SB1.BIN“. Preuzimanje je završeno.
 7. Uključite USB uređaj za skladištenje u USB priključak na računaru. Kada računar prepozna USB uređaj za skladištenje, pojaviće se poruka „USB drive“ (USB disk).
 8. Prevucite i otpustite preuzetu datoteku „FW_SB1.BIN“ na USB uređaj za skladištenje.
  NAPOMENA: Sačuvajte datoteku direktno na USB uređaj za skladištenje na kojem ne sme biti drugih datoteka.
 9. Proverite da li se datoteka „FW_SB1.BIN“ nalazi na USB uređaju za skladištenje. Prenos datoteke je završen. Pređite na [Korak 2: Ažurirajte softver na uređaju].

Korak 2: Ažurirajte softver na uređaju

 1. Povežite kabl za napajanje.
 2. Pritisnite dugme napajanje (napajanje) na uređaju ili daljinskom upravljaču i sačekajte da se na displeju prikaže prethodni ulazni uređaj.
  primer kada je prethodni ulazni uređaj bio televizor
  televizor kao ulazni uređaj
 3. Proverite da li je subwoofer povezan.
  NAPOMENA: Ako nije, povežite ga sa ovim uređajem. Pogledajte u uputstvu za upotrebu kako se povezuje Subwoofer sa ovim uređajem.
 4. Uključite USB uređaj za skladištenje u ovaj uređaj.
 5. Pomoću dugmadi [MENU] (Meni) → [strelica nadole] na daljinskom upravljaču izaberite „UPDATE“ (Ažuriranje) pa pritisnite dugme [ENTER] (Unesi) na daljinskom upravljaču.
 6. Izaberite „START“ (Započni) pa pritisnite dugme [ENTER] (Unesi) na daljinskom upravljaču.
 7. Ažuriranje će započeti, a na displeju će biti prikazan sledeći ekran.
  procenat
 8. Kada se pojavi poruka „DONE“ (Gotovo), uređaj će se automatski ponovo pokrenuti nakon čega će ažuriranje biti gotovo.
  NAPOMENA: Ažuriranje traje približno 3-10 minuta.
 9. Proverite da li je softver ažuriran na najnoviju verziju pomoću postupka „Provera verzije firmvera“.
NAPOMENE:
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje za vreme ažuriranja. Na taj način možete da oštetite uređaj zbog čega će biti potrebna popravka.
 • Nemojte da koristite uređaj dok se ažuriranje ne završi.