Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • XAV-AX3005DB

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema sa funkcijom CarPlay koja ne radi niti se prikazuje kada se pojavi obaveštenje poput Pomoć za navigaciju ili čuje zvučni signal tokom telefonskog poziva
 • Rešavanje problema koji se javlja kada se na početku reprodukovanja datoteke FLAC javlja seckanje ako se u prvom delu datoteke nalaze zvučni podaci
 • Rešavanje problema koji se javlja kada se koristi Android Auto kao izvor, ali se ekran ne menja kada se menjač automobila stavi u rikverc, a zatim u neku drugu brzinu
 • Poboljšavanje bezbednosti firmvera proizvoda

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema sa režimom High Charge (Brzo punjenje) koji ne radi kada se poveže Android uređaj
 • Rešavanje problema sa logotipom SONY koji ostaje prikazan nakon što se startuje auto tokom korišćenja funkcije Android Auto
 • Nadogradnja aplikacije Apple CarPlay
 • Nadogradnja aplikacije Android Auto
 • Rešava problem gde Bluetooth funkcija pozivanja ne radi uz pomoć uređaja iOS12

Informacije o datoteci

Naziv Zip datoteke

 • XAV-AX3005DB_v125.zip

Verzija datoteke

 • 1.25

Veličina datoteke

 • 8.42 MB (8.834.021 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 05-11-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Pratite sledeće korake da biste proverili verziju firmvera koja je trenutno instalirana na jedinici:
Ako se verzija prikazuje kao 1.25, ne morate da ažurirate firmver.

 1. Postavite glavnu jedinicu na „ON“.
 2. Na početnom ekranu izaberite „Postavke“.
 3. Izaberite „General“ (Opšte).
 4. Izaberite „Firmware Version“ (Verzija firmvera). Tada će se prikazati trenutna verzija firmvera.

Preuzimanje i instaliranje

Kako preuzeti ažuriranje

 1. USB uređaj za skladištenje sa najmanje 10 MB slobodnog prostora povežite na računar. Koristite uređaj sa najviše 32 GB USB memorije (FAT16/FAT32).
   Napomena:
  • Nije podržana USB memorija sa formatom exFAT.
  • USB memorijski uređaj kapaciteta preko 32 GB nije podržan.
 2. Proverite da li je računar povezan na internet.
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
 4. Raspakujte preuzetu zip datoteku. Ona sadrži tri datoteke (MSO1251.FIR/MMD1251.U88/MDS1251.up6).
 5. Kopirajte sve tri datoteke u osnovni direktorijum USB memorije povezane na računar.
 6. Uklonite USB memorijski uređaj sa računara.

Važna napomena

 • Parkirajte automobil na bezbedno mesto i pokrenite motor da biste izbegli smanjenje napona izvora napajanja jedinice.
 • Nemojte isključivati jedinicu tokom ažuriranja.
 • Nemojte uklanjati USB memorijski uređaj tokom ažuriranja.
 • Podesite datum i vreme posle ažuriranja.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Povežite USB memorijski uređaj u USB ulaz na glavnoj jedinici.
 2. Na glavnom ekranu izaberite „Settings“ (Postavke). Ako ne možete da pronađete ikonu „Settings“ (Postavke), prevucite od donjeg dela glavnog ekrana, a zatim zdesna nalevo.
 3. Izaberite „General“ (Opšte).
 4. Izaberite „Firmware Version“ (Verzija firmvera).
 5. Izaberite „Update“ (Ažuriranje).
  • Proverite strukturu datoteka USB memorijskog uređaja ako ne možete da pritisnete dugme „Update“ (Ažuriraj). Datoteka ažuriranja možda nije sačuvana na ispravnoj lokaciji na USB memorijskom uređaju ili tip datoteke možda nije podržan.
  • Ako se na jedinici prikaže poruka „Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port“ (Posetite lokaciju za podršku i povežite USB uređaj (sa ažuriranjem firmvera) u USB ulaz), proverite datoteke na USB memorijskom uređaju. USB memorijski uređaj možda ne sadrži odgovarajuću datoteku za ažuriranje.
  • Preuzmite najnoviju datoteku za ažuriranje ako prikazana verzija nije 1.25. Možda ne koristite odgovarajuću datoteku za ažuriranje.
 6. Ponovo izaberite „Update“ (Ažuriranje). Ažuriranje jedinice će zatim početi.
  Ažuriranje će trajati oko 5 minuta.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Postavite glavnu jedinicu na „ON“.
 2. Na glavnom ekranu izaberite „Settings“ (Postavke).
 3. Izaberite „General“ (Opšte).
 4. Izaberite „Firmware Version“ (Verzija firmvera). Tada će se prikazati trenutna verzija firmvera. Ako se kao broj „verzije“ prikazuje 1.25, to znači da je ažuriranje firmvera dovršeno.

Ako ne možete da ažurirate firmver, pokušajte ponovo pomoću drugog USB memorijskog uređaja.