Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • XAV-3550D

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema koji se javlja kada se na početku reprodukovanja datoteke FLAC javlja seckanje ako se u prvom delu datoteke nalaze zvučni podaci
 • Poboljšavanje bezbednosti firmvera proizvoda

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešava problem usled kojeg kontrola dodirom u režimu WebLink Cast ne radi kada se Host aplikacija koristi na operativnom sistemu iOS 13.4 ili novijim verzijama

Informacije o datoteci

Naziv Zip datoteke

 • XAV-3550D_V112.zip

Verzija datoteke

 • 1.12

Veličina datoteke

 • 8,44 MB (8.855.246 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 05-11-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Pratite sledeće korake da biste proverili verziju firmvera koja je trenutno instalirana na jedinici:
Ako je prikazana verzija 1.12, ne morate da ažurirate firmver.

 1. Postavite glavnu jedinicu na „ON“.
 2. Na početnom ekranu izaberite „Postavke“.
 3. Izaberite „General“ (Opšte).
 4. Izaberite „Firmware Version“ (Verzija firmvera). Tada će se prikazati trenutna verzija firmvera.

Preuzimanje i instaliranje

Kako preuzeti ažuriranje

 1. USB uređaj za skladištenje sa najmanje 10 MB slobodnog prostora povežite na računar. Koristite uređaj sa najviše 32 GB USB memorije (FAT16/FAT32).
  Napomene:
  • Nije podržana USB memorija sa formatom exFAT.
  • USB memorijski uređaj kapaciteta preko 32 GB nije podržan.
 2. Proverite da li je računar povezan na internet.
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
 4. Raspakujte preuzetu zip datoteku. Tu se nalaze tri datoteke (SMSO1120.FIR/SMMD1120.U88/SMDS1120.up6).
 5. Kopirajte sve tri datoteke u osnovni direktorijum USB memorije povezane na računar.
 6. Uklonite USB memorijski uređaj sa računara.

Važna napomena

 • Parkirajte automobil na bezbedno mesto i pokrenite motor da biste izbegli smanjenje napona izvora napajanja jedinice.
 • Nemojte isključivati jedinicu tokom ažuriranja.
 • Nemojte uklanjati USB memorijski uređaj tokom ažuriranja.
 • Podesite datum i vreme posle ažuriranja.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Povežite USB memorijski uređaj u USB ulaz na glavnoj jedinici.
 2. Na glavnom ekranu izaberite „Settings“ (Postavke). Ako ne možete da pronađete ikonu „Settings“ (Postavke), prevucite od donjeg dela glavnog ekrana, a zatim zdesna nalevo.
 3. Izaberite „General“ (Opšte).
 4. Izaberite „Firmware Version“ (Verzija firmvera).
 5. Izaberite „Update“ (Ažuriranje).
  • Proverite strukturu datoteka USB memorijskog uređaja ako ne možete da pritisnete dugme „Update“ (Ažuriraj). Datoteka ažuriranja možda nije sačuvana na ispravnoj lokaciji na USB memorijskom uređaju ili tip datoteke možda nije podržan.
  • Ako se na jedinici prikaže poruka „Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port“ (Posetite lokaciju za podršku i povežite USB uređaj (sa ažuriranjem firmvera) u USB ulaz), proverite datoteke na USB memorijskom uređaju. USB memorijski uređaj možda ne sadrži odgovarajuću datoteku za ažuriranje.
  • Preuzmite najnoviju datoteku ažuriranja ako prikazana verzija nije 1.12. Možda ne koristite odgovarajuću datoteku za ažuriranje.
 6. Ponovo izaberite „Update“ (Ažuriranje). Ažuriranje jedinice će zatim početi.
  Ažuriranje će trajati oko 5 minuta.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Postavite glavnu jedinicu na „ON“.
 2. Na glavnom ekranu izaberite „Settings“ (Postavke).
 3. Izaberite „General“ (Opšte).
 4. Izaberite „Firmware Version“ (Verzija firmvera). Tada će se prikazati trenutna verzija firmvera. Ako je prikazan broj verzije 1.12, to znači da je ažuriranje firmvera dovršeno.

Ako ne možete da ažurirate firmver, pokušajte ponovo sa drugim USB uređajem.

Pitanja i odgovori

Rešavanje problema

Dugme „Update“ (Ažuriraj) je sivo: Proverite da li su datoteke SMSO1120.FIR, SMMD1120.U88 i SMDS1120.up6 ispravno sačuvane u osnovnom direktorijumu na USB uređaju.

Prikazuje se poruka [This data is not compatible] (Ovi podaci nisu kompatibilni): USB uređaj za skladištenje može biti u kvaru ili ne sadrži odgovarajuće datoteke za ažuriranje. Obrišite postojeće datoteke sa USB uređaja ili upotrebite drugi USB uređaj, a zatim ponovite od početka čitav postupak preuzimanja i ažuriranja.