Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće AV prijemnike:

 • STR-DN1080
VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodatna podrška za ugrađeni Chromecast za Audio v1.36
  • Poboljšana veza sa ugrađeni uređajem Chromecast za Audio

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešen je problem sa podešavanjem automatske kalibracije
 • Dodaje podršku za funkciju eARC.
  Napomene:
  • eARC je nova standardizovana funkcija za HDMI 2.1 koja dodaje podršku za najnovije audio formate, pored audio formata koje podržava postojeća funkcija ARC (Audio Return Channel).
  • Funkcija eARC vam omogućava da uživate u audio sadržaju zasnovanom na objektu, kao što su Dolby Atmos – Dolby TrueHD i DTS:X ili višekanalni LPCM sadržaj koji nije moguće preneti pomoću funkcije ARC
 • Poboljšana stabilnost sistema
 • Omogućava prosleđivanje Dolby Vision signala
 • Omogućava grupnu sinhronizaciju u više prostorija
 • Omogućava održavanje za funkciju „Spotify Connect“ u skorijoj budućnosti
 • Podrška za Spotify reprodukciju u ugrađenoj usluzi Chromecast (Spotify Cast)
  • Funkcija će postati dostupna kada Google pokrene uslugu
  • Ovo ažuriranje softvera ne utiče na funkciju Spotify Connect koja ostaje dostupna kao i do sada

Informacije o datoteci

Naziv

 • Ažuriranje firmvera na verziju M41.R.0516 za STR-DN1080

Naziv zip datoteke

 • UPDATE_M41R0516.zip

Verzija datoteke

 • Verzija M41.R.0516

Veličina datoteke

 • 230 MB (241,574,801 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 20-10-2020

Priprema

Firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi AV prijemnik.Ako je broj verzije M41.R.0516 ili viši, nije vam potrebno ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite TV i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je AV prijemnik povezan na utičnicu HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz
 2. Uključite AV prijemnik
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte dok ne ugledate glavni ekran
 4. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite [Setup] → [System Settings] → [System Information] ([Podešavanje] → [Sistemske postavke] → [Informacije o sistemu]) koristeći dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite ENTER
 5. Na TV ekranu se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  „Software Version M41.R.0516“ – ako je broj verzije M41.R.0516 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje firmvera AV prijemnika

Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet / mreža
***PREPORUČENO***
 • Aktivna internet veza (korišćenje Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • Kompatibilan TV
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB memorijski uređaj
 • Računar
 • USB memorijski uređaj
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa Internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje vašeg AV prijemnika putem interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15–60 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem Interneta preuzmite sadržaj za ažuriranje na AV prijemnik.

Šta vam je potrebno:

 • Aktivna internet veza (korišćenje Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • Kompatibilan TV

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima

Podešavanje opreme:

 1. Uključite TV i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan. (Znači, ako je prijemnik povezan na utičnicu HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz.)
 2. Povežite AV prijemnik sa svojim internet priključkom koristeći Ethernet kabl ili bežičnu vezu preko rutera
 3. Uključite AV prijemnik.

Pribavite sadržaj za ažuriranje:

 1. U meniju [Home] (Glavni) koristite tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču da izaberete [Setup](Podešavanje) → [Software Update] → [Update via Internet] ([Podešavanje] → [Ažuriranje softvera] → [Ažuriranje preko Interneta]), a zatim pritisnite Enter
 2. Na TV ekranu se prikazuje poruka [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?]. Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0516]. Izaberite Start pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 4. Ažuriranje počinje
 5. Sledeća poruka će se prikazati na TV ekranu: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, „COMPLETE“ will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Kada ažuriranje počne, poruka „UPDATING“ (Ažuriranje) će se prikazati na prozoru ekrana risivera. Ažuriranje traje do 60 minuta. Nakon što se ažuriranje završi, na prozoru ekrana risivera prikazaće se poruka „COMPLETE“ (Dovršeno), a risiver će se automatski ponovo pokrenuti. Tokom procesa ažuriranja nemojte da isključite kabl za napajanje.) Nakon preuzimanja softvera, potrebno je oko 5 minuta da se pokrene ažuriranje. Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 6. Tokom ažuriranja, na displeju na prednjoj tabli ćete videti poruku „UPDATING“.
 7. Ako je ažuriranje firmvera dovršeno, na displeju na prednjoj tabli će se prikazati poruka "COMPLETE".
  Napomena: Ne isključujte AV prijemnik niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja
 8. AV prijemnik će se automatski restartovati kada se nadogradnja dovrši.
 9. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M41.R.0516, ažuriranje firmvera je bilo uspešno

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera AV prijemnika putem interneta.

 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update failed. Povežite USB memoriju koja sadrži ažurirane datoteke ili se spojite na mrežu da biste ponovo pokušali. If the update fails again, please contact the customer service center].
  1. Proverite da li je uključen ruter i i da li su uključeni svi uređaji povezani između AV prijemnika i rutera.
  2. Koristite pravilan tip kabla (pravi ili ukršteni) između AV prijemnika i rutera.
  3. Svi kablovi između AV prijemnika i rutera su pravilno povezani.
  4. Pokušajte ponovo da obavite postupak ažuriranja

  Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, pokušajte da obavite postupak za ažuriranje preko USB memorije.

 • Nakon pokretanja postupka ažuriranja preko Interneta, na TV ekranu se prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen], ali se traka napredovanja na ekranu ne menja
  U zavisnosti od mrežne veze, postupak ažuriranja preko Interneta može da potraje dugo (do 60 minuta). Zbog toga se na TV ekranu prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] i traka napredovanja na displeju se ne menja duže vreme.

 • Kada pokrenete ažuriranje preko Interneta, na TV-u se prikazuje poruka [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] i ne možete da obavite ažuriranje firmvera.
  • Proverite da li je LAN kabl povezan.
  • Proverite da liste potvrdili da li AV prijemnik ima svoju sopstvenu IP adresu u podešavanjima mreže (ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy severa koji koristite – umesto naziva proxy hosta – u polje „Proxy Server“)
  • Ponovo obavite ažuriranje.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite AV prijemnik i ponovo pokušajte ažuriranje
 • Ažuriranje traje duže od 90 minuta i nije dovršeno
  Ako je AV prijemnik povezan sa mrežom putem bežične veze, pokušajte da ga povežete na mrežu pomoću kabla, a zatim ponovo pokušajte da obavite ovaj postupak.
  Ako problem i dalje postoji, prenosna brzina mreže je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate svoj sistem prateći postupak ažuriranja preko USB memorije.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting].
  Proverite da li je LAN kabl priključen na AV prijemnik.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Already Updated] (Već ažurirano)
  Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na AV prijemnik je najnovija verzija

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Prvo ćete preuzeti sadržaj za ažuriranje na svoj računar, preneti ga na USB memorijski uređaj, a zatim ga prenesite na AV prijemnik.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će funkcionisati iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima

Preuzmite sadržaj za ažuriranje na računar:

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M41R0516.zip na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina datoteke 230 MB (241,574,801 bajta)

Sačuvajte datoteku na USB memoriji:

 1. Izdvojte datoteku na računar:
  • Za operativni sistem Mac X: Idite na lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku UPDATE_M41R0516.zip. – Naziv izdvojene fascikle je „UPDATE“ (Ažuriranje)
  • Za Windows 10 / 8.1 / 7 :
   a. Idite u direktorijum u koji je preuzeta datoteka i kliknite desnim tasterom miša na datoteku UPDATE_M41R0516.zip i zatim kliknite na „Extract All“ (Izdvoji sve).
   b. Na prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na „Extract“ (Izdvoji)
   c. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom „UPDATE“ (Ažuriranje).
 2. Proverite da li se ove četiri datoteke nalaze u fascikli „UPDATE“: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN i MSB41-FW_MB.ID
 3. Povežite kompatibilan USB uređaj za skladištenje sa računarom.
  • Za operativni sistem Mac OS X:
   Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) u matičnu fasciklu na USB uređaju.
  • Za operativni sistem Windows:
   1. Idite u direktorijum u kojem je kreirana fascikla i desnim tasterom miša kliknite na fasciklu „UPDATE“
   2. U meniju koji se pojavi, kliknite na „Send To...“ (Pošalji ka)
   3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Izmenjivi disk E:))
   4. Fascikla za ažuriranje će biti prekopirana na USB uređaj.

Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite sadržaj za ažuriranje na AV prijemnik

Prvo treba da pripremite opremu, a zatim da prenesete sadržaj za ažuriranje na plejer.

Pripremite opremu:

 1. Uključite TV i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na utičnicu HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite AV prijemnik
 3. Pobrinite se da nema drugih USB uređaja koji su povezani na AV prijemnik; ako ih ima, iskopčajte ih sa AV prijemnika

Prenos sadržaja za ažuriranje:

 1. Umetnite USB uređaj za skladištenje koji sadrži datoteku za ažuriranje u USB ulaz na prednjoj tabli AV prijemnika
 2. U meniju [Home] (Glavni) koristite tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču da izaberete [Setup](Podešavanje) → [Software Update] → [Update via USB Memory] ([Podešavanje] → [Ažuriranje softvera] → [Ažuriranje preko USB memorije]), a zatim pritisnite Enter
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [„Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.“] (Datoteke za ažuriranje su pronađene na USB memoriji. Da li želite da ažurirate softver? Aktuelna verzija je M41.R.XXXX Nova verzija je M41.R.0516. Ne isključujte napajanje niti uklanjajte USB memoriju u toku ažuriranja.). Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 4. Sledeća poruka će se prikazati na TV ekranu: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, „COMPLETE“ will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Kada ažuriranje počne, poruka „UPDATING“ (Ažuriranje) će se prikazati na prozoru ekrana risivera. Ažuriranje traje do 60 minuta. Nakon što se ažuriranje završi, na prozoru ekrana risivera prikazaće se poruka „COMPLETE“ (Dovršeno), a risiver će se automatski ponovo pokrenuti. Tokom procesa ažuriranja nemojte da isključite kabl za napajanje.) Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 5. Ažuriranje počinje
 6. Tokom ažuriranja, na displeju na prednjoj tabli ćete videti poruku „UPDATING“.
 7. Ako je ažuriranje firmvera dovršeno, na displeju na prednjoj tabli će se prikazati poruka "COMPLETE".
  Napomena: Ne isključujte AV prijemnik niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja
 8. Plejer će se automatski isključiti kada se ažuriranje dovrši. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Izvadite USB uređaj za ažuriranje iz AV prijemnika i uključite ga
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M41.R.0516, ažuriranje firmvera je bilo uspešno

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera AV prijemnika korišćenjem računara i diska.

 • Na displeju prednje ploče prijemnika naizmenično se prikazuju poruke „UPDATE“ [NADOGRADNJA] i „ERROR“ [GREŠKA].
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje AV prijemnika.
  3. Pokušajte da obavite ažuriranje preko postupka sa USB memorijom.

 • Došlo je do nestanka struje dok je ažuriranje bilo u toku
  Uključite napajanje AV prijemnika i ponovo pratite postupak za ažuriranje preko USB memorije.

 • Datoteka za ažuriranje UPDATE_M41R0516.zip koju sam preuzeo/la sa veb-sajta za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmete.

 • Ažuriranje traje više od 90 minuta i ne završava se
  1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite AV prijemnik
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.