Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-ST5000

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodatna podrška za ugrađeni Chromecast za Audio v1.36
  • Poboljšana veza sa ugrađeni uređajem Chromecast za Audio

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Poboljšano povezivanje sa bežičnim subwooferom
 • Dodaje podršku za funkciju eARC
  Napomene:
  • eARC je nova standardizovana funkcija za HDMI 2.1 koja dodaje podršku za najnovije audio formate, pored audio formata koje podržava postojeća funkcija ARC (Audio Return Channel).
  • Funkcija eARC vam omogućava da uživate u audio sadržaju zasnovanom na objektu, kao što su Dolby Atmos – Dolby TrueHD i DTS:X ili višekanalni LPCM sadržaj koji nije moguće preneti pomoću funkcije ARC
 • Informacije o prenosu prikazuju se na jedinici glavnog ekrana
 • Poboljšano povezivanje sa TV uređajima drugih proizvođača
 • Omogućava sveobuhvatni format zvuka DTS; DTS: X, uključujući DTS-HD Master Audio i DTS Digital Surround
 • Omogućava prosleđivanje Dolby Vision signala
 • Omogućava grupnu sinhronizaciju u više prostorija
 • Omogućava održavanje za funkciju „Spotify Connect“ u skorijoj budućnosti

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Firmver za kućni bioskop na verziju M40.R.0516

Verzija datoteke

 • M40.R.0516

Veličina datoteke

 • 228 MB (240.115.972 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 20-10-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Vaš firmver je možda već ažuran, posebno ako imate novi zvučnik Sound Bar. Ako je broj verzije M40.R.0516 ili noviji, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite TV i proverite da li je podešen na ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima, pa ako je traka sa zvučnicima povezana na priključak HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz
 2. Uključite traku sa zvučnicima
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte dok ne ugledate glavni ekran
 4. Na glavnom ekranu izaberite [Setup] (Podešavanje) → [System Settings] (Postavke sistema) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču. Zatim pritisnite taster ENTER
 5. Istaknite „System Information“ (Informacije o sistemu) na ekranu i pritisnite taster ENTER
 6. Na TV ekranu se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  Verzija softvera M40.R.0516 – ako je broj verzije M40.R.0516 ili noviji, već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetiti svoj Sound Bar zvučnik
 • Nemojte da isključujte Sound Bar zvučnik niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima
 • Ne isključujte kabl za napajanje niti mrežni (LAN) kabl tokom preuzimanja i ažuriranja softvera.
 • Ne izvlačite kabl za napajanje dok se ažuriranje ne dovrši. To može da dovede do otkazivanja ovog sistema.

Firmver Sound Bar zvučnika možete da ažurirate na dva jednostavna načina:

Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernet kabl za povezivanje trake sa zvučnicima sa internetom
 • Da biste se uverili da je traka sa zvučnicima povezana sa:
  • aktivnom internet vezom
  • kompatibilnim TV-om
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • Računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje Sound Bar zvučnika putem interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15–30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite sadržaj za ažuriranje na Sound Bar zvučnik.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje trake sa zvučnicima sa internetom
 • Da biste se uverili da je traka sa zvučnicima povezana sa:
  • aktivnom internet vezom (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
  • kompatibilnim TV-om

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima. (Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 ulaz, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Povežite traku sa zvučnicima na izvor interneta pomoću Ethernet kabla.
 3. Uključite traku sa zvučnicima.
  Napomena: Ponekad može da se prikaže poruka „The file is corrupted“ (Datoteka je oštećena), ali možete da pređete na sledeći korak.
 4. Pritisnite [HOME] na daljinskom upravljaču i sačekajte dok ne ugledate glavni ekran.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. U meniju [Home] (Glavni meni) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite [Setup] (Podešavanje) → [Software Update] (Ažuriranje softvera) → [Update via Internet] (Ažuriranje putem interneta), a zatim pritisnite taster [Enter].
 2. Na TV ekranu se prikazuje poruka [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?]. Izaberite [OK] pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 3. Nakon što se softver preuzme, potrebno je otprilike 5 minuta da počne ažuriranje.
 4. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Trenutna verzija M40.R.xxxx i nova verzija M40.R.0516 su prikazane na ekranu televizora. Izaberite [Start] (Započni) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 5. Ažuriranje počinje.
 6. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update Caution] (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite [OK] (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 7. Tokom ažuriranja, na prednjem displeju je prikazana poruka [„UPDT“] (Ažuriranje).
 8. Ako je ažuriranje firmvera dovršeno, na prednjem displeju će se prikazati poruka [DONE] (Gotovo). Nemojte da isključujte Sound Bar zvučnik niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 9. Sound Bar zvučnik će se automatski ponovo pokrenuti kada se nadogradnja završi.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M40.R.0516, softver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako dođe do problema tokom ažuriranja firmvera trake sa zvučnicima putem interneta.

 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center].
  1. Ruter i svi uređaji povezani između trake sa zvučnicima i rutera su uključeni.
  2. Upotrebljen je odgovarajući tip kabla (pravi ili ukršteni) između trake sa zvučnicima i rutera.
  3. Svi kablovi između trake sa zvučnicima i rutera ispravno su povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja

  Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, pokušajte da obavite postupak za ažuriranje preko USB memorije.

 • Nakon pokretanja postupka ažuriranja preko Interneta, na TV ekranu se prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ali se traka toka na ekranu nije promenila.
  U zavisnosti od mrežne veze, proces ažuriranja preko interneta može da potraje dugo (do 60 minuta). Zbog toga se na TV ekranu prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] i traka napredovanja na displeju se ne menja duže vreme.

 • Kada pokrenete ažuriranje preko Interneta, na TV-u se prikazuje poruka [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] i ne možete da obavite ažuriranje firmvera.
  • Proverite da li je LAN kabl povezan.
  • Proverite da li ste potvrdili da li traka sa zvučnicima ima ili nema sopstvenu IP adresu u mrežnim postavkama. (Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera (umesto proxy naziva hosta) u polje „Proxy server“.)
  • Ponovo obavite ažuriranje.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite traku sa zvučnicima, a zatim ponovo pokušajte ažuriranje.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i nije se završilo.
  Ako je traka sa zvučnicima bežično povezana na mrežu, pokušajte da je na mrežu povežete kablom, a zatim ponovo pokušajte sa postupkom.
  Ako problem i dalje postoji, prenosna brzina mreže je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate svoj sistem prateći postupak ažuriranja preko USB memorije.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting].
  Proverite da li je LAN kabl povezan sa Sound Bar zvučnikom.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Already Updated] (Već je ažurirani).
  Verzija firmvera trenutno instalirana na traci sa zvučnicima je najnovija verzija

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Najpre preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memorijski uređaj, a zatim na Sound Bar zvučnik.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, uverite se da vaš računar koristi jedan od sledećih operativnih sistema i pripremite USB fleš jedinicu.

Operativni sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M40R0516.zip na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina datoteka 228 MB – 240,115,972 bajtova.
Prenesite datoteke ažuriranja na USB uređaj za skladištenje:
 1. Izdvojite datoteku za ažuriranje UPDATE_M40R0516.zip.
  • Za operativni sistem Mac OS X®:
   1. Idite na lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku UPDATE_M40R0516.zip.
   2. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom „UPDATE“ (Ažuriranje).
  • Za operativni sistem Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Idite u direktorijum u koji je preuzeta datoteka i kliknite desnim tasterom miša na datoteku UPDATE_M40R0516.zip, a zatim kliknite na dugme „Extract All“ (Izdvoji sve).
    Napomena: Za operativne sisteme Windows® 8.1, Windows® 10 podrazumevane postavke za Internet Explorer® će sačuvati datoteku u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja). Da biste locirali fasciklu „Downloads“ (Preuzimanja), kliknite na pločicu „Desktop“ (Radna površina) na početnom ekranu, a zatim locirajte preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
   2. Na prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na „Extract“ (Izdvoji).
   3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom „UPDATE“ (Ažuriranje).
    Napomena: Izdvojiće se četiri datoteke: MSB40-FW.BIN i MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN i MSB40FW_MB.ID.
 2. Povežite kompatibilan USB uređaj za skladištenje sa računarom.
 3. Prenesite fasciklu „UPDATE“ (Ažuriranje) na USB uređaj za skladištenje:
  • Za operativni sistem Mac OS X®:
   1. Prevucite i otpustite fasciklu „UPDATE“ (Ažuriranje) u matičnu fasciklu na USB uređaju.
  • Za operativni sistem Windows:
    Idite u direktorijum u kojem je kreirana fascikla i zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu „UPDATE“ (Ažuriranje).
   1. U meniju kliknite na „Send To...“ (Pošalji...), a zatim kliknite na jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Odvojivi disk E:)).
   2. Fascikla za ažuriranje će biti prekopirana na USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv fascikle promenjen.
 4. Nakon kopiranja fascikle „UPDATE“ (Ažuriranje) uklonite USB uređaj sa računara
Prenos sadržaja za ažuriranje u plejer

Najpre spremite opremu, pa prenesite datoteku za ažuriranje na Sound Bar zvučnik.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima. (Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 ulaz, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite traku sa zvučnicima
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se prikaže glavni ekran
 4. Umetnite USB koji sadrži 4 datoteke
Prenos sadržaja za ažuriranje:
 1. Na glavnom ekranu izaberite [Setup] (Podešavanje) → [Software Update] (Ažuriranje softvera) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču i pritisnite taster ENTER
 2. Pomoću dugmadi sa strelicama izaberite „Update via USB Memory“ (Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja) i zatim pritisnite taster ENTER
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [„Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Trenutna verzija M40.R.xxxx Nova verzija M40.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.“] (Datoteke za ažuriranje su pronađene na USB memoriji. Da li želite da ažurirate softver? Aktuelna verzija je M29.R.XXXX Nova verzija je M29.R.0338. Ne isključujte napajanje niti uklanjajte USB memoriju u toku ažuriranja.). Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 4. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update Caution] (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 5. Ažuriranje počinje
 6. Tokom ažuriranja, na displeju na prednjoj tabli ćete videti poruku „UPDT“.
 7. Ažuriranje firmvera je dovršeno kada se na ekranu na prednjoj tabli prikaže poruka „DONE“ (Gotovo). Sound Bar zvučnik će se automatski ponovo pokrenuti.
  Napomena: Tokom procesa ažuriranja nemojte da isključite kabl za napajanje.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M40.R.0516, softver je uspešno ažuriran

Rešavanje problema

Kako postupiti kada imate probleme sa ažuriranjem firmvera trake sa zvučnicima pomoću računara i USB memorijskog uređaja.

 • Na ekranu na prednjoj tabli naizmenično se prikazuju poruke „UPDT“ (Ažuriranje) i „ERROR“ (Greška).
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje trake sa zvučnicima.
  3. Pokušajte da obavite ažuriranje preko postupka sa USB memorijom.

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja
  Uključite napajanje trake sa zvučnicima, a zatim ponovo pratite postupak ažuriranja pomoću USB memorije.

 • Datoteka za ažuriranje UPDATE_M40R0516.zip koju sam preuzeo/la sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmete.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i nije se završilo
  1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite traku sa zvučnicima
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja