Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-MT500
 • HT-MT501
 • HT-CT800

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodatna podrška za ugrađeni Chromecast za Audio v1.36
  • Poboljšana veza sa ugrađeni uređajem Chromecast za Audio

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Poboljšano povezivanje sa bežičnim subwooferom
 • Poboljšano povezivanje sa TV uređajima drugih proizvođača
 • Podrška za Spotify reprodukciju na ugrađenom Chromecast-u (Spotify Cast)
 • Omogućava grupnu sinhronizaciju u više prostorija
 • Omogućava održavanje za funkciju „Spotify Connect“ u skorijoj budućnosti

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Firmver za kućni bioskop na verziju M39.R.0516

Verzija datoteke

 • M39.R.0516

Veličina datoteke

 • 223 MB (234.798.988 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 20-10-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi kućni bioskop.Ako je broj verzije M39.R.0516 ili viši, nije vam potrebno ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite TV i proverite da li je kao ulaz podešen onaj sa kojim je povezan kućni bioskop. Znači, ako je plejer povezan na utičnicu HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite kućni bioskop
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte dok ne ugledate glavni ekran
 4. Na glavnom ekranu izaberite [Setup] (Podešavanje) > [System Settings] (Podešavanja sistema) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču. Zatim pritisnite taster ENTER
 5. Istaknite „System Information“ (Informacije o sistemu) na ekranu i pritisnite taster ENTER
 6. Na TV ekranu se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  „Software Version M39.R.0516“ – ako je broj verzije M39.R.0516 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetiti svoj Sound Bar zvučnik
 • Nemojte da isključujte Sound Bar zvučnik niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima
 • Nemojte da izvlačite kabl za napajanje ili mrežni (LAN) kabl tokom preuzimanja i ažuriranja softvera. Održavajte ovu vezu.
 • Ne izvlačite kabl za napajanje dok se ažuriranje ne dovrši. To može da dovede do otkazivanja ovog sistema.

Firmver Sound Bar zvučnika možete da ažurirate na dva jednostavna načina:

Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČUJE SE***
 • Ethernet kabl za povezivanje kućnog bioskopa sa Internetom
 • Pobrinite se da je kućni bioskop povezan sa:
  • aktivnom internet vezom
  • kompatibilnim TV-om
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • Računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje Sound Bar zvučnika putem interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15–30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite sadržaj za ažuriranje na Sound Bar zvučnik.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje kućnog bioskopa sa Internetom
 • Pobrinite se da je kućni bioskop povezan sa:
  • aktivna internet veza (korišćenje Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
  • kompatibilnim TV-om

Podešavanje opreme:

 1. Uključite TV i proverite da li je kao ulaz podešen kućni bioskop sa kojim je povezan. (Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 ulaz, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Povežite traku sa zvučnicima na izvor interneta pomoću Ethernet kabla.
 3. Uključite kućni bioskop.
 4. Pritisnite [HOME] na daljinskom upravljaču i sačekajte dok ne ugledate glavni ekran.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. U meniju [Home] (Glavni) koristite tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču da izaberete [Setup] (Podešavanje) > [Software Update] > [Update via Internet] ([Podešavanje] > [Ažuriranje softvera] > [Ažuriranje preko Interneta]), a zatim pritisnite [Enter]
 2. Na TV ekranu se prikazuje poruka [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?]]. Izaberite [OK] pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER]
 3. Nakon što je softver preuzet, potrebno je otprilike 5 minuta da počne ažuriranje.
 4. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516]]. Izaberite [Start]pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER]
 5. Ažuriranje počinje
 6. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update Caution]] (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite [OK]pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER]
 7. Tokom ažuriranja, na displeju na prednjoj tabli ćete videti poruku [„UPDT“].
 8. Ako je ažuriranje firmvera dovršeno, na displeju na prednjoj tabli će se prikazati poruka [DONE]. Ne isključujte kućni bioskop i ne iskopčavajte ga iz električnog napajanja u toku ažuriranja
 9. Kada se ažuriranje dovrši, kućni bioskop će se automatski restartovati.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M39.R.0516, ažuriranje firmvera je bilo uspešno

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera kućnog bioskopa putem Interneta.

 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center].
  1. Ruter i svi uređaji povezani između kućnog bioskopa i rutera su uključeni
  2. Koristite pravilan tip kabla (pravi ili ukršteni) između kućnog bioskopa i rutera.
  3. Svi kablovi između kućnog bioskopa i rutera su pravilno povezani.
  4. Pokušajte ponovo da obavite postupak ažuriranja

  Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, pokušajte da obavite postupak za ažuriranje preko USB memorije.

 • Nakon pokretanja postupka ažuriranja preko Interneta, na TV ekranu se prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%], ali se traka napredovanja na ekranu ne menja
  U zavisnosti od mrežne veze, postupak ažuriranja preko Interneta može da potraje dugo (do 60 minuta). Zbog toga se na TV ekranu prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] i traka napredovanja na displeju se ne menja duže vreme.

 • Kada pokrenete ažuriranje preko Interneta, na TV-u se prikazuje poruka [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] i ne možete da obavite ažuriranje firmvera.
  • Proverite da li je LAN kabl povezan.
  • Proverite da liste potvrdili da li kućni bioskop ima svoju sopstvenu IP adresu u podešavanjima mreže (ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy severa koji koristite – umesto naziva proxy hosta – u polje „Proxy Server“)
  • Ponovo obavite ažuriranje.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite kućni bioskop i ponovo obavite ažuriranje
 • Ažuriranje traje duže od 60 minuta i nije dovršeno
  Ako je kućni bioskop povezan sa mrežom putem bežične veze, pokušajte da ga povežete na mrežu pomoću kabla, a zatim ponovo pokušajte da obavite ovaj postupak.
  Ako problem i dalje postoji, prenosna brzina mreže je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate svoj sistem prateći postupak ažuriranja preko USB memorije.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting].
  Proverite da li je LAN kabl priključen na kućni bioskop.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Already Updated] (Već ažurirano)
  Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na kućni bioskop je najnovija verzija

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Najpre preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memorijski uređaj, a zatim na Sound Bar zvučnik.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, uverite se da vaš računar koristi jedan od sledećih operativnih sistema i pripremite USB fleš jedinicu.

Operativni sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pročitajte uslove i odredbe i složite se sa njima
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M39R0516.zip na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties. Proverite da li je veličina datoteke 223 MB (234,798,988 bajta)
Prenesite datoteke za ažuriranje na svoj USB uređaj:
 1. Izdvojite ažuriranu datoteku iz datoteke UPDATE_M39R0516.zip
  • Za operativni sistem Mac OS X®:
   1. Idite na lokaciju na kojoj je datoteka preuzeta i dvaput kliknite na datoteku UPDATE_M39R0516.zip
   2. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom „UPDATE“ (Ažuriranje)
  • Za operativni sistem Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Idite u direktorijum u koji je preuzeta datoteka i kliknite desnim tasterom miša na datoteku UPDATE_M39R0516.zip i zatim kliknite na „Extract All“ (Izdvoji sve)
    Napomena: Za operativne sisteme Windows® 8.1, Windows® 10 podrazumevane postavke za Internet Explorer® će sačuvati datoteku u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja). Da biste locirali fasciklu „Downloads“ (Preuzimanja), kliknite na pločicu „Desktop“ (Radna površina) sa početnog ekrana, a zatim locirajte preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer
   2. Na prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvojene kompresovane (zipovane) fascikle) kliknite na „Extract“ (Izdvoji)
   3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom „UPDATE“ (Ažuriranje)
    Napomena: Izdvojiće se četiri datoteke: MSB39-FW.BIN i MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN i MSB39FW_MB.ID
 2. Povežite kompatibilan USB uređaj za skladištenje sa računarom
 3. Prenesite fasciklu „UPDATE“ (Ažuriranje) na USB uređaj za skladištenje:
  • Za operativni sistem Mac OS X®:
   1. Prevucite i otpustite fasciklu „UPDATE“ (Ažuriranje) u matičnu fasciklu na USB uređaju
  • Za operativni sistem Windows:
    Idite u direktorijum u kojem je kreirana fascikla i zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu „UPDATE“ (Ažuriranje)
   1. U meniju kliknite na „Send To...“ (Pošalji...), a zatim kliknite na jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Odvojivi disk E:))
   2. Fascikla za ažuriranje će biti prekopirana na USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv fascikle promenjen.
 4. Nakon kopiranja fascikle „UPDATE“ (Ažuriranje) uklonite USB uređaj sa računara
Prenesite ažurnu verziju na plejer

Najpre spremite opremu, pa prenesite datoteku za ažuriranje na Sound Bar zvučnik.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima. (Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 ulaz, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite traku sa zvučnicima
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte dok ne ugledate glavni ekran
 4. Umetnite USB koji sadrži 4 datoteke
Prenos ažuriranja:
 1. Na glavnom ekranu izaberite [Setup] (Podešavanje) > [Software Update] (Ažuriranje softvera) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču i pritisnite taster ENTER
 2. Pomoću dugmadi sa strelicama izaberite „Update via USB Memory“ (Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja) i zatim pritisnite taster ENTER
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [„Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.“]. Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 4. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update Caution] (Upozorenje o ažuruiranju). Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 5. Ažuriranje počinje
 6. Tokom ažuriranja, na displeju na prednjoj tabli ćete videti poruku „UPDT“.
 7. Ažuriranje firmvera je dovršeno kada se na ekranu na prednjoj tabli prikaže poruka „DONE“ (Gotovo). Traka sa zvučnicima će se automatski ponovo pokrenuti.
  Napomena: Tokom procesa ažuriranja nemojte da isključite kabl za napajanje.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M39.R.0516, ažuriranje firmvera je bilo uspešno

Rešavanje problema

Kako postupiti kada imate probleme sa ažuriranjem firmvera trake sa zvučnicima pomoću računara i USB memorijskog uređaja.

 • Na displeju na prednjoj tabli naizmenično se prikazuju poruke „UPDT“ i „ERROR“.
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje kućnog bioskopa.
  3. Pokušajte da obavite ažuriranje preko postupka sa USB memorijom

 • Došlo je do nestanka struje dok je ažuriranje bilo u toku
  Uključite napajanje kućnog bioskopa i ponovo pratite postupak za ažuriranje preko USB memorije.

 • Datoteka za ažuriranje UPDATE_M39R0516.zip koju sam preuzeo/la sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmete.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se
  1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite kućni bioskop
  3. Pokušajte ponovo da obavite postupak ažuriranja