Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Omogućava istovremeno funkcionisanje DSEE HX funkcije i ekvilajzera
  Napomena: Moraćete da omogućite odgovarajuća podešavanja u Sony | Headphones Connect aplikaciji da biste koristili i DSEE HX funkciju i ekvilajzer
 • Rešavanje problema sa trakom za podešavanje zvuka koja je slučajno prikazana
 • Rešavanje problema sa jačinom zvuka koja se ne podešava ispravno kada je muzika pauzirana

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (V5.0 ili noviji) ili iOS uređaj (iOS 11.0 ili noviji)
  NAPOMENA: Ako koristite operativni sistem iOS 13.1, ažurirajte ga na iOS 13.2 ili noviji.
 • Aktivna internet veza
 • Najnovija verzija aplikacije „Sony | Headphones Connect“ mora da se instalira.
 • Slušalice treba da budu povezane na Android ili iOS uređaj

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Nadogradnja firmvera 2.0.2 za WI-1000XM2/WH-H910N

Verzija datoteke

 • Verzija 2.0.2

Datum objavljivanja

 • 30-09-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je verzija firmvera „2.0.2“ ili novija, ne morate da obavite ažuriranje.
Ako niste sigurni, jednostavno možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite slušalice sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“.
 3. Dodirnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu.

  *Na ekranu će se prikazati onaj uređaj koji je povezan.
 4. Izaberite verziju svog uređaja u meniju. Ta stavka se prikazuje samo kad je uređaj povezan.
 5. Proverite verziju firmvera.

Važna napomena

 • NEMOJTE da punite bateriju ili isključujete napajanje tokom preuzimanja / prenosa podataka / ažuriranja. U suprotnom slušalice mogu da postanu neupotrebljive.
 • NEMOJTE da isključujete uređaj

  NEMOJTE da dodirujete dugme za napajanje u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.

 • NEMOJTE da vršite ažuriranje na mestu na kojem je Wi-Fi signal nestabilan, na primer:
  – u vozu / na mestu na kojem je Wi-Fi signal zagušen
  – u blizini mikrotalasne pećnice, bežičnog telefona i drugih uređaja koji koriste radio-talase frekventnog opsega 2,4 GHz
 • Proverite da li su oba uređaja (Android/iOS uređaj i slušalice) u potpunosti napunjena.
 • Pre nego što pokrenete ažuriranje, prekinite vezu Android/iOS uređaja i svih drugih Bluetooth uređaja, kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi.

Pre nadogradnje

 • Kada se jednom ažurira, firmver ne može da se vrati na prethodnu verziju.
 • Za Android uređaje postupak ažuriranja se dovršava za približno 30 minuta. Veličina datoteke je oko 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N).
  Za iOS uređaje postupak ažuriranja se dovršava za približno 30 minuta. Veličina datoteke je oko 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N).
 • Zavisno od radiotalasnog okruženja i Android/iOS uređaja, završetak može da traje duže.
 • Podesite funkciju „Automatic Power Off“ (Automatsko isključivanje) (funkcija za isključivanje ako uređaj priključen) u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ na „Do not turn off“ (Ne isključuj) tokom ažuriranja ako slušalice nisu priključene.
  *Ako su postavke promenjene zbog ažuriranja, vratite ih na prethodne vrednosti kada se ažuriranje završi.
 • Da biste ažurirali ove slušalice, pratite sledeća uputstva.
  • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
  • Prenesite podatke sa iOS uređaja ili Android uređaja na slušalice.(Slušalice možete normalno da koristite dok se podaci prenose u pozadini, ali Google Assistant ne može da se koristi tokom prenosa podataka.)
  • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

Preuzimanje i instaliranje

Da biste ažurirali ove slušalice, pratite sledeća uputstva:
 • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
 • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice.
 • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite slušalice koristeći aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
  • Ako se ranije niste povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, pratite uputstva na ekranu da biste povezali slušalice sa svojim Android uređajem.
  • Ako ste se već povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, izaberite svoje slušalice.
  • Kada je postavka „Automatic download of software“ (Automatsko preuzimanje softvera) omogućena u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ (podrazumevana fabrička vrednost), preuzimanje i ažuriranje softvera će se obaviti automatski.
   Pređite na korak 6.
  • Ako onemogućite postavku „Automatic Software Download“, preuzimanje i prenos ažuriranog softvera neće se pokrenuti automatski.
   Pređite na korak 4 da biste dovršili postupak.
 3. Ako je veza uspostavljena, a ažuriranje je dostupno, kada se pojavi ekran sa porukom „The latest headphones software is available“ (Najnoviji softver za slušalice je dostupan), pritisnite „More Info“ (Više informacija).
 4. Na ekranu „Update Software“ (Ažuriranje softvera), proverite da li se prikazuje „Version 2.0.2“ (Verzija 2.0.2), a zatim pritisnite „START“ (Pokreni).

  NAPOMENA: Ako se prikazuje poruka „Switching software transfer destination…“ (Menjanje odredišta za prenos softvera…), ne treba ništa da radite. Posle nekoliko sekundi, ponovo će se prikazati prethodni ekran.
 5. Na ekranu „Update the headphones software“ (Ažurirajte softver slušalica), pritisnite „More Info“ (Više informacija).
 6. Na ekranu „Update Software“ (Ažuriranje softvera) pritisnite „START“ (Pokreni).
 7. Postupak ažuriranja će se pokrenuti i trajaće nekoliko minuta dok se ne dovrši.
  ekran napretka
  NAPOMENA: Tokom ažuriranja, slušalice se automatski isključuju, a zatim se automatski uključuju i ponovo povezuju sa Android ili iOS uređajem putem Bluetooth veze da bi se ažuriranje dovršilo.
 8. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite „OK“ (U redu).

  NAPOMENA: Ako se ekran ne prikazuje, proverite da li je verzija prikazana kao 2.0.2. Ako jeste, ažuriranje firmvera je uspelo. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Posle ažuriranja potvrdite da je nova verzija instalirana praćenjem koraka opisanih u odeljku [Provera verzije firmvera].
Ako je prikazana verzija firmvera „2.0.2“, nadogradnja je uspela.

Pitanja i odgovori

Pojaviće se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite „OK“ (U redu).
 2. Ponovo pokrenite slušalice (isključite, a zatim ponovo uključite napajanje).
 3. Posle toga, ponovo pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i ponovite ažuriranje

Čak i ako ažuriranje nije uspelo tokom postupka, proverite verziju firmvera. Ako je prikazana verzija firmvera „2.0.2“, ažuriranje je bilo uspešno. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem. Verziju možete da proverite u podešavanjima aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Da biste saznali kako da proverite verziju, idite na odeljak „Provera verzije firmvera“ na ovoj stranici.