Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • WF-1000XM3

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Omogućava istovremeno funkcionisanje DSEE HX funkcije i ekvilajzera
  Napomene:
  • Moraćete da omogućite odgovarajuća podešavanja u Sony | Headphones Connect aplikaciji da biste koristili i DSEE HX funkciju i ekvilajzer.
  • Istovremena upotreba ekvilajzera i DSEE HX tehnologije povećava potrošnju baterije u slušalicama i može skratiti vreme neprekidne reprodukcije.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Rešavanje problema sa jačinom zvuka koja se ne podešava ispravno kada je muzika pauzirana, ni kada se zvuk podešava sa pametnog telefona
 • Rešavanje problema sa trakom za podešavanje zvuka koja je slučajno prikazana na nekim pametnim telefonima
 • Poboljšava generalne performanse
 • Poboljšavanje kvaliteta poziva bez upotrebe ruku
 • Dodaje podršku za aplikaciju Amazon Alexa
 • Dodaje mogućnost prilagođavanja jačine zvuka pomoću senzora dodira na slušalicama
 • Dodaje mogućnost provere nivoa baterije futrole za punjenje putem aplikacije Sony | Headphones Connect
 • Poboljšava mogućnost povezivanja sa operativnim sistemom iOS
 • Poboljšava druge funkcije
 • Poboljšava povezivanje sa operativnim sistemom Windows 10 i rešava problem pri kojem se na određenim verzijama operativnog sistema Windows 10 zvuk nije reprodukovao nakon Bluetooth uparivanja
 • Opšta poboljšanja performansi i stabilnosti

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (V5.0 ili noviji) ili iOS uređaj (iOS 11.0 ili noviji)
  NAPOMENA: Ako koristite operativni sistem iOS 13.1, ažurirajte ga na iOS 13.2 ili noviji.
 • Aktivna internet veza
 • Mora da bude instalirana najnovija verzija aplikacije „Sony | Headphones Connect“
 • Slušalice treba da budu povezane na Android ili iOS uređaj

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Nadogradnja firmvera 3.0.0 za WF-1000XM3

Verzija datoteke

 • Verzija 3.0.0

Datum objavljivanja

 • 30-09-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je verzija firmvera na vašim slušalicama WF-1000XM3 3.0.0 ili novija, ne morate da obavljate ažuriranje.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite slušalice WF-1000XM3 sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“.
 3. Dodirnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu.
 4. Izaberite verziju svog uređaja u meniju. Ta stavka se prikazuje samo kad je uređaj povezan.
 5. Potvrdite verziju firmvera slušalica WF-1000XM3.

Važna napomena

 • NEMOJTE umetati glavnu jedinicu u punjač baterija i ne isključujte prilikom preuzimanja / prenosa podataka / ažuriranja, jer bi u suprotnom slušalice mogle da postanu neupotrebljive.
 • Kada obavite ažuriranje softvera možda će se promeniti funkcija podešena na senzor dodira. U tom slučaju ponovo dodelite funkciju senzora dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ .
 • NEMOJTE da pokrećete postupak „Power off“ (Isključivanje napajanja)

  NEMOJTE da dodirujete(dugme za napajanje).

  Ako želite da ažurirate slušalica WF-1000XM3 dok ih ne nosite u ušima, promenite postavku „Automatic Power Off“ (Automatsko isključivanje).
  Ako je podešeno na „Off when headphones are taken off“ (Isključi pri skidanju slušalica), WF-1000XM3 će se automatski isključiti oko 5 minuta kasnije i obustaviti prenos podataka datoteke ažuriranja. Nakon toga, kada uključite WF-1000XM3 i ponovo ih povežete putem Bluetooth veze, obustavljeni prenos podataka će se nastaviti.


  NAPOMENA: Ako ste promenili ovu postavku, vratite je nazad na „Isključeno kada se ne koriste slušalice“ nakon što se ažuriranje završi.

 • NEMOJTE da vršite ažuriranje na mestu na kojem je Wi-Fi signal nestabilan, na primer:
  – u vozu / na mestu na kojem je Wi-Fi signal zagušen
  – u blizini mikrotalasne pećnice, bežičnog telefona i drugih uređaja koji koriste radio-talase frekventnog opsega 2,4 GHz
 • Uverite se da su oba uređaja (Android/iOS uređaj i WF-1000XM3) napunjena do kraja.
 • Pre nego što pokrenete ažuriranje, prekinite vezu Android/iOS uređaja i svih drugih Bluetooth uređaja, kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi.

Pre nadogradnje

 • Kada se jednom ažurira, firmver ne može da se vrati na prethodnu verziju.
 • Za Android uređaje postupak ažuriranja se dovršava za približno 30 minuta. (Veličina datoteke je oko 998 KB)
  Za iOS uređaje postupak ažuriranja se dovršava za približno 30 minuta. (Veličina datoteke je oko 998 KB)
 • Zavisno od radiotalasnog okruženja i Android/iOS uređaja, završetak može da traje duže.
 • Da biste ažurirali ove slušalice, pratite sledeća uputstva: Ali kada je postavka „Automatic download of software“ (Automatsko preuzimanje softvera) omogućena (fabrička podrazumevana postavka) u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, preuzimanje i prenos softvera za ažuriranje pokreću se automatski.
  • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
  • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice. (Slušalice WF-1000XM3 možete da koristite na uobičajeni način dok se prenos obavlja u pozadini, ali Google Assistant nije moguće koristiti tokom prenosa.)
  • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

Preuzimanje i instaliranje

Da biste ažurirali ove slušalice, pratite sledeća uputstva:
 • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
 • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice.
 • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite slušalice koristeći aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
  • Ako se ranije niste povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, pratite uputstva na ekranu da biste povezali slušalice sa svojim Android uređajem.
  • Ako ste se već povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, izaberite svoje slušalice.
  NAPOMENA: Uverite se da i desna i leva strana slušalica prikazuju da su povezane.
  • Kada je postavka „Automatic download of software“ (Automatsko preuzimanje softvera) omogućena u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ (podrazumevana fabrička vrednost), preuzimanje i ažuriranje softvera će se obaviti automatski.
   Pređite na korak 6.
  • Ako onemogućite postavku „Automatic Software Download“, preuzimanje i prenos ažuriranog softvera neće se pokrenuti automatski.
   Pređite na korak 4 da biste dovršili postupak.
 3. Ako je veza uspostavljena, a ažuriranje je dostupno, kada se pojavi ekran sa porukom „The latest headphones software is available“ (Najnoviji softver za slušalice je dostupan), pritisnite „More Info“ (Više informacija).
 4. Na ekranu „Update Software“ (Ažuriranje softvera), proverite da li se prikazuje „Version 3.0.0“ (Verzija 3.0.0), a zatim pritisnite „START“ (Pokreni).

  NAPOMENA: Ako se prikazuje poruka „Switching software transfer destination…“ (Menjanje odredišta za prenos softvera…), ne treba ništa da radite. Posle nekoliko sekundi, ponovo će se prikazati prethodni ekran.
 5. Na ekranu „Update the headphones software“ (Ažurirajte softver slušalica), pritisnite „More Info“ (Više informacija).

  NAPOMENA: Ako se ekran ne prikazuje, opcija „Auto Power Off Function“ (Funkcija automatskog isključivanja) je isključena.
  Promenite vrednost za opciju „Auto power off function“ (Funkcija automatskog isključivanja) na „Do not turn off“ (Ne isključuj).
 6. Na ekranu „Update Software“ (Ažuriranje softvera) pritisnite „START“ (Pokreni).
 7. Postupak ažuriranja će se pokrenuti i trajaće nekoliko minuta dok se ne dovrši.
  NEMOJTE da umećete glavnu jedinicu u punjač baterije tokom ažuriranja, u suprotnom slušalice mogu da postanu neupotrebljive.
  ekran napretka
  NAPOMENA: Tokom ažuriranja, slušalice se automatski isključuju, a zatim se automatski uključuju i ponovo povezuju sa Android ili iOS uređajem putem Bluetooth veze da bi se ažuriranje dovršilo.
 8. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite „OK“ (U redu).

  NAPOMENA: Ako se ekran ne prikazuje, proverite da li je verzija prikazana kao 3.0.0. Ako jeste, ažuriranje firmvera je uspelo. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Posle ažuriranja potvrdite da je nova verzija instalirana praćenjem koraka opisanih u odeljku [Provera verzije firmvera].
Ako je prikazana verzija firmvera „3.0.0“, nadogradnja je uspela.

Pitanja i odgovori

Pojaviće se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite „OK“ (U redu).
 2. Ponovo pokrenite slušalice WF-1000XM3 (stavite slušalice u futrolu, a zatim ih izvadite iz nje).
 3. Posle toga, ponovo pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i ponovite ažuriranje

Čak i ako ažuriranje nije uspelo tokom postupka, proverite verziju firmvera. Ako je prikazana verzija firmvera „3.0.0“, ažuriranje je bilo uspešno. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem. Verziju možete da proverite u podešavanjima aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Da biste saznali kako da proverite verziju, idite na odeljak „Provera verzije firmvera“ na ovoj stranici.