PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-6600 ver. 1.10 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-6600

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Uvođenje podrške za LA-EA5 adapter za A-Mount objektive (prodaje se zasebno)
  • LA-EA5 adapter podržava sve A-Mount objektive
  • Puna podrška se obezbeđuje za automatski fokus pri detekciji faze u žižnoj ravni i funkcije automatskog fokusa i neprekidnog snimanja velikom brzinom
  • Pokrivenost za automatski fokus pri detekciji faze u širokoj žižnoj ravni
  • Funkcije automatskog fokusa zasnovane na prepoznavanju objekta, kao što su Automatsko fokusiranje oka u realnom vremenu (ljudi, životinje) i Praćenje u realnom vremenu
  • Praćenje automatskog fokusa / automatske ekspozicije tokom neprekidnog snimanja pri brzini do 11 kadrova po sekundi
  Napomene:
  • Sa STF objektivima se može koristiti samo ručni fokus
  • Telekonvertori nisu podržani za korišćenje sa adapterima za A-Mount objektive
  • Automatski fokus nije dostupan tokom snimanja filmova kada se koristi LA-EA5 adapter za A-Mount objektive
  • Kod praćenja automatske ekspozicije, otvor blende je fiksiran za prvi kadar, dok se brzina otvora blende i ISO koriste za prilagođavanje ekspozicije
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata
Pogledajte vodič za pomoć za više informacija o korišćenju ažuriranih funkcija.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-6600 ver. 1.10 (Mac)

Verzija datoteke

 • 1.10

Veličina datoteke

 • 318.3 MB (318,334,927 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 03-09-2020

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.1.10, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup [6] (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh-a:

Hardver računara

Za ovaj sistemski softver je potreban sledeći hardver:

 • Prostor na hard disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja za uređaj.
  U potpunosti napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije Nivo napujenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena.
 • USB kabl koje isporučen sa uređajem
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-FZ100).
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Za ažuriranje sistemskog softvera je potrebno približno 15 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim mirovanja.
  Ako računar ode u režim mirovanja i ažuriranje se prekine, čitav proces ažuriranja će morati ponovo da se pokrene.
 • Ne otvarajte stavku „About This System Software Updater“ (Informacije o programu System Software Updater) u meniju „System Software Updater“ (Ažuriranje sistemskog softvera) jer to može da dovede do prestanka rada softvera za ažuriranje.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzmi).
 2. Započeće preuzimanje datoteke [Update_ILCE6600V110.dmg].
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve trenutno pokrenute programe na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE6600V110.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.
  Napomena: Ako ste povezali fotoaparat sa računarom, isključite ga pre nego što počnete.
 3. Datoteka [Update_ILCE6600V110] će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Alatka UpdateSetting). Alat za postavke ažuriranja
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
  Unesite korisničko ime i lozinku

  Kada se prikaže poruka sa sistema, prikazaće se ekran za bezbednost i privatnost.
  • Ako se sledeća poruka prikaže pre nego što se prikaže „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost), pritisnite dugme [OK] (U redu).
   Pritisnite dugme OK (U redu)
  • Otvorite karticu „General“ (Opšte) na ekranu „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) i omogućite čitanje sistemskog softvera „Sony Corporation“.
   Ekran za bezbednost i privatnost
   Napomena: ako ste ovo ranije odobrili, ekran za bezbednost i privatnost se neće prikazati.
  • Ako dobijete upit da ponovo pokrenete uređaj nakon što pritisnete dugme [Allow] (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.
  • Ako ekrani „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.
  • Ako dugme [Allow] (Dozvoli) nije prikazano, povežite se na internet i ponovite postupak od dela „1. korak: Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
  • Ako se prikažu obe poruke, a ekran „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestane, zatvorite ih pomoću dugmeta [OK] (U redu).
   Ekran proširenja sistema blokiran
 6. Povežite fotoaparat sa računarom.
  • Prikazaće se okvir dijaloga za USB vezu.
   Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla
  • Povežite fotoaparat na računar pomoću USB kabla (priložen). Na LCD monitoru kamere se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
   Napomena: Ako je USB kabl povezan pre nego što se pojavio dijalog u kojem se od vas traži da povežete USB kabl, isključite kabl i ponovite postupak od dela „Step 1. Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
  • Kliknite na [OK] (U redu). Ako se prikaže poruka, zatvorite je pritiskom na dugme [OK] (U redu).
   Pritisnite dugme OK (U redu)
   Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 7. Pokrenuće se System Software Updater.
  Ažuriranje sistemskog softvera
  Napomena: Ako se program za ažuriranje sistemskog softvera ne pokrene, dvaput kliknite na stavku [System Software Updater] (Program za ažuriranje sistemskog softvera) u fascikli [Update_ILCE6600V110] - [Resources] (Resursi) da biste ga pokrenuli.
 8. Uključite fotoaparat.
 9. Prateći uputstva u prozoru alatke za ažuriranje sistemskog softvera, na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup [4] (Podešavanje) → USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabran uređaj sa velikim skladištem. Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).
  Mass Storage
 10. Kada povežete fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla, na LED ekranu fotoaparata prikazaće se „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla, može se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar.
  U tom slučaju, izvadite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od koraka „2. Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
 11. Kliknite na [Next] (Sledeće).
  Napomena: Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojaviće se u donjoj strani ekrana sa leve strane. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 1.10 ili novija, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme [Finish] (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Brojevi trenutne verzije i ažurirane verzije

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno
 12. Fotoaparat će se automatski resetovati.
  Fotoaparat se automatski resetuje
  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.
 13. Započnite ažuriranje.
  Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja.
  VAŽNO: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Napomena: Ažuriranje traje približno 15 minuta.
  Traka napretka ažuriranja
 14. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti.
 15. Kada se ponovo prikaže LCD ekran, kliknite na dugme [Finish] (Završi) i isključite USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Proverite verziju sistemskog softvera.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup [6] (Podešavanje) → Version (Verzija)
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Ažurirana verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.