Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-ZF9
VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rješava problem pri kojem se čuje bijeli šum u funkcijama televizora kada je povezan s kanalima ARC i OPT
 • Poboljšana veza sa funkcijom Amazon Alexa™

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Dodatna podrška za ugrađeni Chromecast za Audio v1.40
  • Poboljšana veza sa ugrađenim uređajem Chromecast
 • Podržava ugrađeni uređaj Chromecast za Audio v1.36
  • Poboljšana povezanost sa ugrađenom uslugom Chromecast
 • Korišćenje usluge „Spotify Connect“ je moguće i sa besplatnim nalogom (osim u Rusiji)
 • Dodavanje podrške za funkciju Alexa™ Multi-Room Music (MRM) kompanije Amazon
  Napomena: Funkcionalnost Amazon Alexa nije dostupna na svim jezicima i u svim zemljama/regionima.
 • Poboljšava HDMI® vezu
 • Rešava problem gde se zvuk čuje prilikom izlaska iz nekih PlayStation®4 igara
 • Rešava neuspeli mrežni događaj koji se pojavio u verziji 1.816.
 • Dodaje podršku za funkciju eARC
  Napomene:
  • eARC je nova standardizovana funkcija za HDMI 2.1 koja dodaje podršku za najnovije audio formate, pored audio formata koje podržava postojeća funkcija ARC (Audio Return Channel).
  • Funkcija eARC vam omogućava da uživate u audio-sadržaju zasnovanom na objektu bez gubitka kvaliteta, kao što su Dolby Atmos®-Dolby TrueHD® i DTS:X® ili višekanalni LPCM sadržaj koji nije moguće preneti pomoću funkcije ARC
 • Dodaje se funkcionalnost Amazon Alexa®
  Napomena: Funkcionalnost Amazon Alexa nije dostupna na svim jezicima i u svim zemljama/regionima.
 • Poboljšava povezivanje sa televizorima drugih proizvođača
 • Podržava reprodukciju sa usluge Spotify na uređaju Spotify Connect (osim u Rusiji)
 • Podržava Wireless Multi-room

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju 2.315 za HT-ZF9

Verzija datoteke

 • 2.315

Veličina datoteke

 • 198 MB (208.124.246 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 27-08-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi zvučnik Sound Bar. Ako je broj verzije 2.315 ili noviji, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite TV i proverite da li je podešen na ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima, pa ako je traka sa zvučnicima povezana na priključak HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz
 2. Uključite traku sa zvučnicima
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte dok ne ugledate glavni ekran
 4. Na glavnom ekranu izaberite [Setup] (Podešavanje) → [Advanced Settings] (Napredne postavke) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču. Zatim pritisnite taster ENTER
 5. Izaberite [System Settings] (Sistemske postavke) → [System Information] (Informacije o sistemu) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču. Zatim pritisnite taster ENTER
 6. Na TV ekranu se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  Verzija softvera 002.315 (prva i druga nula u broju verzije softvera mogu da se zanemare) – ako je broj verzije 2.315 ili veći, već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva jer biste u suprotnom mogli da oštetite HT-ZF9
 • Nemojte isključivati niti iskopčavati HT-ZF9 iz električnog napajanja za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima
 • Ne isključujte kabl za napajanje niti mrežni (LAN) kabl tokom preuzimanja i ažuriranja softvera.
 • Ne izvlačite kabl za napajanje dok se ažuriranje ne dovrši. To može da dovede do otkazivanja ovog sistema.

Postoje dva jednostavna načina ažuriranja firmvera uređaja HT-ZF9:

Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernet kabl za povezivanje trake sa zvučnicima sa internetom
 • Da biste se uverili da je traka sa zvučnicima povezana sa:
  • aktivnom internet vezom
  • kompatibilnim TV-om
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • Računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje uređaja HT-ZF9 preko interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15–30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite sadržaj za ažuriranje na uređaj HT-ZF9.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje trake sa zvučnicima sa internetom
 • Da biste se uverili da je traka sa zvučnicima povezana sa:
  • aktivnom internet vezom (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
  • kompatibilnim TV-om

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima. (Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 ulaz, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Povežite traku sa zvučnicima na izvor interneta pomoću Ethernet kabla.
 3. Uključite zvučnik Sound Bar.
 4. Pritisnite [HOME] na daljinskom upravljaču i sačekajte dok ne ugledate glavni ekran.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. U meniju [Home] (Glavni meni), pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite [Setup] (Podešavanje) → [Advanced Settings] (Napredne postavke) → [Software Update] (Ažuriranje softvera) → [Network update] (Ažuriranje preko mreže), a zatim pritisnite [Enter].
 2. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 002.315] (Ažurirajte na novu verziju softvera. Nikada ne isključujte napajanje tokom ažuriranja. Trenutna verzija 00x.xxx Nova verzija 002.315). Izaberite [OK] pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update Caution] (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite [OK] (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 4. Traka sa zvučnicima preuzima podatke o firmveru sa interneta.
 5. Posle preuzimanja, traka sa zvučnicima se ponovo pokreće i počinje sa ažuriranjem glavne jedinice. Tokom ažuriranja glavne jedinice, status napretka ažuriranja [XX%] prikazuje se na ekranu prednje table.
 6. Posle ažuriranja, glavna jedinica će se automatski ponovo pokrenuti. Zatim se pokreće ažuriranje subwoofera ili zadnjih zvučnika po potrebi.
 7. Kada se na televizoru prikaže poruka o završetku, ažuriranje je završeno.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije 2.315, ažuriranje firmvera je uspelo.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako dođe do problema tokom ažuriranja firmvera trake sa zvučnicima putem interneta.

 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [This device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Ovaj uređaj nije povezan sa mrežom. Da biste ažurirali traku sa zvučnicima, povežite je sa internetom.).
  1. Ruter i svi uređaji povezani između trake sa zvučnicima i rutera su uključeni.
  2. Upotrebljen je odgovarajući tip kabla (pravi ili ukršteni) između trake sa zvučnicima i rutera.
  3. Svi kablovi između trake sa zvučnicima i rutera ispravno su povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja

  Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, pokušajte da obavite postupak za ažuriranje preko USB memorije.

 • Nakon pokretanja postupka ažuriranja preko Interneta, na TV ekranu se prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ali traka napretka na ekranu nije promenjena.

  U zavisnosti od mrežne veze, proces ažuriranja preko interneta može da potraje dugo (do 60 minuta). Zbog toga se na TV ekranu prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), i traka napretka na ekranu neće se promeniti duže vreme.
 • Kada pokrenete ažuriranje preko Interneta, na TV-u se prikazuje poruka [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] i ne možete da obavite ažuriranje firmvera.
  • Proverite da li je LAN kabl povezan.
  • Proverite da li ste potvrdili da li traka sa zvučnicima ima ili nema sopstvenu IP adresu u mrežnim postavkama. (Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera (umesto proxy naziva hosta) u polje „Proxy server“.)
  • Ponovo obavite ažuriranje.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite traku sa zvučnicima, a zatim ponovo pokušajte ažuriranje.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i nije se završilo.
  Ako je traka sa zvučnicima bežično povezana na mrežu, pokušajte da je na mrežu povežete kablom, a zatim ponovo pokušajte sa postupkom.
  Ako problem i dalje postoji, prenosna brzina mreže je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate svoj sistem prateći postupak ažuriranja preko USB memorije.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Already Updated] (Već je ažurirani).
  Verzija firmvera trenutno instalirana na traci sa zvučnicima je najnovija verzija

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Prvo preuzmite sadržaj za ažuriranje na računar, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim ga prenesite na uređaj HT-ZF9.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, uverite se da vaš računar koristi jedan od sledećih operativnih sistema i pripremite USB fleš jedinicu.

Operativni sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku Z9HT2-2_315.zip na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina 198 MB (208.124.246 bajta).
Prenesite datoteke ažuriranja na USB uređaj za skladištenje:
 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke Z9HT2-2_315.zip.
  • Za operativni sistem Mac OS X®:
   1. Idite na lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku Z9HT2-2_315.zip.
   2. Kreiraće se nova datoteka pod nazivom „F_Z9HT2.UPG“.
  • Za operativni sistem Microsoft® Windows® 10/8.1:
   1. Idite u direktorijum u koji je datoteka preuzeta i desnim tasterom miša kliknite na datoteku Z9HT2-2_315.zip, a zatim na „Extract All“ (Izdvoj sve).
    Napomena: Za operativne sisteme Windows® 8.1, Windows® 10 podrazumevane postavke za Internet Explorer® će sačuvati datoteku u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja). Da biste locirali fasciklu „Downloads“ (Preuzimanja), kliknite na pločicu „Desktop“ (Radna površina) na početnom ekranu, a zatim locirajte preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
   2. Na prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na „Extract“ (Izdvoji).
   3. Kreiraće se nova datoteka pod nazivom „F_Z9HT2.UPG“.
 2. Povežite kompatibilan USB uređaj za skladištenje sa računarom.
 3. Prenesite datoteku F_Z9HT2.UPG na USB uređaj za skladištenje:
  • Za operativni sistem Mac OS X®:
   1. Prevucite i otpustite datoteku F_Z9HT2.UPG u matičnu fasciklu na USB uređaju.
  • Za operativni sistem Windows:
    Idite u direktorijum u kojem je kreirana datoteka, a zatim desnim tasterom miša kliknite na datoteku F_Z9HT2.UPG.
   1. U meniju kliknite na „Send To...“ (Pošalji...), a zatim kliknite na jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Odvojivi disk E:)).
   2. Datoteka F_Z9HT2.UPG biće prekopirana na USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.
 4. Nakon kopiranja datoteke F_Z9HT2.UPG, uklonite USB uređaj sa računara
Prenesite datoteku za ažuriranje na HT-ZF9

Prvo pripremite opremu, a zatim prenesite ažuriranje na uređaj HT-ZF9.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima. (Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 ulaz, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite traku sa zvučnicima
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se prikaže glavni ekran
 4. Umetnite USB koji sadrži datoteku F_Z9HT2.UPG
Prenos sadržaja za ažuriranje:
 1. U meniju [Home] (Glavni meni), pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite [Setup] (Podešavanje) → [Advanced Settings] (Napredne postavke) → [Software Update] (Ažuriranje softvera) → [USB update] (Ažuriranje sa USB uređaja), a zatim pritisnite [Enter].
 2. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.315] (Ažurirajte na novu verziju softvera. Nikada ne isključujte napajanje tokom ažuriranja. Trenutna verzija xxx.xxx Nova verzija 002.315). Izaberite [OK] pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update Caution] (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite [OK] (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 4. Traka sa zvučnicima preuzima podatke o firmveru sa USB memorije.
 5. Posle preuzimanja, traka sa zvučnicima se ponovo pokreće i počinje sa ažuriranjem glavne jedinice. Tokom ažuriranja glavne jedinice, status napretka ažuriranja [XX%] prikazuje se na ekranu prednje table.
 6. Posle ažuriranja, glavna jedinica će se automatski ponovo pokrenuti. Zatim se pokreće ažuriranje subwoofera ili zadnjih zvučnika po potrebi.
 7. Kada se na televizoru prikaže poruka o završetku, ažuriranje je završeno.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije 2.315, ažuriranje firmvera je uspelo

Rešavanje problema

Kako postupiti kada imate probleme sa ažuriranjem firmvera trake sa zvučnicima pomoću računara i USB memorijskog uređaja.

 • Na ekranu na prednjoj tabli naizmenično se prikazuju poruke „UPDT“ (Ažuriranje) i „ERROR“ (Greška).
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje trake sa zvučnicima.
  3. Pokušajte da obavite ažuriranje preko postupka sa USB memorijom.

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja
  Uključite napajanje trake sa zvučnicima, a zatim ponovo pratite postupak ažuriranja pomoću USB memorije.

 • Datoteka ažuriranja Z9HT2-2_315.zip koju sam preuzeo/la sa Web lokacije za ažuriranje ne može da se izdvoji.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmete.

 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i nije se završilo
  1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite traku sa zvučnicima
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja