PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-7RM4 ver. 1.20 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-7RM4

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Uvođenje podrške za LA-EA5 adapter za A-Mount objektive (prodaje se zasebno) (Dodata 3.9.2020.)
  • LA-EA5 adapter podržava sve A-Mount objektive
  • Puna podrška se obezbeđuje za automatski fokus pri detekciji faze u žižnoj ravni i funkcije automatskog fokusa i neprekidnog snimanja velikom brzinom
  • Pokrivenost za automatski fokus pri detekciji faze u širokoj žižnoj ravni
  • Funkcije automatskog fokusa zasnovane na prepoznavanju objekta, kao što su Automatsko fokusiranje oka u realnom vremenu (ljudi, životinje) i Praćenje u realnom vremenu
  • Praćenje automatskog fokusa / automatske ekspozicije tokom neprekidnog snimanja pri brzini do 11 kadrova po sekundi
  Napomene:
  • Sa STF objektivima se može koristiti samo ručni fokus
  • Telekonvertori nisu podržani za korišćenje sa adapterima za A-Mount objektive
  • Automatski fokus nije dostupan tokom snimanja filmova kada se koristi LA-EA5 adapter za A-Mount objektive
  • Kod praćenja automatske ekspozicije, otvor blende je fiksiran za prvi kadar, dok se brzina otvora blende i ISO koriste za prilagođavanje ekspozicije
  Pogledajte vodič za pomoć za više informacija o korišćenju ažuriranih funkcija.
 • Performanse automatskog fokusa (AF) su poboljšane kada se za snimanje filmova koristi objektiv FE 12-24 mm F2.8 GM (SEL1224GM)
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Omogućavanje opcije „My Menu“ (Moj meni) za čuvanje i učitavanje prilagođenih podešavanja fotoaparata
 • Dodavanje funkcije „External Flash Set“ (Podešavanje spoljnog blica):
  Pomoću ove funkcije možete da konfigurišete podešavanja priključenog blica ili bežičnog radio uređaja za upravljanje (oba se zasebno prodaju) na samoj kameri.
  Kompatibilni modeli blica
  • HVL-F60RM (sa verzijom firmvera blica 2.00 ili novijom)
  • HVL-F45RM (sa verzijom firmvera blica 2.00 ili novijom)
  Kompatibilni bežični radio uređaji za upravljanje:
  • FA-WRC1M (sa verzijom firmvera 3.00 ili novijom)

  Više informacija potražite u odeljku Help Guide (Vodič za pomoć):

 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-7RM4 ver. 1.20 (Mac)

Verzija datoteke

 • 1.20

Veličina datoteke

 • 350.7 MB (350.744.636 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 06-08-2020

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.1.20, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup subpage [6] ([6]. pomoćna stranica podešavanja) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim Mac verzijama:

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterijeNivo napujenosti baterije(tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-FZ100).
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Za ažuriranje sistemskog softvera je potrebno približno 15 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim mirovanja.
  Ako računar ode u režim mirovanja i ažuriranje se prekine, čitav proces ažuriranja će morati ponovo da se pokrene.
 • Ne otvarajte stavku „About This System Software Updater“ (Informacije o programu System Software Updater) u meniju „System Software Updater“ (Ažuriranje sistemskog softvera) jer to može da dovede do prestanka rada softvera za ažuriranje.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.
 • Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 2. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE7RM4V120.dmg] će početi.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve trenutno pokrenute programe na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE7RM4V120.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.
  Napomena: Ako ste povezali fotoaparat sa računarom, isključite ga pre nego što počnete.
 3. Datoteka [Update_ILCE7RM4V120] će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Alatka UpdateSetting). Alat za postavke ažuriranja
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
  Unesite korisničko ime i lozinku

  Kada se prikaže poruka sa sistema, prikazaće se ekran za bezbednost i privatnost.
  • Ako se sledeća poruka prikaže pre nego što se prikaže „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost), pritisnite dugme [OK] (U redu).
   Pritisnite dugme OK (U redu)
  • Otvorite karticu „General“ (Opšte) na ekranu „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) i omogućite čitanje sistemskog softvera „Sony Corporation“.
   Ekran za bezbednost i privatnost
   Napomena: ako ste ovo ranije odobrili, ekran za bezbednost i privatnost se neće prikazati.
  • Ako dobijete upit da ponovo pokrenete macOS nakon što ste pritisnuli dugme [Allow] (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.
  • Ako ekrani „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.
  • Ako se prikažu obe poruke, a ekran „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestane, zatvorite oboje pomoću dugmeta [OK] (U redu).
   Ekran proširenja sistema blokiran

 6. Povežite fotoaparat sa računarom.
  • Prikazaće se okvir dijaloga za USB vezu.
   Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla
  • Povežite fotoaparat na računar pomoću USB kabla (priložen). Na LCD monitoru kamere se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
   Napomena: Ako je USB kabl povezan pre nego što se pojavio dijalog u kojem se od vas traži da povežete USB kabl, isključite kabl i ponovite postupak od dela „Step 1. Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
  • Kliknite na [OK] (U redu). Ako se prikaže poruka, zatvorite je pritiskom na dugme [OK] (U redu).
   Pritisnite dugme OK (U redu)
   Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

 7. Pokrenuće se System Software Updater.
  Ažuriranje sistemskog softvera
  Napomena: Ako se program za ažuriranje sistemskog softvera ne pokrene, dvaput kliknite na stavku [System Software Updater] (Program za ažuriranje sistemskog softvera) u fascikli [Update_ILCE7RM4V120] – [Resources] (Resursi) da biste ga pokrenuli.

 8. Uključite fotoaparat.
 9. Prateći uputstva u prozoru programa System Software Updater na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup subpage [4] (4. pomoćna stranica podešavanja) → USB Connection (USB veza), a zatim proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Masovno skladištenje). Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).
  Podešavanje [4] – Masovno skladištenje

 10. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla, može se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar.
  U tom slučaju, izvadite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od „1. koraka: Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).

 11. Kliknite na [Next] (Sledeće). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojaviće se na donjoj strani ekrana sa leve strane.Kada potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver. 1.10 ili starija“, kliknite na „Next“ (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 1.20 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.U tom slučaju odspojite fotoaparat sa računara i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Brojevi trenutne verzije i ažurirane verzije

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno

 12. Fotoaparat će se automatski resetovati.
  Prikazaće se ekran ispod.
  Fotoaparat se automatski resetuje
  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.

 13. Započnite ažuriranje.
  Nakon automatskog resetovanja će se prikazati sledeći ekran i pokrenuće se ažuriranje. Tokom procesa ažuriranja pojavljuje se traka progresa (oko 15 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Traka napretka ažuriranja

 14. Završite ažuriranje.
  Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je fotoaparat uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na Finish (Završi) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i odspojite USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)
  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Proverite verziju sistemskog softvera.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup subpage [6] (6. podstranica podešavanja) → Version (Verzija)
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Ažurirana verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.