Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ICD-TX800
VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema sa isključivanjem IC snimača ili daljinskog upravljača nakon korišćenja aplikacije REC Remote na uređaju na kojem je instaliran operativni sistem iOS 13

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Podržani operativni sistemi na računaru

 • macOS v10.13 - 10.15

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • ICD-TX800_V101.dmg

Verzija datoteke

 • 1.01

Veličina datoteke

 • 12,4 MB

Datum objavljivanja

 • 06-08-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Snimač ICD-TX800 koji ima verziju firmvera stariju od 1.01. Ako je verzija firmvera na uređaju 1.01, nema potrebe da ažurirate firmver.

Kako se proverava model i verzija firmvera

Proverite model i verziju firmvera prateći korake u nastavku.

 • Pritisnite i zadržite dugme BACK/HOME na daljinskom upravljaču dok se ne otvori početni meni
 • Izaberite Settings (Postavke) → Common Settings (Opšte postavke) → System Information (Informacije o sistemu)

Proverite model i verziju firmvera.

Preuzimanje

Važne napomene

 • Kada se jednom ažurira, firmver ne može da se vrati na prethodnu verziju
 • Pre ažuriranja, napravite na računaru rezervnu kopiju svih podataka sa uređaja jer podaci mogu biti izgubljeni tokom ažuriranja. Ne dajemo nikakve garancije u slučaju da se numere i podaci oštete ili izbrišu tokom ažuriranja
 • Na uređaju mora biti približno 40 MB slobodnog prostora da bi ažuriranje moglo da se obavi. Proverite veličinu prateći korake u nastavku
 • Kada preuzimate program i ažurirate firmver, prijavite se na računar pod imenom administratora ili bilo kojim imenom koje pripada administratoru

Instalacija

Detalji

Postupak ažuriranja
 1. Ponovo pokrenite IC snimač. (Gurnite prekidač „Hold/Power“ (Zadržavanje/napajanje) prema oznaci „Power“ (Napajanje) i zadržite ga osam sekundi.)
 2. Kada kliknete na dugme „Download“ (Preuzmi), započeće preuzimanje programa za ažuriranje
 3. Nakon preuzimanja, povežite IC snimač sa računarom pomoću USB kabla
 4. Zatvorite sve aplikacije pokrenute na računaru
 5. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku i pratite uputstva iz prikazane poruke
  NAPOMENE:
  • Uređaj mora biti povezan sa računarom tokom ažuriranja
  • Tokom ažuriranja, USB veza se automatski kontroliše i oznaka „Connecting USB“ (Povezivanje preko USB veze) se isključuje pomoću kontrole
  • Na nekim računarima može da se pojavi poruka o isključivanju USB uređaja
   Napomena za korisnike operativnog sistema macOS 10.15:
   Kada prvi put pokrenete alatku za ažuriranje na računaru sa operativnim sistemom macOS 10.15, otvoriće se dijalog [„Software Update Tool“ would like to access files on a removable volume.] („Alatka za ažuriranje softvera“ želi da pristupi datotekama na prenosivom skladištu.). Ako kliknete na dugme [OK] (U redu), ažuriranje će početi. Ako kliknete na dugme [Don’t Allow] (Nemoj da dozvoliš), pojaviće se poruka o grešci i ažuriranje neće biti obavljeno.
 6. Kada se pojavi poruka sa obaveštenjem da je ažuriranje završeno, kliknite na dugme „Finish“ (Završi)
Nakon ažuriranja

Posle ažuriranja potvrdite da je nova verzija instalirana praćenjem koraka opisanih u odeljku [Provera verzije firmvera].
Ako je verzija firmvera koja je prikazana „1,01”, nadogradnja firmvera je bila uspešna.