Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • WF-1000X
 • WF-SP700N

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšana stabilnost tokom korišćenja audio postavke naprednog kodiranja zvuka (Advanced Audio Coding – AAC
 • Unapređivanje bezbednosnih funkcija u sistemskom softveru
 • Poboljšavanje opštih performansi slušalica

Ranije pogodnosti i poboljšanja

WF-1000X

 • Dodaje podršku za aplikaciju Amazon Alexa
  Napomena:
  Da biste koristili aplikaciju Amazon Alexa uz ovaj proizvod, biće vam potrebna verzija 5.0.0 (ili novija) aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
 • Optimizuje slušalice za aplikaciju Google Assistant
 • Ažuriranje za dodavanje podrške za Google Assistant
 • Druga poboljšanja funkcija
 • Poboljšava stabilnost veze i smanjuje preskakanje zvuka
 • Bežične slušalice WF-1000X se više ne isključuju automatski kad promenite režim kvaliteta zvuka (Sound Quality Mode) preko aplikacije Headphones Connect kompanije Sony na iOS uređajima

WF-SP700N

 • Dodaje podršku za aplikaciju Amazon Alexa
  Napomena:
  Da biste koristili aplikaciju Amazon Alexa uz ovaj proizvod, biće vam potrebna verzija 5.0.0 (ili novija) aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
 • Optimizuje slušalice za aplikaciju Google Assistant

VAŽNO:
Instaliranje ovog firmvera će samo omogućiti da vaše slušalice budu kompatibilne sa aplikacijom Google Assistant.
Aplikaciju Google Assistant će aktivirati Google tokom 2018. Aktivacija može varirati u zavisnosti od zemlje.

Napomena: Google i Android su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (V5.0 ili noviji) ili iOS uređaj (iOS 11.0 ili noviji)
 • Aktivna internet veza
 • Mora da bude instalirana najnovija verzija aplikacije „Sony | Headphones Connect“
 • Slušalice treba da budu povezane na Android ili iOS uređaj

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Nadogradnja firmvera 4.5.2 za WF-1000X / WF-SP700N

Verzija datoteke

 • Verzija 4.5.2

Datum objavljivanja

 • 28-05-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako vaš uređaj WF-1000X / WF-SP700N koristi verziju firmvera „4.5.2“ ili noviju, ne morate da obavljate ažuriranje.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite slušalice WF-1000X / WF-SP700N sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“.
 3. Dodirnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu.
 4. Izaberite verziju svog uređaja u meniju. Ta stavka se prikazuje samo kad je uređaj povezan.
 5. Potvrdite verziju firmvera za WF-1000X / WF-SP700N.

Važna napomena

NEMOJTE umetati glavnu jedinicu u punjač baterija i ne isključujte prilikom preuzimanja / prenosa podataka / ažuriranja, jer bi u suprotnom slušalice mogle da postanu neupotrebljive.

NEMOJTE da vršite ažuriranje na mestu na kojem je Wi-Fi signal nestabilan, na primer:
– u vozu / na mestu na kojem je Wi-Fi signal zagušen
– u blizini mikrotalasne pećnice, bežičnog telefona i drugih uređaja koji koriste radio-talase frekventnog opsega 2,4 GHz

Proverite da li su oba uređaja (Android/iOS uređaj i slušalice WF-1000X / WF-SP700N) u potpunosti napunjena.

Pre nego što pokrenete ažuriranje, prekinite vezu Android/iOS uređaja i svih drugih Bluetooth uređaja, kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi.

Pre nadogradnje

 • Kada se jednom ažurira, firmver ne može da se vrati na prethodnu verziju.
 • Postupak ažuriranja za Android/iOS uređaje traje približno 60 minuta (veličine datoteka za WF-1000X/WF-SP700N su oko 2,2 MB).
  Na iOS uređajima obavezno isključite funkciju „Google Assistant“ pre ažuriranja. Postupak ažuriranja se dovršava za približno 60 minuta.
 • Zavisno od radiotalasnog okruženja i Android/iOS uređaja, završetak može da traje duže.
 • Da biste ažurirali ove slušalice, pratite sledeća uputstva:
  • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
  • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice.
  • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

Preuzimanje i instaliranje

Da biste ažurirali ove slušalice, pratite sledeća uputstva:

 • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
 • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice.
 • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite slušalice WF-1000X / WF-SP700N sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“.
  • Ako se ranije niste povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, pratite uputstva na ekranu da biste povezali slušalice sa svojim Android uređajem.
  • Ako ste se već povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, izaberite svoje slušalice.
 3. Kad se uspostavi veza, prikazaće se sledeći ekran.
 4. Ako je ažuriranje primenljivo, prikazaće se poruka „Headphone update is available“ (Dostupno je ažuriranje slušalica) i možete da pritisnete „More Info“ (Više informacija).
  Proverite da li su desna i leva slušalica povezane. Da biste potvrdili ovu vezu, pritisnite dugme na desnoj strani i proverite da li plavo svetlo treperi svakih 5 sekundi. Ako ne treperi ili treperi svake sekunde, odložite uređaj u kućište i probajte ponovo od početka.
 5. Proverite da li je prikazana poruka „Version 4.5.2“ i pritisnite „OK“ (U redu) da biste započeli ažuriranje.
 6. Kad se preuzimanje završi, automatski će preći na sledeći ekran.
  NAPOMENA:
  Kada se prikaže poruka [Bluetooth Pairing Request] (Zahtev za Bluetooth uparivanje) pritisnite „Pair“ (Upari). Ažuriranje će se nastaviti. (Samo za iOS uređaje.)
 7. Prenos počinje. Kada se ažuriranje završi, automatski će se preći na sledeći ekran.
 8. Kad se prenos završi, automatski će preći na sledeći ekran. To će trajati približno jedan minut.
  NAPOMENA:
  Nemojte da punite bateriju ili isključujete slušalice tokom preuzimanja ažuriranja, prenosa podataka ili ažuriranja. U suprotnom slušalice mogu da postanu neupotrebljive.
  Ako se prikaže poruka o prekidu veze, sačekajte dok se veza automatski ponovo ne uspostavi.
 9. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite „OK“ (U redu).
  Ako ekran nije prikazan, proverite u sledećem koraku da li je verzija nadograđena.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja skladištite slušalice u punjač baterije pa ih zatim uklonite iz punjača baterije i potvrdite da je nova verzija uspešno instalirana prateći korake u odeljku [Check the firmware version] (Proverite verziju firmvera).

Ako je verzija firmvera koja je prikazana „4.5.2”, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Pojaviće se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite „OK“ (U redu).
 2. Ponovo pokrenite (isključite, pa opet uključite) uređaj WF-1000X / WF-SP700N.
 3. Posle toga, ponovo pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i ponovite ažuriranje

Čak i ako ažuriranje nije uspelo tokom postupka, proverite verziju firmvera. Ako je prikazana verzija firmvera „4.5.2“, ažuriranje je bilo uspešno. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem. Verziju možete da proverite u podešavanjima aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Da biste saznali kako da proverite verziju, idite na odeljak „Provera verzije firmvera“ na ovoj stranici.

Relevantne informacije možete da nađete na sledećoj stranici.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones