Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • FA-WRC1M

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšana stabilnost emitovanja svetlosti

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Omogućavanje funkcije „External Flash Set“ (Podešavanje spoljnog blica) na kompatibilnim fotoaparatima sa izmenjivim objektivima
  Napomena: Ova funkcija je podržana samo kada je bežični Radio Commander direktno priključen na fotoaparat i ne može se koristiti kada se snima pomoću daljinskog blica sa kablom.
  Pogledajte video sa uputstvom za funkciju „External Flash Set“ (Podešavanje spoljnog blica).
  Modeli kompatibilnih fotoaparata:
  • ILCE-7RM4 (sa verzijom firmvera 1.10 ili novijom)
  • ILCE-7RM3 (sa verzijom firmvera 3.10 ili novijom)
  • ILCE-7M3 (sa verzijom firmvera 3.10 ili novijom)
 • Funkcija TTL LEVEL MEMORY (Pamćenje nivoa pri merenju kroz objektiv) je dostupna
  (Izmereni nivo snage blica se automatski podešava kao nivo snage blica u MANUAL (RUČNOM) režimu blica.)

  Više detalja potražite u „Vodiču za pomoć“ koji se nalazi u odeljku Priručnici na stranici vašeg proizvoda.
  Odnosi se na proizvod: HVL-F60RM (od 22. maja 2018.)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata FA-WRC1M ver. 3.01 (Windows)

Verzija datoteke

 • 3.01

Veličina datoteke

 • 2.00 MB (2.104.528 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 21-04-2020

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 3.01, nije potrebno ažuriranje.

 1. Na uređaju izaberite [Menu] (Meni) → [2] → [VERSION] (VERZIJA) → [CMD].
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • Slobodan RAM prostor: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Napajanje za uređaj
  • Dve nove LR6 (AA) alkalne baterije
  • Dve potpuno napunjene punjeve nikl-metal hidridne (Ni-MH) baterije veličine AA
  • Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije dovoljno visok.
   Preporučujemo da koristite nove ili potpuno napunjene baterije.
 • Koristite standardni USB kabl ili kabl koji je povezan s fotoaparatom.
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Upotrebite dve nove LR6 (AA) alkalne baterije ili dve potpuno napunjene punjive nikl-metal hidridne (Ni-MH) baterije veličine AA.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; u suprotnom, uređaj može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nijedan uređaj osim računara ne sme biti povezan.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Preuzimanje datoteke [Update_FAWRC1MV301.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:
  Ako koristite standardna podešavanja Internet Explorer-a, ažuriranje se čuva u direktorijumu Downloads (Preuzimanja).
  Kliknite na ikonu radne površine na početnom ekranu i pronađite preuzetu datoteku u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja) pomoću programa Explorer.

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve trenutno pokrenute programe na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_FAWRC1MV301.exe] koju ste preuzeli. – Još uvek nemojte povezivati uređaj.
 3. Program System Software Updater se pokreće.

 4. Uključite uređaj.
 5. Koristite standardni USB kabl ili kabl koji je povezan s fotoaparatom. Zatim povežite računar i uređaj. LCD monitor uređaja se isključuje kad se ostvari veza preko USB kabla.

  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the device for this update.“ (Nije pronađen uređaj za ovo ažuriranje). Ako se ovo desi, pokušajte sledeće.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  Napomena: Ne isključujte uređaj i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

 6. Nakon što potvrdite LCD ekran na uređaju, kliknite na [Next] (Sledeće). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.
  Napomena: Ako se na ekranu pojavi poruka „Would you like to install this device software? (Publisher: Sony Corporation)“ (Želite li da instalirate softver ovog uređaja? (Izdavač: Sony Corporation)), kliknite na [Install] (Instaliraj).


  Kada potvrdite da je [Current version] (Trenutna verzija) „3.00“ ili starija, kliknite na [Next] (Sledeće).


  Napomena: Ako se prikaže poruka „Ažuriranje nije potrebno“, zaustavite USB vezu i kliknite na [Finish] (Završi). Isključite uređaj i ponovo uklonite bateriju iz uređaja.

 7. Uređaj će se automatski resetovati.
  Prikazaće se sledeći ekran.

 8. Počnite ažuriranje
  Nakon automatskog ponovnog pokretanja, pojavljuje se ekran u nastavku. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 12 minuta).
  Napomena: Ne isključujte uređaj i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

 9. Završite ažuriranje
  Kad se ažuriranje završi, prikazaće se sledeći ekran. Uređaj se automatski ponovo pokreće, što može da potraje nekoliko minuta.
  Kada se pojavi ekran, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl. Isključite i ponovo uključite uređaj.

  Ako se na ekranu računara prikaže poruka da ažuriranje nije uspelo, odspojite USB kabl, isključite uređaj i pokušajte ponovo od 1. koraka.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.3.01.

 1. Na uređaju izaberite [Menu] (Meni) → [2] → [VERSION] (VERZIJA) → [CMD].
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.