Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HVL-F45RM

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšana stabilnost emitovanja svetlosti.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Omogućavanje funkcije „External Flash Set“ (Podešavanje spoljnog blica) na kompatibilnim fotoaparatima sa izmenjivim objektivima.
  Napomena: Ova funkcija je dostupna samo kada je blic direktno priključen na fotoaparat i ne može se koristiti kada se snima pomoću daljinskog blica sa kablom.
 • Modeli kompatibilnih fotoaparata:

  • ILCE-7RM4 (sa verzijom firmvera 1.10 ili novijom)
  • ILCE-7RM3 (sa verzijom firmvera 3.10 ili novijom)
  • ILCE-7M3 (sa verzijom firmvera 3.10 ili novijom)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata HVL-F45RM ver. 2.01 (Windows)

Verzija datoteke

 • 2.01

Veličina datoteke

 • 2.76 MB (2.895.056 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 21-04-2020

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 2.01, nije potrebno ažuriranje.

 1. Na uređaju izaberite [Menu] (Meni) → [2/3] → [VERSION] (VERZIJA) → [FLASH] (BLIC).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • Slobodan prostor u RAM memoriji: 512 MB ili više

Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja uređaja:
  • Četiri nove LR6 (AA) alkalne baterije
  • ili
  • Četiri potpuno napunjene punjive nikl-metal hidridne (Ni-MH) baterije veličine AA
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije dovoljno visok. Preporučujemo da koristite nove ili potpuno napunjene baterije.
 • Koristite standardni USB kabl ili kabl koji je povezan s fotoaparatom.
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Upotrebite četiri nove LR6 (AA) alkalne baterije ili četiri potpuno napunjene punjive nikl-metal hidridne (Ni-MH) baterije veličine AA.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; u suprotnom, uređaj može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nijedan uređaj osim računara ne sme biti povezan.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Preuzimanje datoteke [Update_HVLF45RMV201.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:
  Ako koristite standardna podešavanja Internet Explorer-a, ažuriranje se čuva u direktorijumu Downloads (Preuzimanja).
  Kliknite na ikonu radne površine na početnom ekranu i pronađite preuzetu datoteku u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja) pomoću programa Explorer.

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve trenutno pokrenute programe na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_HVLF45RMV201.exe] koju ste preuzeli. – Još uvek nemojte povezivati uređaj.
 3. Program System Software Updater se pokreće.

 4. Uključite uređaj.
 5. Koristite standardni USB kabl ili kabl koji je povezan s fotoaparatom. Zatim povežite računar i uređaj. LCD ekran na uređaju će se isključiti kada povežete USB kabl.

  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the device for this update.“ (Nije pronađen uređaj za ovo ažuriranje). Ako se ovo desi, pokušajte sledeće.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

 6. Nakon što potvrdite LCD ekran na uređaju, kliknite na [Next] (Sledeće). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.
  Nakon što potvrdite da je [Current version] (Trenutna verzija) „Ver.2.00” ili starija, kliknite na [Next] (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera „2.01“ ili novija, ažuriranje nije potrebno.
  U tom slučaju, prekinite USB vezu i kliknite na [Finish] (Dovrši), isključite uređaj, izvadite bateriju, vratite je, pa ponovo uključite uređaj.

  Napomena: Ako se na ekranu pojavi poruka „Would you like to install this device software? (Publisher: Sony Corporation)“ (Želite li da instalirate softver ovog uređaja? (Izdavač: Sony Corporation)), kliknite na [Install] (Instaliraj).


  Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno

 7. Uređaj će se automatski resetovati.
  Prikazaće se sledeći ekran.

 8. Počnite ažuriranje
  Nakon automatskog ponovnog pokretanja, pojavljuje se ekran u nastavku. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka napredovanja (otprilike 10 minuta).
  Napomena: Ne isključujte uređaj i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

 9. Završite ažuriranje
  Kad se ažuriranje završi, prikazaće se sledeći ekran. Uređaj se automatski ponovo pokreće, što može da potraje nekoliko minuta.
  Kada se pojavi ekran, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl. Isključite i ponovo uključite uređaj.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.01.

 1. Na uređaju izaberite [Menu] (Meni) → [2/3] → [VERSION] (VERZIJA) → [FLASH] (BLIC).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.