Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HVL-F60RM

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšana stabilnost emitovanja svetlosti

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Omogućavanje funkcije „External Flash Set“ (Podešavanje spoljnog blica) na kompatibilnim fotoaparatima sa izmenjivim objektivima.
  Napomena: Ova funkcija je dostupna samo kada je blic direktno priključen na fotoaparat i ne može se koristiti kada se snima pomoću daljinskog blica sa kablom.
 • Modeli kompatibilnih fotoaparata:

  • ILCE-7RM4 (sa verzijom firmvera 1.10 ili novijom)
  • ILCE-7RM3 (sa verzijom firmvera 3.10 ili novijom)
  • ILCE-7M3 (sa verzijom firmvera 3.10 ili novijom)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata HVL-F60RM ver. 2.01 (Mac)

Verzija datoteke

 • 2.01

Veličina datoteke

 • 1.7 MB (1.683.447 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 21-04-2020

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 2.01, nije potrebno ažuriranje.

 1. Na uređaju izaberite [Menu] (Meni) → [2/2] → [VERSION] (VERZIJA) → [FLASH] (BLIC).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh-a:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na hard disku: 600 MB ili više
 • Slobodan RAM prostor: 512 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja uređaja:
  • Četiri nove LR6 (AA) alkalne baterije
  • ili
  • Četiri potpuno napunjene punjive nikl-metal hidridne (Ni-MH) baterije veličine AA
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije dovoljno visok. Preporučujemo da koristite nove ili potpuno napunjene baterije.
 • Koristite standardni USB kabl ili kabl koji je povezan s fotoaparatom.
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Upotrebite četiri nove LR6 (AA) alkalne baterije ili četiri potpuno napunjene punjive nikl-metal hibridne (Ni-MH) baterije veličine AA.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; u suprotnom, uređaj može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nijedan uređaj osim računara ne sme biti povezan.

Instalacija upravljačkog programa:

Dok ovaj postupak traje, uređaj mora biti povezan na internet.

Za ažuriranje ovog uređaja potreban je drajver koji obezbeđuje kompanija Silicon Labs.

Preuzmite sledeću datoteku. Sačuvajte preuzetu datoteku na radnoj površini računara (preporučeno).

 1. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku „SiLabsUSBDriverDisk.dmg“. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 2. Otvoriće se fascikla [Silicon Labs VCP Driver Install Disk] (Instalacioni disk za Silicon Labs VCP drajver).
 3. Dvaput kliknite na [Install CP210x VCP Driver] (Instaliraj drajver CP210x VCP) u fascikli.
 4. Pojaviće se ekran programa za instalaciju. Kliknite na [Continue] (Nastavi) da biste nastavili.
 5. Otvoriće se ekran ugovora o licenciranju softvera. Kliknite na [Agree] (Slažem se).
 6. Neophodna je dozvola za instalaciju alatki pomoći. Unesite lozinku koju koristite za prijavljivanje na nalog administratora.
 7. Ako je oznaka tipa datoteke nedostupna, otvorite postavke sistema „Bezbednost i privatnost“.
 8. Kliknite na ključ u sistemskim podešavanjima „Security & Privacy“ (Bezbednost i privatnost) i izaberite [Allow] (Dozvoli).

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Preuzimanje datoteke [Update_HVLF60RMV201.dmg] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_HVLF60RMV201.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati uređaj.
 3. Datoteka [Update_HVLF60RMV201] će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu.
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.

 6. Program System Software Updater se pokreće.

 7. Uključite uređaj.
 8. Koristite standardni USB kabl ili kabl koji je povezan s fotoaparatom. Zatim povežite računar i uređaj. LCD ekran na uređaju će se isključiti kada povežete USB kabl.

  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the device for this update.“ (Nije pronađen uređaj za ovo ažuriranje). Ako se ovo desi, pokušajte sledeće.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

 9. Nakon što potvrdite LCD ekran na uređaju, kliknite na [Next] (Sledeće). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.
  Nakon što potvrdite da je [Current version] (Trenutna verzija) „Ver.2.00” ili starija, kliknite na [Next] (Sledeće).

  Napomena: Ako je trenutna verzija sistemskog softvera „2.01“ ili novija, ažuriranje nije potrebno.
  U tom slučaju, prekinite USB vezu i kliknite na [Finish] (Dovrši), isključite uređaj, izvadite bateriju, vratite je, pa ponovo uključite uređaj.

  Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno

 10. Uređaj će se automatski resetovati.
  Pojaviće se ekran u nastavku.

  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.

 11. Počnite ažuriranje
  Nakon automatskog resetovanja, pojavljuje se sledeći ekran i ažuriranje počinje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka napredovanja (otprilike 10 minuta).
  Napomena: Ne isključujte uređaj i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

 12. Završite ažuriranje
  Kad se ažuriranje završi, prikazaće se sledeći ekran. Uređaj se automatski ponovo pokreće, što može da potraje nekoliko minuta.
  Kada se pojavi ekran, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl. Isključite i ponovo uključite uređaj.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.01.

 1. Na uređaju izaberite [Menu] (Meni) → [2/2] → [VERSION] (VERZIJA) → [FLASH] (BLIC).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.