Ove informacije važe za sledeće modele:

 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • MAP-S1
 • MDR-1ADAC
 • PHA-2A
 • PHA-2
 • PHA-1A
 • PHA-1AEU
 • PHA-3
 • PHA-3AC
 • RSX-GS9
 • SRS-HG1
 • SRS-X88
 • SRS-X9
 • SRS-X99
 • SRS-ZR7
 • TA-ZH1ES
 • UDA-1

Napomena: Model RSX-GS9 podržava samo Windows 8.1 i Windows 10.
Napomena: Potrebno je da na računaru bude instaliran upravljački program USB DAC uređaja koji se koristi.
VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

Hi-Res Audio Player je softver koji omogućava uživanje u zvučnim zapisima vrhunskog kvaliteta na jednostavan način. Softver obuhvata sledeće funkcije:

 • Jednostavna reprodukcija zvuka visoke rezolucije: Nakon povezivanja sa USB DAC uređajem, jednostavno možete da reprodukujete zvučne zapise visoke rezolucije, poput DSD datoteka kupljenih na lokaciji za distribuciju muzike.
 • Funkcija liste za reprodukciju: Napravite, sačuvajte ili izmenite listu za reprodukciju kako biste mogli da reprodukujete svoje omiljene pesme onako kako vi želite.
 • Reprodukovanje numera visokog kvaliteta i još mnogo toga: Podešavanjem softverskih postavki možete dobiti bolji kvalitet zvuka.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Hi-ResAudioPlayer_1.2.7.exe

Verzija datoteke

 • Verzija 1.2.7

Veličina datoteke

 • 9,40 MB (9.861.952 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 02-07-2020

Sistemski zahtevi

Hi-Res Audio Player je kompatibilan sa sledećim sistemima.

 • OS
  Windows 11
  Windows 10 Home/Pro
  Windows 8.1 / 8.1 Pro
 • Procesor
  Intel Core 2 procesor od 1,6GHz ili više
 • RAM
  1 GB ili više
 • Rezolucija ekrana
  1024 x 768 piksela ili veća

Napomena

 • Model RSX-GS9 podržava samo Windows 8.1 i Windows 10.
 • Jedan od navedenih operativnih sistema bi trebalo podrazumevano da bude instaliran. Nadograđeni operativni sistemi i okruženja sa više operativnih sistema nisu podržani.
 • Ne garantujemo rad na svim računarima, čak i ako ispunjavaju gore navedene sistemske zahteve.
  Pored toga, sledeći sistemi nisu podržani:
  • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi
  • Nadograđeni operativni sistemi
  • Okruženje sa više operativnih sistema
  • Okruženje sa više monitora

Preuzimanje i instaliranje

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi).
 2. Prikazaće se ekran sa obaveštenjem o preuzimanju. Kliknite na dugme [Save] (Sačuvaj).
 3. Ekran [Save as] (Sačuvaj kao) će se prikazati da biste odabrali odredište. Datoteku ćete lako pronaći ako izaberete opciju [Desktop] (Radna površina) za odredište.
 4. Kada se prikaže ekran „Download was completed“ (Preuzimanje je završeno), kliknite na dugme [Close] (Zatvori).
 5. Dvaput kliknite na datoteku programa za instalaciju „Hi-ResAudioPlayer_1.2.7.exe“ koja je sačuvana na računaru. Datoteka programa za instalaciju će biti izdvojena.
 6. Kada se prikaže ekran [User Account Control] (Kontrola korisničkog naloga), kliknite na [Yes] (Da) ili [Continue] (Nastavi).
 7. Prikazaće se ekran [Select the language for installation] (Izbor jezika za instalaciju). Ako vam engleski jezik odgovara, kliknite na dugme [Next] (Dalje).
 8. Kliknite na [Next] (Dalje) da biste pokrenuli čarobnjak za instalaciju.
 9. Prikazaće se ekran [License Agreement] (Ugovor o licenciranju).
  Nakon što proverite tekst ugovora, kliknite na [I accept the terms in the license agreement] (Prihvatam uslove ugovora o licenciranju) da biste prihvatili ugovor.
  Zatim, kliknite na [Next] (Dalje) da biste započeli instalaciju.
 10. Instalacija će biti započeta. Sačekajte da se instalacija završi.
 11. Instalacije je završena. Kliknite na [Finish] (Završi) da biste izašli iz programa za instalaciju.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Kliknite na [Start] pa izaberite [All Programs] (Svi programi) > [SONY] > [Hi-Res Audio Player] > [Hi-Res Audio Player]

Pitanja i odgovori

 • Nije moguće instalirati audio plejer za HD zvuk.
  • Postarajte se da audio plejer za HD zvuk bude kompatibilan sa vašim operativnim sistemom. Proverite sistemske zahteve i instalirajte audio plejer za HD zvuk na računaru na kom je instaliran kompatibilni operativni sistem.
  • Postarajte se da bude dovoljno prostora na čvrstom disku na vašem računaru. Ako nema, izbrišite nepotrebne datoteke sa svog računara.
 • Audio plejer za HD zvuk se ne pokreće. Ili prozor audio plejera za HD zvuk nije ispravno prikazan.
  • Vaš računar možda ne radi ispravno. Pokrenite drugi softver da biste proverili da li vaš računar radi ispravno.
  • Vaš računar možda ne radi ispravno. Ponovo pokrenite računar.
  • Audio plejer za HD zvuk možda nije ispravno instaliran. Deinstalirajte audio plejer za HD zvuk, a zatim ga ponovo instalirajte.

Deinstalacija aplikacije Hi-Res Audio Player

 1. Da biste deinstalirali aplikaciju, izaberite „Programs and Features“ (Programi i funkcije) (za Windows 8.1 ili Windows 10) na kontrolnoj tabli.
 2. Izaberite aplikaciju „Hi-Res Audio Player“ u listi i kliknite na dugme „Uninstall“ (Deinstaliraj).
  Pratite uputstva na ekranu za deinstalaciju.