Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • PS-HX500

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Hi-Res Audio Recorder v1.1.3
 • Datum objavljivanja:31-10-2019
 • Funkcije ove aplikacije su sledeće:
  • Nova funkcija aplikacije Hi-Res Audio Recorder ver.1.1.3
   Verzije operativnog sistema macOS Mojave(10.14) i macOS Catalina(10.15) sada su podržane.
   Napomena: Ako se prilikom prvog pokretanja prikaže dijalog u vezi sa pristupom mikrofonu, potrebno je da dozvolite pristup mikrofonu. Više detalja potražite u odeljku „Posle ažuriranja“ u nastavku.
  • Snimanje audio numera sa vinilske ploče:Nakon što povežete DJ gramofon i računar pomoću isporučenog USB kabla i instalirate softver, moći ćete da snimite audio numere u formatu visoke rezolucije (DSD ili PCM) sa vinilske ploče koju puštate na DJ gramofonu.Maksimalno trajanje dostupno za snimanje je 100 minuta.
  • Uređivanje privremene datoteke: Možete da dodate oznake snimljenim podacima (privremene datoteke) i navedete opsege podataka za izvoz u datoteke. Dodajte oznake u privremene datoteke da biste:
   • uklonili deo bez zvuka pre prve audio numere ili one između numera;
   • podelili privremene datoteke u pojedinačne datoteke sa audio numerama nakon što ste snimili sve audio numere sa obe strane vinilske ploče.
   Možete da dodate i do 60 oznaka kao i da uklonite ili premestite oznake.
  • Prilagođavanje nivoa: Možete prilagoditi (povećati) nivo signala snimljenih podataka (privremena datoteka). Možete izabrati opciju Automatic Gain Adjustment (Automatsko prilagođavanje nivoa), kao i Manual Gain Adjustment (Ručno prilagođavanje nivoa) čime ćete moći da povećate nivo za 1 dB između +1 dB i +6 dB.
  • Izvoz privremene datoteke: snimljene podatke (privremenu datoteku) možete da izvezete na računar.Možete i da unesete naziv albuma, ime izvođača, naslove numera i imena izvođača numera pre izvoza privremene datoteke.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Hi-Res Audio Recorder jekompatibilan sa sledećim verzijama operativnog sistema Mac OS:
 • Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
 • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)

Napomena:

 • Nije sigurno da će Hi-Res Audio Recorder uspešno da radi:
  • na svakom računaru sa jednim od navedenih operativnih sistema;
  • na ručno izrađenim računarima, računarima sa operativnim sistemima koje je nadogradio sam korisnik ili na računarima sa višestrukim pokretanjem;
  • sa funkcijama za uštedu energije na računaru: System Suspend ili Sleep (Standby).


Hardver računara

Hi-Res Audio Recorder jekompatibilan sa sledećim hardverom:
 • Rezolucija ekrana: 1024 x 768 piksela ili veća
 • Uređaj za audio reprodukciju:obavezan
Ne garantujemo rad na svim računarima, čak i ako ispunjavaju gore navedene sistemske zahteve.

Preuzimanje

Kako da preuzmete Hi-Res Audio Recorder:
 1. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na Download (Preuzmi)
 2. Počeće preuzimanje datoteke [Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg] (4.5 MB – 4.536.224 bajtova)
 3. Datoteka programa za instalaciju će biti sačuvana u fascikli koju ste podesili kao odredišnu fasciklu u podešavanjima svog pregledača. Podrazumevano, biće sačuvana u fascikli [Downloads] (Preuzimanja).

Instalacija

Kada uspešno preuzmete datoteku, spremni ste da instalirate aplikaciju Hi-Res Audio Recorder.

 1. Dvaput kliknite mišem na datoteku za instalaciju „Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg“ koja je sačuvana na vašem računaru. Paket za instalaciju će biti raspakovan.
 2. Prikazuje se ekran [Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer] (Dobro došli u program za instalaciju aplikacije Hi-Res Audio Recorder). Kliknite na [Continue] (Nastavi).


 3. Prikazuje se ekran [Software License Agreement] (Ugovor o licenciranju softvera). Nakon što potvrdite tekst ugovora, kliknite na [Continue] (Nastavi).


 4. Kada prihvatite ugovor, kliknite na [Agree] (Slažem se).


 5. Prikazuje se ekran [Select a Destination] (Izbor odredišta). Izaberite disk i kliknite na [Continue] (Nastavi).


 6. Navedite, zatim, tip instalacije. Za standardnu instalaciju, automatski se bira ugrađeni čvrsti disk. Ako želite da instalirate na drugu disk jedinicu, kliknite na [Change install location...] (Promeni lokaciju instaliranja...). Nakon što izaberete odredište, kliknite na [Install] (Instaliraj).


 7. Kad se zatraži lozinka za prijavljivanje, unesite svoju lozinku i kliknite na [Install Software] (Instaliraj softver).


 8. Prikazuje se ekran [Installing Hi-Res Audio Recorder] (Instalacija aplikacije Hi-Res Audio Recorder) i započinje instalacija.

 9. Nakon završetka instalacije, prikazuje se ekran [The installation was successful.] (Instalacija je uspešna.). Kliknite na [Close] (Zatvori) da biste zatvorili program za instalaciju.


Posle ažuriranja

Aplikaciju Hi-Res Audio Recorder možete da pokrenete na način naveden u nastavku.
Pokrenite pretraživač, a zatim dvaput kliknite na [Hi-Res Audio Recorder] u odeljku „Applications“ (Aplikacije).

Napomena:
Nakon pokretanja aplikacije, kada pronađete sledeći dijalog, kliknite na dugme [OK] (U redu).

U suprotnom, kada kliknete na dugme [Don’t Allow] (Ne dozvoli), nećete moći da snimate audio numere.
Zatim izaberite [System Preferences] (Željene postavke sistema)>[Security & Privacy] (Bezbednost i privatnost)>[Privacy] (Privatnost)>[Microphone] (Mikrofon), a potom potvrdite stavku „Hi-Res Audio Recorder“ na listi aplikacija sa desne strane.

Pitanja i odgovori

Rešavanje problema

 1. Instalacija nije uspela
  • Uverite se da koristite računar sa jednim od podržanih operativnih sistema. Detaljne informacije potražite u delu „Sistemski zahtevi“.
  • Uverite se da disk jedinica ima dovoljno slobodnog prostora na disku. Instalacija zahteva oko 100 MB slobodnog prostora na disku. Ako nema dovoljno slobodnog prostora na disku, uklonite nepotrebne datoteke.
 2. Vaš računar nije uspeo da detektuje povezani DJ gramofon
  • Isključite USB kabl i ponovo pokrenite računar. Uverite se da računar radi normalno, a zatim povežite računar i DJ gramofon pomoću USB kabla.
  • Pratite korake u nastavku da biste se uverili da se naziv DJ gramofona prikazuje u delu „System Information“ (Informacije o sistemu).
   • Povežite DJ gramofon na računar i uključite ga.
   • U meniju Apple kliknite na stavku [About This Mac] (O ovom Mac računaru)
   • Kliknite na [Overview] (Pregled), a zatim na [System Report] (Sistemski izveštaj).
   • Kliknite na [USB] u delu „Hardware“ (Hardver) i uverite se da je prikazano „PS-HX500“.

 3. Aplikacija Hi-Res Audio Recorder se ne pokreće
  • Računar možda ne radi ispravno. Pokrenite drugu aplikaciju da biste videli da li on radi ispravno.
  • Računar možda ne radi ispravno. Ponovo pokrenite računar.
  • Uverite se da je aplikacija Hi-Res Audio Recorder uspešno instalirana.
   • Pokrenite funkciju Finder (Tražilo) i uverite se da je „Hi-Res Audio Recorder“ prikazano pod „Applications“ (Aplikacije).
  • Ako aplikacija Hi-Res Audio Recorder nije uspešno instalirana, deinstalirajte je i ponovo je instalirajte.