Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

O ovom preuzimanju

Da li je potrebno da ga preuzmem?

 • Biće potrebno da preuzmete HAP muzički plejer da biste mogli da prenosite muzičke datoteke sačuvane na računaru na HDD audio plejer visoke rezolucije.

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Verzija 1.3.2 aplikacije dodaje podršku za operativni sistem macOS® 10.15 (Catalina) i nastavlja sa podrškom za Mac OS X 10.9 (Maverick) ili novije verzije.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Kompatibilno sa operativnim sistemom Mac 10.12
 • Dugmad „Explorer HAP“ (Program Explorer HAP) i „Help“ (Pomoć) dodata su na konzolu za podešavanje.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • HAP Music Transfer for Mac v1.3.2

Verzija datoteke

 • Verzija 1.3.2

Veličina datoteke

 • 1,33 MB (1,401,598 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 12.11.2019.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

HAP Music Transfer je kompatibilan sa sledećim verzijama operativnog sistema Macintosh

 • OS X 10.9, 10.10 ,10.11, macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
  Napomena: Podržani su 64-bitni Intel CPU modeli.
  Napomena: Ne garantujemo rad na svim računarima, čak i ako ispunjavaju gore navedene sistemske zahteve.

Sledeći sistemi nisu podržani:

 • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi
 • Nadograđeni operativni sistemi
 • Okruženje sa više operativnih sistema
 • Okruženje sa više monitora

Hardver računara

HAP Music Transfer je kompatibilan sa sledećim verzijama hardvera:

 • Rezolucija ekrana: 1.024 x 768 piksela ili viša

Preuzimanje

Kako se preuzima HAP Music Transfer:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na Download [Preuzmi]
 3. Preuzimanje datoteke [HAPMusicTransfer_13209290.pkg] će početi
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara

Instalacija

Kada uspešno preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje softvera HAP Music Transfer.

 1. Zatvorite sve aktivne programe na računaru
 2. Dvaput kliknite mišem na datoteku za instalaciju "HAPMusicTransfer_13209290.pkg" koja je sačuvana na vašem računaru. Datoteka programa za instalaciju će sada biti raspakovana
 3. Sledite uputstva na ekranu:
 4. Kliknite na [Continue][Nastavi] da biste pokrenuli instalaciju
 5. Prihvatite odredbe i uslove i kliknite na [Agree] [Slažem se]
 6. Prikazuje se ekran za izbor odredišta. Izaberite disk i kliknite na [Continue] [Nastavi]
 7. Odredite tip instalacije, a zatim kliknite na [Install] [Instaliraj]
 8. Kada je potrebna lozinka za prijavljivanje, ukucajte svoju lozinku i kliknite na [Install Software] [Instaliraj softver]
 9. Prikazuje se ekran za instalaciju softvera HAP Music Transfer i instalacija se pokreće
 10. Nakon ovoga, instalacija je završena. Prikazuje se ekran za uspešan završetak instalacije. Kliknite na [Close] [Zatvori] da biste izašli iz programa za instalaciju

Posle ažuriranja

Da biste pokrenuli aplikaciju HAP Music Transfer, kliknite na ikonu HAP Music Transfer u fascikli „Applications“ (Aplikacije).

Napomena:
 • Ako se ne otvori ekran sa aplikacijom HAP Music Transfer, kliknite na ikonu na baznoj stanici.
 • Kada se pokrene aplikacija i prikaže sledeći dijalog, kliknite na dugme [OK] (U redu).


  Ako kliknete na dugme [Don’t Allow] (Nemoj da dozvoliš), nećete moći da prenesete muzičke datoteke.
  Zatim izaberite [System Preferences] (Željene postavke sistema) → [Security & Privacy] (Bezbednost i privatnost) → [Privacy] (Privatnost) → [Files & Folders] (Datoteke i fascikle) i potvrdite izbor u polju „Network Volumes“ (Mrežni volumeni) u odeljku sa desne strane „HAP Music Transfer“.