Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • NW-ZX300
VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšava prelaz između numera kada se reprodukuju putem Bluetooth veze

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Ispravlja problem gde se greška vremena prikazuje prilikom reprodukcije MP3 sadržaja
 • Poboljšava funkcionisanje prilikom sortiranja liste obeleživača
 • Dodata je funkcija Bluetooth Receiver
 • Dodata je opcija Vinyl Processor u podešavanja kvaliteta zvuka
 • Dodata je opcija Digital Peak Meter u opcije rasporeda na ekranu za reprodukciju
 • Dodata je funkcija za ručno dodavanje slika omota u albume
 • Dodata je opcija Edit Playlist Name u iskačući meni na ekranu biblioteke
 • Dodata je opcija Text Input u meni za podešavanje uređaja, u okviru osnovnih podešavanja
 • Dodat „aptX HD“ Bluetooth® kodek
 • Ostale funkcije su poboljšane

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama sistema Mac OS:
VAŽNO: Nije podržano na operativnim sistemima koji se razlikuju od dolenavedenih.

 • macOS 10.13 - 10.15

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera verzije 2.02 za seriju NW-ZX300 (Mac)

Verzija datoteke

 • Verzija 2.02

Veličina datoteke

 • 113 MB (119,340,186 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 29-08-2019

Priprema

Proverite verziju firmvera

Da li treba da ga preuzmem? Ovo ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 2.02 putem funkcije automatskog ažuriranja firmvera.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pritisnite i zadržite dugme za napajanje sve dok se ne pojavi glavni meni.
 2. Dodirnite ikonu [Options/Settings] (Opcije/podešavanja) u donjem desnom uglu ekrana
 3. Izaberite meni [Settings] (Podešavanja)
 4. Idite na dno i izaberite meni [Unit Information] (Informacije o jedinici)
 5. Potvrdite broj modela i verziju firmvera

Pre nadogradnje

 • Vodite računa da ste povezani na mrežu prilikom ažuriranja.
 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Najpre prenesite sve podatke sa uređaja na računar kako se podaci koji ostaju na uređaju ne bi izgubili tokom nadogradnje.
  Ne možemo da damo nikakve garancije da se numere i podaci neće oštetiti ili izbrisati prilikom ovog ažuriranja.
 • Za nadogradnju je potrebno 200 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.
 • Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj fleš memoriji, prenesite sve neophodne podatke na računar da biste povećali slobodan prostor.
 • Postarajte se da tokom instaliranja ove datoteke budete prijavljeni kao administrator ili kao korisnik sa administratorskim ovlašćenjima.

Preuzimanje i instaliranje

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku na svoj računar.
 3. Kada se preuzimanje završi, povežite WALKMAN® sa svojim računarom pomoću USB veze.
 4. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 5. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku i pratite uputstva na ekranu.
  Nemojte da prekidate vezu između uređaja i računara tokom nadogradnje.
  Napomena za korisnike operativnog sistema macOS 10.15: Kada prvi put pokrenete alatku za ažuriranje na računaru sa operativnim sistemom macOS 10.15, prikazaće se poruka [„Software Update Tool“ would like to access files on a removable volume] („Alatka za ažuriranje softvera“ želi da pristupi datotekama na prenosivom skladištu). Ako kliknete na dugme [OK] (U redu), ažuriranje će početi. Ako kliknete na dugme [Don’t Allow] (Nemoj da dozvoliš), pojaviće se poruka o grešci i ažuriranje neće biti obavljeno.
 6. Kada se pojavi poruka koja ukazuje na to da je nadogradnja završena, kliknite na [Finish] (Završi).

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja potvrdite da je nova verzija uspešno instalirana u skladu sa koracima opisanim u odeljku [Provera verzije firmvera].

Ako je prikazana verzija firmvera „2.02”, nadogradnja je bila uspešna.