Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšava prelaz između numera kada se reprodukuju putem Bluetooth veze

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Ispravlja problem gde se greška vremena prikazuje prilikom reprodukcije MP3 sadržaja
 • Poboljšava funkcionisanje prilikom sortiranja liste obeleživača
 • Dodata je funkcija USB-DAC
 • Dodata je funkcija Bluetooth Receiver
 • Dodata je opcija Vinyl Processor u podešavanja kvaliteta zvuka
 • Dodata je opcija Digital Peak Meter u opcije rasporeda na ekranu za reprodukciju
 • Dodata je funkcija za ručno dodavanje slika omota u albume
 • Dodat „aptX“, „aptX HD“ Bluetooth® kodek
 • Dodati muzički formati APE i MQA
 • Funkcije proizvoljne reprodukcije i ponavljanja dostupne su sa ekrana za reprodukciju
 • Dodata funkcija automatskog isključivanja da bi se produžilo trajanje baterije
 • Više metoda prikaza informacija o muzici
 • Ostale funkcije su poboljšane
 • Poboljšan odgovor prilikom pritiska ili pomeranja na ekranu osetljivom na dodir
 • Odnosi se na problem kada zvuk preskače ili je odsečen u određenim uslovima
 • Odnosi se na redak problem kada znakovi mogu biti oštećeni prilikom prikazivanja sadržaja na pojednostavljenom ili tradicionalnom kineskom jeziku
 • Odnosi se na problem kada se znakovi na ekranu uređaja WALKMAN® prikazuju kao oštećeni kada se u naslovima pesama i sl. pojavljuje tajlandski jezik
 • Rešavanje ostalih problema

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama sistema Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7

VAŽNO: Nije podržano na operativnim sistemima koji se razlikuju od gorenavedenih.
Napomena: Nije podržano u režimu kompatibilnom sa operativnim sistemom Windows XP.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera verzije 3.02 za seriju NW-WM1 (Windows)

Verzija datoteke

 • Verzija 3.02

Veličina datoteke

 • 113 MB (119,017,992 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 29-08-2019

Priprema

Proverite verziju firmvera

Da li treba da ga preuzmem? Ovo ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 3.02 putem funkcije automatskog ažuriranja firmvera.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pritisnite i zadržite dugme za napajanje sve dok se ne pojavi glavni meni.
 2. Dodirnite ikonu [Options/Settings] (Opcije/podešavanja) u donjem desnom uglu ekrana
 3. Izaberite meni [Settings] (Podešavanja)
 4. Idite na dno i izaberite meni [Unit Information] (Informacije o jedinici)
 5. Potvrdite broj modela i verziju firmvera

Pre nadogradnje

 • Vodite računa da ste povezani na mrežu prilikom ažuriranja.
 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Najpre prenesite sve podatke sa uređaja na računar kako se podaci koji ostaju na uređaju ne bi izgubili tokom nadogradnje.
  Ne možemo da damo nikakve garancije da se numere i podaci neće oštetiti ili izbrisati prilikom ovog ažuriranja.
 • Za nadogradnju je potrebno 200 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.
 • Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj fleš memoriji, prenesite sve neophodne podatke na računar da biste povećali slobodan prostor.
 • Postarajte se da tokom instaliranja ove datoteke budete prijavljeni kao administrator ili kao korisnik sa administratorskim ovlašćenjima.
 • Korisnik operativnog sistema Windows 10, Windows 8.1 ili Windows 7, pojaviće se poruka „Windows needs your permission to continue“ u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na [Continue] (Nastavi) da biste nastavili i pratite uputstva.

Preuzimanje i instaliranje

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku na svoj računar.
 3. Kada se preuzimanje završi, povežite WALKMAN® sa svojim računarom pomoću USB veze.
 4. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 5. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku i pratite uputstva na ekranu.
  Nemojte da prekidate vezu između uređaja i računara tokom nadogradnje.
 6. Kada se pojavi poruka koja ukazuje na to da je nadogradnja završena, kliknite na [Finish] (Završi).

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja potvrdite da je nova verzija uspešno instalirana u skladu sa koracima opisanim u odeljku [Provera verzije firmvera].

Ako je verzija firmvera koja se prikazuje „3.02”, nadogradnja firmvera je bila uspešna.