Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • DMP-Z1
VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšava prelaz između numera kada se reprodukuju putem Bluetooth veze

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Poboljšava vreme potrebno za razvoj baze podataka i ponovno sastavljanje

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama sistema Mac OS:
VAŽNO: Nije podržano na operativnim sistemima koji se razlikuju od dolenavedenih.

 • macOS 10.13 - 10.15

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Verzija ažuriranja firmvera 1.02 za DMP-Z1 (Mac)

Verzija datoteke

 • Verzija 1.02

Veličina datoteke

 • 120 MB (126,115,779 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 29-08-2019

Priprema

Proverite verziju firmvera

Da li treba da ga preuzmem? Ovo ažuriranje nije neophodno ako je vaš DMP-Z1 već ažuriran na verziju firmvera 1.02 putem funkcije automatskog ažuriranja firmvera.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Dodirnite ikonu [Options/Settings] (Opcije/podešavanja) u donjem desnom uglu ekrana
 2. Izaberite meni [Settings] (Podešavanja)
 3. Idite na dno i izaberite meni [Unit Information] (Informacije o jedinici)
 4. Potvrdite broj modela i verziju firmvera

Pre nadogradnje

 • Vodite računa da ste povezani na mrežu prilikom ažuriranja.
 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Najpre prenesite sve podatke sa uređaja na računar kako se podaci koji ostaju na uređaju ne bi izgubili tokom nadogradnje.
  Ne možemo da damo nikakve garancije da se numere i podaci neće oštetiti ili izbrisati prilikom ovog ažuriranja.
 • Za nadogradnju je potrebno 200 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.
 • Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj fleš memoriji, prenesite sve neophodne podatke na računar da biste povećali slobodan prostor.
 • Postarajte se da tokom instaliranja ove datoteke budete prijavljeni kao administrator ili kao korisnik sa administratorskim ovlašćenjima.

Preuzimanje i instaliranje

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku na svoj računar.
 3. Nakon završetka preuzimanja, povežite DMP-Z1 na računar putem USB veze.
 4. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 5. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku i pratite uputstva na ekranu.
  Nemojte da prekidate vezu između uređaja i računara tokom nadogradnje.
  Napomena za korisnike operativnog sistema macOS 10.15: Kada prvi put pokrenete alatku za ažuriranje na računaru sa operativnim sistemom macOS 10.15, prikazaće se poruka [„Software Update Tool“ would like to access files on a removable volume] („Alatka za ažuriranje softvera“ želi da pristupi datotekama na prenosivom skladištu). Ako kliknete na dugme [OK] (U redu), ažuriranje će početi. Ako kliknete na dugme [Don’t Allow] (Nemoj da dozvoliš), pojaviće se poruka o grešci i ažuriranje neće biti obavljeno.
 6. Kada se pojavi poruka koja ukazuje na to da je nadogradnja završena, kliknite na [Finish] (Završi).

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja potvrdite da je nova verzija uspešno instalirana u skladu sa koracima opisanim u odeljku [Provera verzije firmvera].

Ako je prikazana verzija firmvera „1.02”, nadogradnja je bila uspešna.