Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • MHC-V90DW

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšava bezbednost komunikacije
 • Omogućava korišćenje aplikacije Spotify Connect, čak i sa besplatnim nalogom

  VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera mora se obaviti kako biste nastavili da koristite ugrađenu Chromecast uslugu za distribuciju muzike. Ako ne instalirate ažuriranje ručno, ono će se automatski instalirati u vreme kada je dostupna aktivna mrežna veza, a uređaj se ne koristi.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešava problem gde se, u retkim slučajevima, pojavljuje stanje bez napajanja
 • Poboljšava bezbednost komunikacije

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Verzija ažuriranja firmvera „SYS 6.04“ za MHC-V90DW

Verzija datoteke

 • SYS 6.04

Veličina datoteke

 • 182 MB (191.070.400 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 06-08-2019

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je verzija firmvera vašeg uređaja „SYS 6.04“ ili veća, ne morate da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pritisnite dugme za napajanje na jedinici kako biste uključili sistem.
 2. Pritisnite [OPTIONS] (OPCIJE).
 3. Pritisnite ↑/↓ nekoliko puta da biste izabrali „SYSTEM“ (sistem), a zatim pritisnite
 4. Pritisnite ↑/↓ nekoliko puta da biste izabrali „VERSION“ (verzija) pa pritisnite


Važna napomena

 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Pažljivo pročitajte uputstva, u suprotnom biste mogli da oštetite uređaj MHC-V90DW
 • Ne isključujte uređaj MHC-V90DW – niti ga iskopčavajte iz električnog napajanja – za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima
 • Ne koristite uređaj niti daljinski upravljač tokom preuzimanja i ažuriranja.
 • Ne izvlačite kabl za napajanje dok se ažuriranje ne dovrši. To može da dovede do otkazivanja ovog sistema.

Postoje dva jednostavna načina da ažurirate firmver na uređaju MHC-V90DW:

Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet / mreža
***PREPORUČUJE SE***
 • Aktivna internet veza (putem Ethernet kabla)
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • Računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje uređaja MHC-V90DW putem interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite sadržaj za ažuriranje na uređaj MHC-V90DW.

Šta vam je potrebno:

 • Aktivna internet veza (putem Ethernet kabla)

Podešavanje opreme:

 1. Povežite uređaj MHC-V90DW sa internetom pomoću Ethernet kabla

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pritisnite dugme na uređaju da biste uključili sistem i sačekajte nekoliko minuta dok se ne prikaže ikona „UPDATE“ (ažuriraj) na ekranu.
 2. Pritisnite [OPTIONS] (opcije)
 3. Pritisnite ↑/↓ nekoliko puta da biste izabrali „SYSTEM“ (sistem), a zatim pritisnite
 4. Pritisnite ↑/↓ nekoliko puta da biste izabrali „UPDATE“ (ažuriraj), a zatim pritisnite
 5. Pritisnite ↑/↓ nekoliko puta da biste izabrali „VIA NW“ (putem mreže), a zatim pritisnite
 6. Pritisnite da biste izabrali „EXEC“ (izvršavanje)
 7. Pritisnite ↑/↓ nekoliko puta da biste izabrali „YES“ (da), a zatim pritisnite
 8. Sačekajte da se dovrše procesi preuzimanja, kopiranja datoteka i ažuriranja.
  • Preuzimanje: vreme preuzimanja zavisi od internet veze
  • Kopiranje datoteka: nakon ovog koraka sledi automatsko ponovno pokretanje sistema (oko 10 sekundi)
  • Ažuriranje softvera: nakon ovog koraka takođe sledi automatsko ponovno pokretanje sistema (oko 30 sekundi)
  • Zatim će se pokrenuti demonstracioni režim
 9. Ponovo pritisnite na uređaju i uključite sistem.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije SYS 6.04 , ažuriranje firmvera je uspelo.

Rešavanje problema

Ukoliko se tokom ažuriranja prikaže natpis „Download Error“/„Push POWER“ (greška u preuzimanju / pritisnite dugme za napajanje), ažuriranje softvera nije uspelo.

 1. Pritisnite dugme i isključite sistem
 2. Pritisnite dugme i sistem će se uključiti
 3. Sačekajte približno 3 minuta (ili dok se ne uspostavi veza sa mrežom), a zatim pogledajte ekran sistema.
 • Ikona „UPDATE“ (ažuriraj) svetli
  • Ažuriranje softvera NIJE dovršeno, ali sistem se nalazi u normalnom stanju.
  • Još jednom pokušajte da ažurirate mrežu sledeći prethodne korake.
   Ukoliko ažuriranje ponovo ne uspe, umesto ažuriranja mreže, pokušajte da ažurirate softver pomoću procedure za USB fleš uređaj.

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Prvo preuzmite sadržaj za ažuriranje na računar, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim ga prenesite na uređaj MHC-V90DW.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, uverite se da vaš računar koristi jedan od sledećih operativnih sistema i pripremite USB fleš jedinicu.

Operativni sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X verzija 10.6 ili novija verzija

Ukoliko koristite Windows® 10/8.1, koristite ga u režimu za radnu površinu.
Ne garantuje se funkcionisanje na svim računarima sa kompatibilnim operativnim sistemom.

Zahtevi medija za snimanje

USB fleš jedinica: Kapacitet: više od 256 MB

Ne garantuje se funkcionisanje sa svim USB fleš jedinicama.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Preuzmite sadržaj za ažuriranje na računar:
 1. Uverite se da nije pokrenut nijedan program osim internet pregledača.
 2. Pročitajte i prihvatite odredbe i uslove na ovoj stranici
 3. Preuzmite datoteku na računar i zapamtite direktorijum u koji ste je preuzeli
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG [182 MB (191.070.400 bajta)]
Prenesite datoteke ažuriranja na USB uređaj za skladištenje:
 1. Uključite USB fleš jedinicu u otvor za USB na računaru
 2. Formatirajte USB fleš jedinicu
 3. Kopirajte datoteku ažuriranja u osnovni direktorijum USB uređaja

Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenos sadržaja za ažuriranje u program za reprodukciju

Uključite USB fleš jedinicu u otvor za USB na uređaju MHC-V90DW.

Prenos sadržaja za ažuriranje:
 1. Pokrenite uređaj MHC-V90DW pritiskom na dugme
 2. Pritisnite [OPTIONS] (opcije)
 3. Pritisnite ↑/↓ nekoliko puta da biste izabrali „SYSTEM“ (sistem), a zatim pritisnite
 4. Pritisnite ↑/↓ nekoliko puta da biste izabrali „SYSTEM“ (sistem), a zatim pritisnite
 5. Pritisnite ↑/↓ nekoliko puta da biste izabrali „VIA USB“ (putem USB-a), a zatim pritisnite
 6. Pritisnite da biste izabrali „EXEC“ (izvršavanje)
 7. Pritisnite ↑/↓ nekoliko puta da biste izabrali „YES“ (da), a zatim pritisnite
 8. Ikona „UPDATING“ (ažuriraj) će početi da trepće tokom ažuriranja.

 9. Sačekajte da se dovrše procesi kopiranja datoteka i ažuriranja.
  • Kopiranje datoteka: nakon ovog koraka sledi automatsko ponovno pokretanje sistema (oko 10 sekundi)
  • Ažuriranje softvera: nakon ovog koraka takođe sledi automatsko ponovno pokretanje sistema (oko 30 sekundi)
  • Zatim će se pokrenuti demonstracioni režim

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije SYS 6.04 , ažuriranje firmvera je uspelo.

Rešavanje problema

Ukoliko se tokom ažuriranja prikaže natpis „File Error“ (greška u vezi sa datotekom) ili „No File“ (nema datoteke) ili „Read Error“ (greška pri učitavanju), ažuriranje softvera nije uspelo.

 1. Uverite se da je datoteka za ažuriranje ispravna i da se nalazi u osnovnom direktorijumu USB fleš jedinice, a zatim ponovo pokušajte sa prethodno navedenim koracima.
 2. Ako i dalje ne možete da izvršite ažuriranje, pokušajte ponovo sa drugim USB uređajem za skladištenje.