Ove informacije važe za sledeće modele:

 • KDL-48WD655
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD650
 • KDL-40WD655
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD650
 • KDL-32WD605
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD600
 • KDL-49WD759
 • KDL-49WD758
 • KDL-49WD757
 • KDL-49WD756
 • KDL-49WD755
 • KDL-49WD754
 • KDL-49WD753
 • KDL-49WD752
 • KDL-49WD751
 • KDL-49WD750
 • KDL-43WD759
 • KDL-43WD758
 • KDL-43WD757
 • KDL-43WD756
 • KDL-43WD755
 • KDL-43WD754
 • KDL-43WD753
 • KDL-43WD752
 • KDL-43WD751
 • KDL-43WD750
 • KDL-32WD759
 • KDL-32WD758
 • KDL-32WD757
 • KDL-32WD756
 • KDL-32WD755
 • KDL-32WD754
 • KDL-32WD753
 • KDL-32WD752
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD750

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Rešava problem Netflix reprodukcije kada se poruka o grešci Netflix Error tvq-pm-100 (5.2.102) prikaže nakon prvih nekoliko sekundi izabranog sadržaja
  • Nakon instaliranja ovog firmvera, obavite fabričko* resetovanje ako i dalje postoji ovaj problem:
   • Pritisnite dugme „Home“ (Početak) na daljinskom upravljaču
   • Krećite se prema dole do stavke „Settings“ (Postavke)
   • Izaberite „Customer Support“ (Korisnička podrška) i pritisnite OK (U redu)
   • Krećite se prema dole i izaberite „Factory Settings“ (Fabričke postavke) i pritisnite OK (U redu)
   • Kada se pojavi pitanje za potvrdu, izaberite „Yes“ (Da) i pritisnite OK (U redu)
   *NAPOMENA: Obavljanjem fabričkog resetovanja obrisaće se svi podaci i postavke televiozora.

Prethodne prednosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Rešava probleme video reprodukcije na Netflix-u
 • Poboljšava Wi-Fi povezivanje
 • Poboljšava funkcionalnost teleteksta
 • Rešava probleme sa sličicama pri korišćenju aplikacije Photoshare
 • Rešava probleme koje je internet pregledač imao sa tastaturom na ekranu
 • Rešava problem usled koga televizor ne može da se poveže sa lokalnom Wi-Fi mrežom u roku od 30 s nakon obavljenog ciklusa isključivanja napajanja
 • Rešava problem usled koga reprodukovanje zastajkuje kada se reprodukuju „.wav“ datoteke sa USB memorijskog uređaja
 • Rešava problem usled koga TV programi koji su postavljeni iznad 100 ne mogu da se biraju kada su primljena dva (ili više) satelitska signala
 • Rešen je problem usled koga se jezik YouTube interfejsa ne poklapa sa jezikom izabranim na TV-u
 • Rešava probleme sa sinhronizacijom zvuka koji nastaju pri gledanju zemaljske i kablovske televizije
 • Rešen je problem reprodukcije sa Netflix-a posle prikaza aplikacije All4
 • Rešen je problem zastajkivanja reprodukcije sa YouTube-a tokom gledanja plaćenog sadržaja
 • Rešen je problem usled koga se DVB titlovi ne prikazuju prilikom gledanja zemaljskih kanala
 • Rešen je problem usled koga Wi-Fi veza ne radi posle prethodnog ažuriranja
 • Rešen je problem usled koga nije moguća reprodukcija sa YouTube-a posle gledanja MHEG kanala
 • Dodaje postavke za rad u letnjem režimu / postavke letnjeg/zimskog vremena (za Tursku i Azerbejdžan)
 • Poboljšane su opšte radne karakteristike TV-a
 • Rešen je problem pri kojem video sadržaj iz usluge HbbTV ne može da se reprodukuje drugi put nakon pritiska na dugme RETURN na daljinskom upravljaču
 • Rešen je problem pri kojem se informacije o događaju ne prikazuju u elektronskom vodiču za satelitske TV programe
 • Rešen je problem pri kojem se TV neprekidno ponovo pokreće tokom gledanja određenih DVB-T2 kanala
 • Rešen je problem pri kojem nema izlaza zvuka sa HDMI priključaka ako se koristi spoljni uređaj sa podrškom za Dolby Digital 5.1
 • Rešen je problem pri kojem Dolby Digital 5.1 zvuk nije dostupan u usluzi Netflix
 • Rešen je problem pri kojem TV ne može da pronađe neke DVB-T2 PLP1 usluge
 • Poboljšava prikaz tokom reprodukcije sa Netflix-a
 • Poboljšava radne karakteristike i stabilnost TV-a tokom gledanja DVB-C signala
 • Poboljšava dekodiranje putem CI+ nakon gledanja NETFLIX-a

Ograničenja

 • Samo za upotrebu sa proizvodima prodatim u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Priprema

Proverite verziju softvera

Softver je možda već ažuran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate – pratite ova uputstva:

 1. Uključite TV i pritisnite dugme [HOME] (Glavni) na daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni meni.
 2. Idite na [Settings] (Podešavanja) i pritisnite [Enter] (Unesi).
 3. Idite na [Customer Support] (Korisnička podrška) i pritisnite [Enter] (Unesi).
 4. U gornjem desnom uglu ekrana bi trebalo da se prikažu model i verzija softvera: „v8.219“ – Ako je broj verzije „v8.219“ ili veći, već imate najnoviju verziju firmvera.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj za skladištenje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na v8.219 za TV

Naziv Zip datoteke

 • sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip

Verzija datoteke

 • 8.219

Veličina datoteke

 • 145 849 421 bajta

Datum objavljivanja

 • 03-07-2019

Preuzimanje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Ne isključujte televizor niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Zaustavite bilo kakvo snimanje pre nego što počnete da ažurirate firmver. (samo za modele koji podržavaju snimanje na USB HDD)

Kako preuzeti ažuriranje

Da biste instalirali ažuriranje, treba da preuzmete datoteku za ažuriranje sa interneta i da je sačuvate na USB uređaju za skladištenje.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
  1. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uslove.
  2. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na dnu stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.
 2. Potvrdite ime i veličinu preuzete datoteke.
  1. Idite u direktorijum u koji je datoteka preuzeta.
  2. Potvrdite da je veličina datoteke „sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip“ 145 849 421 bajta.
   NAPOMENA: Za Windows PC, na ekranu Properties (Svojstva) proverite vrednost za stavku „Size“ (Veličina) umesto „Size on disk“ (Veličina na disku).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  Kad otpakujete preuzetu datoteku, videćete fasciklu „sony_dtv02B30B06B3B6_00100100“.
 4. Umetnite USB uređaj za skladištenje u računar.
 5. Kopirajte ili prevucite i otpustite fasciklu „sony_dtv02B30B06B3B6_00100100“ u koreni direktorijum USB uređaja.
  NAPOMENA: „Osnovni direktorijum“ je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju, koji sadrži sve druge fascikle.
 6. Izvucite USB uređaj za skladištenje iz računara, a zatim pređite na sledeći odeljak.

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na TV. Ovaj postupak može da traje od 15 do 30 minuta, a tokom instalacije TV će se isključiti pre nego što se ponovo sam uključi. Postupite na sledeći način:

 1. Uključite TV.
 2. Pobrinite se da nijedan USB uređaj nije umetnut u TV.
 3. Umetnite USB uređaj za skladištenje sa fasciklom „sony_dtv02B30B06B3B6_00100100“ u USB ulaz TV prijemnika.
  NAPOMENA: Ako TV poseduje više USB ulaza, možete da koristite bilo koji USB ulaz.
 4. Pritisnite [HOME] (Glavni) na daljinskom upravljaču da biste otvorili glavni meni.
 5. Idite na kategoriju [Settings] (Podešavanja) i pritisnite [Enter] (Unesi) da biste je izabrali.
 6. Idite na i izaberite [Customer Support] (Korisnička podrška).
 7. Idite na i izaberite [Software Update] (Ažuriranje softvera) pa izaberite [USB].
 8. Na TV ekranu će se pojaviti niz različitih poruka. Pratite uputstva na ekranu.
 9. Počeće postupak ažuriranja i na prednjoj tabli TV-a će početi da trepće narandžasto LED svetlo.
  UPOZORENJE: Tokom postupka instalacije softvera, nemojte da radite sledeće:
  • Da uklonite USB uređaj
  • DA isključite TV
  • Isključite TV iz izvora napajanja
 10. Kad se na TV prijemniku prikaže poruka „Firmware update complete“ (Ažuriranje firmvera je završeno), TV će se isključiti i uključiti da bi se završilo ažuriranje. – Ne uklanjajte USB uređaj i ne isključujte TV.
 11. Kad se TV ponovo uključi, uklonite USB uređaj za skladištenje iz USB ulaza.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Proverite trenutnu verziju softvera da biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je broj verzije „v8.219“ ili veći, ažuriranje softvera je uspelo.
 • Ako broj verzije nije „v8.219“ ili veći, ponovo preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Mogući problem tokom ažuriranja

Treba vam još informacija? Pogledajte najčešća pitanja o ažuriranju softvera preko interneta:

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.

 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Ne. Da bi se omogućilo održavanje optimalnih performansi TV-a, instalacija starije verzije nije moguća: najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodnih verzija.

 • Da li je normalno da se TV isključi tokom ažuriranja?
  Normalno je da se TV ponovo pokreće tokom ažuriranja. Biće potrebno više vremena da se TV ponovo pokrene dok se instalira novi softver.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera TV-a putem interneta

Ako se na TV ekranu prikaže poruka „An error occurred during the software update“ (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera) ili „Software cannot be updated using this USB device“ (Softver nije moguće ažurirati pomoću ovog USB uređaja), pređite na sledeće postupke za moguće rešenje:

 1. Uverite se da je vaš USB uređaj za skladištenje u dobrom radnom stanju. Ako jeste, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku za ažuriranje.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme [POWER] (Napajanje) na TV prijemniku.
 3. Ponovo pritisnite dugme [POWER] (Napajanje) i ponovite postupak instaliranja.

Ako se na ekranu prednje table TV-a prikaže poruka „No newer version of the TV software was found“ (Novija verzija TV softvera nije pronađena), to znači da je na TV-u već instalirana najnovija verzija softvera, pa ne morate da je ažurirate.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku „Pitanja i odgovori“ na stranici podrške kompanije Sony.