Ove informacije se odnose na sledeće modele TV-a:

 • KDL-75W855C
 • KDL-65W855C
 • KDL-65W857C
 • KDL-65W858C
 • KDL-65W859C
 • KDL-55W805C
 • KDL-50W805C
 • KDL-43W805C
 • KDL-55W807C
 • KDL-50W807C
 • KDL-43W807C
 • KDL-55W808C
 • KDL-50W808C
 • KDL-43W808C
 • KDL-55W809C
 • KDL-50W809C
 • KDL-43W809C
 • KDL-55W755C
 • KDL-50W755C
 • KDL-43W755C
 • KDL-55W756C
 • KDL-50W756C
 • KDL-43W756C

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Pruža najnovija bezbednosna ažuriranja za Android

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Poboljšava korisnički doživljaj (UX) postavke „Enhanced format - HDMI signal format“ (Poboljšan format – HDMI format signala)
 • Poboljšava kompatibilnost sa aplikacijom Upravljanje kućnim bioskopom
 • Poboljšava kvalitet slike kada se koriste HDMI ulazi
 • Poboljšava kvalitet slike prilikom gledanja HDR sadržaja za određene modele
 • Ovo ažuriranje firmvera uvodi Android Nougat u Sony Android TV i podržava:
  • Režim slike-u-slici
  • Režim podešavanjа polovine ekrana
  • Prebacivanje između zadataka (brzi pristup nedavno korišćenim aplikacijama)
  • Google Cast 4K sadržaj putem ugrađene usluge Chromecast
  • Funkcija glasovne pretrage veb pregledača
  • Samba Interactive TV usluga
  • Više Google naloga
  • Mogućnost prebacivanja na režim gledanja TV programa iz menija Home koristeći dugmad PROG +/- ili dugmad sa brojevima
  • Poboljšani interfejs menija „Discover“ (Otkrijte) i navigacija
  • Poboljšani ekran za unos lozinke za Wi-Fi
  • Poboljšana dostupnost prilikom registracije USB HDD uređaja za snimanje
  • Poboljšani korisnički interfejs kada se koristi USB memorijski uređaj ili HDD kao proširivi memorijski uređaj
 • Više informacija o funkcijama i poboljšanjima potražite na:http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-tv-nougat
 • Ovaj firmver, takođe, rešava druge probleme, kao što su problemi sa reprodukcijom videa na zahtev (VOD) tokom koje se video zamrzne ili se javljaju greške prilikom sinhronizacije slike i zvuka.
 • Poboljšava vreme odziva televizora prilikom korišćenja daljinskog upravljača
 • Rešava problem usled kojeg iz režima mirovanja nije moguće povezati televizor sa Wi-Fi pristupnom tačkom
 • Rešava problem sa reprodukcijom YouTube video zapisa u 4K rezoluciji (rezolucija 2560 x 1440 ili veća)
 • Rešava problem usled kojeg nije moguće detektovati HDD za snimanje kada je televizor u režimu mirovanja
 • Smanjuje kašnjenje ulaza za igranje u 4K HDR formatu
 • Rešava problem pri kojem desna strana ekrana postaje svetla prilikom promene ulaza sa HDMI (ulazni signal 4K) na zemaljsku antenu
 • Rešava preskakanje zvuka kada se koristi traka sa zvučnicima Sonos
 • Rešava isprekidanu reprodukciju u usluzi Amazon video kada se pritisne dugme ACTION MENU ili VOL+/-
 • Rešava slab kvalitet video zapisa u usluzi BBC iPlayer kada se koristi funkcija „Watch from start”
 • Ovo ažuriranje firmvera uvodi Android Marshmallow u Android TV kompanije Sony
  Ovaj firmver rešava sledeće probleme:
  • Neprestano ponovno pokretanje sistema nakon instaliranja verzije firmvera 3.845
  • Nema slike i narandžasti/zeleni LED indikator treperi nakon instaliranja verzije firmvera 3.845
  • Sve frekvencije imaju izlaz iz SWF-BR100 bežičnog niskotonca
  • Neispravan prikaz odnosa širine i visine videa putem USB-a za sadržaj s odnosom 21:9
  • Sporo vreme odziva televizora putem Astra signala
  • Problem podrhtavanja sa HDMI signalom izuzetno visoke rezolucije (UHD) nakon dubokog stanja mirovanja
  • Problemi snimanja kamerom Stofa Neotion Dual CAM
  • Elektronski vodič za programe (EPG) prilikom prikazivanja kanala s prodajnim ili reklamnim sadržajem (Barker) sa omogućenim videom i audiom
  • Problemi s glasovnim komandama
  • Problemi s listom kanala prilikom uvoza novih lista
  • Neuspelo spajanje sa mrežnom vezom (WLAN/LAN)
  • Pogrešni danski prevodi
  • Danski DR problemi – reprodukcija se zaustavlja prilikom zatvaranja okvira dijaloga
  • Prilikom isključivanja televizora putem daljinskog upravljača, zvuk ostaje uključen 2–3 sekunde nakon što se ekran isključi
  • EPG informacije nisu dostupne na španskom kanalu TVE
  • Sporo vreme odziva na ekranima za podešavanje satelitskih kanala
  • Neuobičajeni „pop“ zvuk prilikom menjanja kanala
  • Televizor se ne uključuje nakon resetovanja na fabričku postavku
  • Crna slika kada je CI+ CAM modul umetnut
  • Nema slike/zvuka na satelitskom kanalu FunBox 4K UHD
  • Prilikom otvaranja priručnika pojavljuje se trepereće svetlo
  • Problem s YouTube prenosom kada je jezik podešen na hebrejski
  • Kvar HDMI dinamičkog opsega
  • Problemi sa automatskim režimom slike
  • Problem u funkcionalnosti moda za prenos ragbija nakon ciklusa punjenja
 • Više informacija o funkcijama i poboljšanjima potražite na:http://www.sony.net/androidtv-update/
 • Poboljšava stabilnost televizora

Ograničenja

 • Samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Priprema

Proverite verziju softvera

Softver je možda već ažuran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate – pratite ova uputstva:

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme [HELP].
 2. Broj verzije firmvera se prikazuje na ekranu.


[1] Model
[2] Verzija softvera

Ako je broj verzije „PKG5.435.xxxx“ ili veći, već imate najnoviju verziju softvera i ažuriranje nije neophodno.

Postoje 2 načina ažuriranja firmvera na BRAVIA TV-u:

 • Pomoću funkcije „Automatic software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) (lako)
 • Pomoću USB uređaja za skladištenje
Pomoću funkcije „Automatic software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) (lako):
Sony omogućava ažuriranja softvera kako bi se poboljšale funkcionalnosti i korisnicima pružio najnoviji doživljaj TV-a. Najjednostavniji način za primanje ažuriranja softvera je pomoću funkcije „Automatic software download“ (Automatsko ažuriranje softvera). Ova postavka je podrazumevano omogućena.
Ako ste omogućili funkciju „Automatic software download“ (Automatsko ažuriranje softvera) u nastavku, automatski ćete dobiti obaveštenje da ažurirate TV.
 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme [HELP].
 2. Izaberite [System software update] (Ažuriranje sistemskog softvera).
 3. Izaberite [Automatic software download] (Automatsko preuzimanje softvera).
Novo ažuriranje firmvera počećemo postepeno da plasiramo na svim televizorima povezanim na internet tokom nedelja posle objavljivanja.

VAŽNO: Sledeći odeljci „Sistemski zahtevi“, „Informacije o datoteci“, „Preuzimanje“ i „Instaliranje“ odnose se na postupak ažuriranja USB uređaja za skladištenje. Možete da ih zanemarite ako ste dovršili ažuriranje pomoću funkcije „Automatic software download“ (Automatsko preuzimanje softvera).

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku „Pitanja i odgovori“ na stranici podrške kompanije Sony.


Pomoću USB uređaja za skladištenje:

Softver možete da ažurirate i pomoću USB uređaja za skladištenje. Ako internet veza nije podešena na televizoru ili ako ne želite da čekate ažuriranje preko funkcije „Automatic software download“, pokušajte da ga preuzmete i ažurirate pomoću USB uređaja za skladištenje prema uputstvima izloženim u nastavku.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj za skladištenje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na 5.435 za TV

Naziv Zip datoteke

 • sony_tvupdate_2015_5435_eua_auth.zip

Verzija datoteke

 • 5.435

Veličina datoteke

 • 1 644 770 414 bajta

Datum objavljivanja

 • 26-06-2019

Preuzimanje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Tokom ažuriranja ne isključujte TV i ne isključujte ga iz napajanja.
 • Ne pritiskajte dugmad, osim onih navedenih u uputstvima.
 • Zaustavite bilo kakvo snimanje pre nego što počnete da ažurirate firmver. (samo za modele koji podržavaju snimanje na USB HDD)

Kako preuzeti ažuriranje:

Da biste instalirali ažuriranje, treba da preuzmete datoteku za ažuriranje sa interneta i da je sačuvate na USB uređaju za skladištenje.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
  1. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uslove.
  2. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na dnu stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.

 2. Potvrdite ime i veličinu preuzete datoteke.
  1. Idite u direktorijum u koji je datoteka preuzeta.
  2. Potvrdite da je veličina datoteke „sony_tvupdate_2015_5435_eua_auth.zip“ „1 644 770 414“ bajtova.
   NAPOMENA: Za Windows PC, na ekranu Properties (Svojstva) proverite vrednost za stavku „Size“ (Veličina) umesto „Size on disk“ (Veličina na disku).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  Nakon što izdvojite preuzetu datoteku, pronaći ćete datoteku „sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_153b00b8.pkg“.
 4. Umetnite USB uređaj za skladištenje u računar.
 5. Kopirajte ili prevucite i otpustite datoteku „sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_153b00b8.pkg“ u osnovni direktorijum USB uređaja.

  NAPOMENA: „Osnovni direktorijum“ je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju, koji sadrži sve druge fascikle.
 6. Izvucite USB uređaj za skladištenje iz računara, a zatim pređite na sledeći odeljak.

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na TV. Ovaj postupak može da traje od 15 do 30 minuta, a tokom instalacije TV će se isključiti pre nego što se ponovo sam uključi. Postupite na sledeći način:

 1. Uključite TV.

 2. Pobrinite se da nijedan USB uređaj nije umetnut u TV.

 3. Umetnite USB uređaj za skladištenje koji sadrži datoteku „sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_153b00b8.pkg“ u USB ulaz na TV prijemniku.
  NAPOMENA: Ako TV poseduje više USB ulaza, možete da koristite bilo koji otvor za USB.

 4. Kada TV detektuje USB uređaj za skladištenje, na TV prijemniku će se prikazati serija različitih poruka. Pratite uputstva na ekranu.
  NAPOMENA: Ako se poruke ne prikazuju automatski, pomoću daljinskog upravljača isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite.
 5. Kada se završi kopiranje datoteke sa USB uređaja za skladištenje, postupak ažuriranja će početi, indikator napajanja na TV-u počeće da treperi belo, a ekran sa napretkom ažuriranja biće prikazan na TV-u.

 6. Posle nekoliko minuta, TV će se isključiti, a zatim ponovo uključiti da bi dovršio ažuriranje.
  UPOZORENJE: Tokom postupka instalacije softvera, nemojte da radite sledeće:
  • Da uklonite USB uređaj
  • DA isključite TV
  • Isključite TV iz izvora napajanja

 7. Kada se ažuriranje softvera završi, na televizoru će se prikazati poruka koja ukazuje da je ažuriranje softvera završeno.

 8. Pažljivo uklonite USB uređaj iz otvora za USB.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Proverite trenutnu verziju softverada biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je broj verzije „PKG5.435.xxxx“ ili viši, ažuriranje softvera je uspelo.
 • Ako broj verzije nije „PKG5.435.xxxx“ ili viši, preuzmite datoteku za ažuriranje i instalirajte je ponovo.

Pitanja i odgovori

Mogući problem tokom ažuriranja

Treba vam još informacija? Pogledajte najčešća pitanja o ažuriranju softvera preko interneta:

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.

 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Ne. Da bi se omogućilo održavanje optimalnih performansi TV-a, instalacija starije verzije softvera nije moguća. Najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodnih verzija.

 • Da li je normalno da se TV isključi tokom ažuriranja?
  Normalno je da se TV ponovo pokreće tokom ažuriranja. Biće potrebno više vremena da se TV ponovo pokrene dok se instalira novi softver.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera TV-a putem interneta.

Ako se na TV ekranu prikaže poruka „An error occurred during the software update“ (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera) ili „Software cannot be updated using this USB device“ (Softver nije moguće ažurirati pomoću ovog USB uređaja), pređite na sledeće postupke za moguće rešenje:

 1. Uverite se da je vaš USB uređaj za skladištenje u dobrom radnom stanju. Ako jeste, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku za ažuriranje.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme [POWER] (Napajanje) na TV prijemniku.
 3. Ponovo pritisnite dugme [POWER] (Napajanje) i ponovite postupak instaliranja.

Ako se na ekranu prednje table TV-a prikaže poruka „No newer version of the TV software was found“ (Novija verzija TV softvera nije pronađena), to znači da je na TV-u već instalirana najnovija verzija softvera, pa ne morate da je ažurirate.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku „Pitanja i odgovori“ na stranici podrške kompanije Sony.