PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-6400 ver. 2.00 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-6400

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodaje funkciju Eye AF u realnom vremenu za životinje [1]
 • Omogućava upravljanje pomoću bežičnog daljinskog upravljača RMT-P1BT (prodaje se zasebno)
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

 • [1]
  • Nije moguće istovremeno detektovati ljudske i životinjske oči.
  • Detekcija oka možda neće biti moguća u zavisnosti od okruženja, vrste životinje ili kretanja životinje.
   Detalje potražite na lokaciji podrške.
Više informacija o ažuriranim funkcijama potražite u vodiču za pomoć.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-6400 ver. 2.00 (Mac)

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • 306.8 MB (306.772.955 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 13-06-2019

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.2.00, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [7] ([7]. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim Mac verzijama:

 • macOS 10.12 – 10.14

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  Potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterijeNivo napujenosti baterije(tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Ne otvarajte stavku „About This System Software Updater“ (Informacije o programu System Software Updater) u meniju „System Software Updater“ (Ažuriranje sistemskog softvera) jer to može da dovede do prestanka rada softvera za ažuriranje.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom pre nego što dobijete uputstvo za to.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 2. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE6400V200.dmg] će početi.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve trenutno pokrenute programe na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE6400V200.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.
  Ako ste povezali fotoaparat sa računarom, uklonite ga pre nego što počnete sa postupkom.
 3. [Update_ILCE6400V200] će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Alat za postavke ažuriranja).Alat za postavke ažuriranja.
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
  Unesite korisničko ime i lozinku

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 11 – 12

   Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem macOS 11 – 12, potrebno je da preuzmete i softver System Software Update Helper. Idite na stranicu za preuzimanje u nastavku,
   pratite uputstva i preuzmite softver System Software Update Helper da biste pokrenuli program za ažuriranje.
   Ako je na vašem računaru instaliran neki drugi operativni sistem, pratite postupak u nastavku.

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 10.15

   Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem macOS 10.15, potrebno je da preuzmete i softver Driver Loader. Idite na stranicu za preuzimanje u nastavku,
   pratite uputstva i preuzmite softver Driver Loader da biste pokrenuli program za ažuriranje.
   Ako je na vašem računaru instaliran neki drugi operativni sistem, pratite postupak u nastavku.

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 10.13 ili 10.14
    Kada se prikaže poruka sa sistema, prikazaće se ekran za bezbednost i privatnost.
   • Ako se sledeća poruka prikaže pre nego što se prikaže „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost), pritisnite dugme [OK] (U redu).
    Pritisnite dugme OK (U redu)
   • Otvorite karticu „General“ (Opšte) na ekranu „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) i omogućite čitanje sistemskog softvera „Sony Corporation“.
    Napomena: ako ste ovo ranije odobrili, ekran za bezbednost i privatnost se neće prikazati.
    Ako dobijete upit da ponovo pokrenete macOS nakon što ste pritisnuli dugme [Allow] (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.
    Ekran za bezbednost i privatnost
   • Ako ekrani „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.
   • Ako se prikažu obe poruke, a ekran „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestane, zatvorite oboje pomoću dugmeta [OK] (U redu).
    Ekran proširenja sistema blokiran

 6. Povežite fotoaparat na računar
  • Prikazaće se okvir dijaloga za USB vezu.
   Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla
  • Povežite fotoaparat na računar pomoću USB kabla (priložen). Na LCD monitoru kamere se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
   Ako ste USB kabl povezali pre nego što se pojavio dijalog u kojem se traži uspostavljanje USB veze, isključite USB kabl i ponovo pokrenite ažuriranje.
  • Kliknite na [OK] (U redu).Ako se prikaže poruka, zatvorite je pritiskom na dugme [OK] (U redu).
   Pritisnite dugme OK (U redu)
   Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

 7. Pokrenuće se System Software Updater.
  Ažuriranje sistemskog softvera
  Napomena: Ako se System Software Updater ne pokrene, dvaput kliknite na stavku [System Software Updater] (Ažuriranje sistemskog softvera) u fascikli [Update_ILCE6400V200] – [Resources] (Resursi) da biste ga pokrenuli.

 8. Uključite fotoaparat.

 9. Prateći uputstva u prozoru programa System Software Updater na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) > Setup subpage [4] (4. pomoćna stranica podešavanja) > USB Connection (USB veza), a zatim proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Masovno skladištenje).Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).
  Setup3 – masovno skladištenje

 10. Kliknite na [Next] (Sledeće). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojaviće se na donjoj strani ekrana sa leve strane.Kada potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver. 1.00 or earlier“ (Verzija 1.00 ili novija), kliknite na [Next] (Dalje). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.00 ili novija, ažuriranje nije potrebno.U tom slučaju isključite fotoaparat iz računara i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Brojevi trenutne verzije i ažurirane verzije

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno

 11. Fotoaparat će se automatski resetovati.
  Prikazaće se ekran ispod.
  Fotoaparat se automatski resetuje
  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.

 12. Počnite ažuriranje
  Nakon automatskog resetovanja će se prikazati sledeći ekran i pokrenuće se ažuriranje. Tokom procesa ažuriranja pojavljuje se traka progresa (oko 15 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Traka napretka ažuriranja

 13. Završite ažuriranje
  Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je fotoaparat uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže.Kliknite na [Finish] (Gotovo) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i iskopčajte USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)
  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver. 2.00.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) > Setup subpage [7] (7. podstranica podešavanja) > Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Ažurirana verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.