Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Uklanja funkciju Gracenote
 • Poboljšava rad bežične veze koja ima Miracast™ sertifikat

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešava problem pri kojem neke Blu-ray naslove nije moguće reprodukovati
 • Poboljšanje veze za BRAVIA Internet Video
 • Poboljšanje kompatibilnosti za BD-ROM reprodukciju
 • Poboljšano povezivanje sa TV uređajima drugih proizvođača

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera M21.R.0182 za BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Verzija datoteke

 • M21.R.0182

Veličina datoteke

 • 105 MB (110.653.212 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 19-03-2019

Priprema

Proverite verziju firmvera

Firmver je možda već ažuran. Ako je broj verzije M21.R.0182 ili viši, nema potrebe da ažurirate.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je izabran ulaz na koji je povezan BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. Na primer, ako je BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 povezan na HDMI2 priključak, odaberite HDMI2 kao ulaz
 2. Uključite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Pritiskajte dugme „FUNCTION“ dok se na ekranu na prednjoj tabli ne pojavi funkcija „BD/DVD“
 4. Ako započne reprodukcija diska, pritisnite HOME i sačekajte da se prikaže ekran menija XrossMediaBar (XMB)
 5. U XrossMediaBar izaberite Setup (Podešavanje) > System Settings (Postavke sistema), a zatim izaberite ENTER pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču
 6. Istaknite „System Information“ (Informacije o sistemu) na ekranu i pritisnite taster ENTER
 7. Na TV ekranu se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  Verzija softvera M21.R.0182 – ako je broj verzije M21.R.0182 ili viši, već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva pošto, u suprotnom, možete da oštetite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 • Nemojte da isključujete BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 niti da ga isključujete sa napajanja dok je u toku ažuriranje
 • Nemojte da pritiskate dugmad, osim onih navedenih u uputstvima
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje niti mrežni (LAN) kabl tokom preuzimanja i ažuriranja softvera.
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje dok se ažuriranje ne završi. To može da dovede do otkazivanja ovog sistema.

Postoje 2 jednostavna načina za ažuriranje firmvera na BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220:


Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernet za povezivanje BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 na internet
 • Da biste proverili da li je BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 povezan sa:
  • aktivnom internet vezom
  • kompatibilnim TV-om
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • Računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 preko interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15–30 minuta. Prvo podesite opremu, a zatim preuzmite ažuriranje sa interneta na BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet za povezivanje BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 na internet
 • Da biste proverili da li je BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 povezan sa:
  • aktivnom internet vezom (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
  • kompatibilnim TV-om

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je izabran ulaz na koji je povezan BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.(Na primer, ako je BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 povezan na HDMI 2 priključak, odaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Povežite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 na internet pomoću Ethernet kabla.
 3. Uključite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 – ako je u plejeru disk, izvadite ga.
 4. Pritiskajte dugme „FUNCTION“ dok se na ekranu na prednjoj tabli ne pojavi funkcija „BD/DVD“. - Nadogradnju možete da obavite samo kada je izabrana funkcija „BD/DVD“
 5. U XrossMediaBar izaberite [Setup] (Podešavanje) > [System Settings] (Postavke sistema) pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite ENTER.
 6. Izaberite „Quick Start Mode“ (Režim brzog pokretanja) – proverite da li je „Quick Start Mode“ (Režim brzog pokretanja) podešeno na „Off“ (Isključeno). U suprotnom, nadogradnja firmvera neće uspeti.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. U XrossMediaBar pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite [Setup] (Podešavanje) > [Software Update] (Ažuriranje softvera) > [Update via Internet] (Ažuriranje preko interneta), a zatim pritisnite [Enter].
 2. Na TV ekranu se prikazuje poruka [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?]. Izaberite [OK] pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182 (Trenutna verzija M21.R.xxxx Nova verzija M21.R.0182) prikazuje se na TV ekranu. Izaberite [Start] pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 4. Ažuriranje počinje.
 5. Tokom ažuriranja, na ekranu na prednjoj tabli ćete videti poruku [„UPDATE“] (Ažuriranje).
 6. Ako je ažuriranje firmvera dovršeno, na ekranu na prednjoj tabli će se prikazati poruka [DONE] (Gotovo).
  Napomena: Tokom procesa ažuriranja nemojte da isključite kabl za napajanje.
 7. Ponovo uključite sistem.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M21.R.0182, ažuriranje firmvera je uspelo.

Rešavanje problema

Šta da radite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera za BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 preko interneta.

 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update failed. ...] prikazuje se na TV ekranu.
  1. Ruter i svi uređaji koji se nalaze između BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i rutera su uključeni.
  2. Upotrebljen je odgovarajući tip kabla (ravni ili ukršteni) između BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i rutera.
  3. Svi kablovi između BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i rutera su pravilno povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja

  Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, pokušajte da obavite postupak za ažuriranje preko USB memorije.

 • Nakon pokretanja postupka ažuriranja preko Interneta, na TV ekranu se prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ali se traka toka na ekranu nije promenila.
  U zavisnosti od mrežne veze, proces ažuriranja preko interneta može da potraje dugo (do 60 minuta). Zbog toga se na TV ekranu prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] i traka napredovanja na displeju se ne menja duže vreme.
 • Kada pokrenete ažuriranje preko Interneta, na TV-u se prikazuje poruka [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] i ne možete da obavite ažuriranje firmvera.
  • Proverite da li je LAN kabl povezan.
  • Proverite da li ste utvrdili da li BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ima dodeljenu IP adresu u postavkama mreže.(Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera (umesto proxy naziva hosta) u polje „Proxy server“.)
  • Ponovo obavite ažuriranje.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i ponovo pokušajte ažuriranje.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i nije se završilo.
  Ako je BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 bežično povezan na mrežu, povežite ga na mrežu pomoću kabla i pokušajte da ponovite proceduru.
  Ako problem i dalje postoji, prenosna brzina mreže je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate svoj sistem prateći postupak ažuriranja preko USB memorije.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting].
  Proverite da li je LAN kabl povezan na BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Already Updated] (Već je ažurirani).
  Na BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 je trenutno instalirana najnovija verzija firmvera

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Preuzmite ažuriranje na računar, prebacite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, uverite se da vaš računar koristi jedan od sledećih operativnih sistema i pripremite USB fleš jedinicu.

Operativni sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M21R0182.zip na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina 105 MB (110.653.212 bajta).
Prenesite datoteke ažuriranja na USB uređaj za skladištenje:
 1. Izdvojte datoteku ažuriranja iz UPDATA_M21R0182.zip.
  1. Idite u direktorijum u koji je preuzeta datoteka i kliknite desnim tasterom miša na datoteku UPDATA_M21R0182.zip, pa na „Extract All“ (Izdvoji sve).
   Napomena: Za operativne sisteme Windows® 8.1, Windows® 10 podrazumevane postavke za Internet Explorer® će sačuvati datoteku u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja).Da biste locirali fasciklu „Downloads“ (Preuzimanja), kliknite na pločicu „Desktop“ (Radna površina) na početnom ekranu, a zatim locirajte preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
  2. Na prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na „Extract“ (Izdvoji).
  3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom „UPDATE“ (Ažuriranje).
   Napomena: Izdvojiće se četiri datoteke: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN i MSB21FW_MB.ID.
 2. Povežite kompatibilan USB uređaj za skladištenje sa računarom.
 3. Prenesite fasciklu „UPDATE“ (Ažuriranje) na USB uređaj za skladištenje:
   Idite u direktorijum u kojem je kreirana fascikla i zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu „UPDATE“ (Ažuriranje).
  1. U meniju kliknite na „Send To...“ (Pošalji...), a zatim kliknite na jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Odvojivi disk E:)).
  2. Fascikla za ažuriranje će biti prekopirana na USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv fascikle promenjen.
 4. Nakon kopiranja fascikle „UPDATE“ (Ažuriranje) uklonite USB uređaj sa računara.
Prenos sadržaja za ažuriranje u plejer

Prvo pripremite opremu, a zatim prebacite ažuriranje na BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li je izabran ulaz na koji je povezan BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. (Na primer, ako je BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 povezan na HDMI 2 priključak, odaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Pritiskajte dugme „FUNCTION“ dok se na ekranu na prednjoj tabli ne pojavi funkcija „BD/DVD“.
 4. Ako započne reprodukcija diska, pritisnite HOME i sačekajte da se prikaže ekran menija XrossMediaBar (XMB).
 5. Izaberite „Quick Start Mode“ (Režim brzog pokretanja) – proverite da li je „Quick Start Mode“ (Režim brzog pokretanja) podešeno na „Off“ (Isključeno). U suprotnom, nadogradnja firmvera neće uspeti.
 6. Umetnite USB koji sadrži 4 datoteke.
Prenos sadržaja za ažuriranje:
 1. U XrossMediaBar izaberite [Setup] (Podešavanje) > [Software Update] (Ažuriranje softvera) pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču, pa pritisnite taster ENTER
 2. Pomoću dugmadi sa strelicama izaberite „Update via USB Memory“ (Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja) i zatim pritisnite taster ENTER
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [„Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.“] (Datoteke za ažuriranje su pronađene na USB memoriji. Želite li da ažurirate softver? Trenutna verzija M29.R.XXXX Nova verzija M29.R.0338. Ne isključujte napajanje niti uklanjajte USB memoriju u toku ažuriranja.). Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 4. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update Caution] (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 5. Ažuriranje počinje
 6. Tokom ažuriranja, na ekranu na prednjoj tabli ćete videti poruku „UPDATE“ (Ažuriranje).
 7. Ažuriranje firmvera je dovršeno kada se na ekranu na prednjoj tabli prikaže poruka [DONE] (Gotovo).
  Napomena: Tokom procesa ažuriranja nemojte da isključite kabl za napajanje.
 8. Ponovo uključite sistem.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M21.R.0182, ažuriranje firmvera je uspelo

Rešavanje problema

Šta da radite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera za BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 pomoću PC računara i USB memorije.

 • Na ekranu na prednjoj tabli naizmenično se prikazuju poruke „UPDT“ (Ažuriranje) i „ERROR“ (Greška).
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Izvadite disk.
  4. Pokušajte da obavite ažuriranje preko postupka sa USB memorijom.

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja
  Uključite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i ponovo pratite proceduru za ažuriranje pomoću USB memorije.

 • Datoteka za ažuriranje UPDATA_M21R0182.zip koju sam preuzeo/la sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmete.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i nije se završilo
  1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja