Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • BDP-S1100
 • BDP-S3100

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

BDP-S3100
 • Uklanja funkciju Gracenote
BDP-S1100
 • Ovaj komplet je ažuriran zajedno sa drugim modelima ažuriranja, međutim nema izmena funkcija, već samo informacija o verziji.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Ispravke grešaka određenih Blu-ray naslova kod kojih se javljaju problemi sa reprodukcijom
 • Rešava problem sa bezbednošću SSL
 • Poboljšava mogućnost reprodukcije za BD-ROM
 • Poboljšava BRAVIA® Internet Video povezivanje
 • Poboljšava mogućnost povezivanja aplikacije pregledača Opera™ za uslugu Sony Entertainment Network
 • Poboljšava mogućnost reprodukcije YouTube® Leanback za uslugu BRAVIA® Internet Video
 • Rešava problem pri kojem reprodukcija nekog mrežnog sadržaja nije bila moguća nakon ažuriranja na verziju M14.R.0136

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera M14.R.0257 za BDP-S1100/S3100

Verzija datoteke

 • M14.R.0257

Veličina datoteke

 • 101 MB (106.814.183 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 05-03-2019

Priprema

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije M14.R.0257 ili viši, nema potrebe da ažurirate.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li prikazuje ulaz sa kojim je povezan Blu-ray plejer. (Znači, ako je plejer povezan na utičnicu HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite Blu-ray plejer
 3. Ako započne reprodukcija diska, pritisnite STOP i sačekajte da se prikaže ekran menija XrossMediaBar (XMB)
 4. Na ekranu XrossMediaBar izaberite Setup (Podešavanje) > System Settings (Postavke sistema), a zatim izaberite ENTER pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču
 5. Pomoću daljinskog upravljača izaberite „Quick Start Mode“ (Režim brzog pokretanja) – proverite da li je „Quick Start Mode“ (Režim brzog pokretanja) podešeno na „Off“ (Isključeno). U suprotnom, nadogradnja firmvera neće uspeti.
 6. Istaknite „System Information“ (Informacije o sistemu) na ekranu i pritisnite taster ENTER
 7. Na TV ekranu se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  Verzija softvera M14.R.0257 – ako je broj verzije M14.R.0257 ili viši, već imate najnoviju verziju firmvera.

Postoje dva laka načina za ažuriranje firmvera na Blu-ray plejeru:

Načini ažuriranja firmvera na Blu-ray plejeru
Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČUJE SE***
 • Ethernet kabl ili bežični ruter za povezivanje Blu-ray plejera sa internetom
 • Povežite Blu-ray plejer sa:
  • aktivnom internet vezom
  • kompatibilnim TV-om
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
Pomoću upisivog CD-R diska
 • Računar sa CD pisačem
 • Potpuno nov upisivi CD-R, čist i bez ogrebotina
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje BDP-S1100/S3100 putem interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15–30 minuta. Najpre podesite opremu, a zatim preuzmite ažuriranje putem interneta na Bluy-ray plejeru.

Šta vam je potrebno:

 • Aktivna internet veza (korišćenje Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • Kompatibilan TV

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili vaš Blu-ray plejer
 • Nemojte da isključujete Blu-ray plejer niti napajanje dok se ažurira
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li prikazuje ulaz sa kojim je povezan Blu-ray plejer. (Znači, ako je plejer povezan na utičnicu HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz.)
 2. Povežite Blu-ray plejer sa vašim izvorom na internetu pomoću Ethernet kabla ili bežične veze putem rutera
 3. Uključite Blu-ray plejer. (Ako u plejeru postoji disk, izvadite ga.)

Pribavite sadržaj za ažuriranje:

 1. Pomoću tastera sa strelicom na daljinskom upravljaču u pretraživaču XrossMediaBar izaberite [Setup] (Podešavanje) > [Network Update] (Ažuriranje mreže), a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Na televizoru će se prikazati potvrda o ažuriranju mreže. Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update to a new software version. i najnovija verzija softvera se prikazuje na televizoru
 4. Izaberite Start (Pokretanje), a zatim pritisnite taster ENTER
 5. Proces ažuriranja počinje, a na televizoru ćete videti ekran za ažuriranje
 6. Na televizoru ćete tokom ažuriranja videti traku napretka „x %“ i kapacitet preuzimanja. – Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100
 7. Plejer će se automatski ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. – Ne koristite i ne uključujte sami plejer tokom ovog postupka
 8. Na televizoru ćete ponovo videti traku napretka „x %“ i kapacitet preuzimanja. – Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100
 9. Da bi se završilo ažuriranje, plejer će se automatski isključiti i ponovo pokrenuti. – Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M14.R.0257, ažuriranje firmvera je uspelo

Rešavanje problema

Šta da uradite ako imate problema prilikom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera pomoću interneta.

 • Na televizoru se prikazuje poruka „Connection status cannot be confirmed“ (Status veze nije moguće potvrditi) ili „This device is not connected to network“ (Uređaj nije povezan sa mrežom)
  Problem je možda u mrežnoj vezi.
  1. Za žičnu mrežu: proverite da li je LAN kabl povezan između plejera i izvora na internetu
  2. Za bežičnu mrežu: proverite da li je bežični ruter uključen i povezan sa izvorom na internetu
  3. U postavkama mreže proverite da li ste potvrdili da Blu-ray plejer ima IP adresu ili ne. (Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera (umesto proxy naziva hosta) u polje „Proxy server“.)
  4. Potvrdite da su stavke „Physical Connection“ (Fizička veza) „Internet Access“ (Pristup internetu) u redu u meniju Network Settings (Postavke mreže) ---> Network Connection Status (Satus mrežne veze)
  5. Ponovo obavite ažuriranje

 • Napajanje se isključilo dok je ažuriranje bilo u toku
  Uključite plejer i pokušajte da ponovo obavite ažuriranje.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i nije se završilo
  1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite Blu-ray Disc plejer
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja
  4. Takođe možete direktno da otkažete proceduru povezivanja na mrežu i nastavite da obavljate ažuriranje pomoću CD-R diska

 • Tokom ažuriranja prikazuje se poruka „Update failed“ (Ažuriranje nije uspelo)
  • Proverite da li postoji problem sa povezivanjem na internet
  • Na ekranu „Update failed“ (Ažuriranje nije uspelo) izaberite OK (U redu) da biste ponovo pokušali da obavite proces ažuriranja ili Cancel (Otkažite) da biste prekinuli proces
  • Ako se simptomi i dalje javljaju, preuzmite datoteku firmvera i obavite ažuriranje pomoću CD-R diska
  • Takođe možete direktno da otkažete proceduru povezivanja na mrežu i nastavite da obavljate ažuriranje pomoću CD-R diska

 • Nakon nekoliko pokušaja, ažuriranje firmvera i dalje ne radi
  1. Preuzmite datoteku firmvera i obavite ažuriranje pomoću CD-R diska

Ažuriranje pomoću CD-R diska i PC računara

Preporučuje se da koristite internet gde je to moguće. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Možete da preuzmete ažuriranje na vaš računar, prenesete na CD-R, a zatim na BDP-S1100/S3100.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Za Windows 10 / 8.1 / 7
 • Verzija operativnog sistema Macintosh OS X 10.5 ili novija

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da funkcioniše iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili vaš Blu-ray plejer
 • Nemojte da isključujete Blu-ray plejer niti napajanje dok se ažurira
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima

Preuzmite sadržaj za ažuriranje na računar:

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M14R0257.zip na računar i zapamtite direktorijum u koji ste je preuzeli
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina 101 MB (106.814.183 bajtova)

Kreirajte disk

 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke UPDATA_M14R0257.zip.
  1. Pristupite direktorijumu u koji je preuzeta datoteka i kliknite desnim tasterom miša na datoteku UPDATA_M14R0257.zip, a zatim kliknite na stavku „Extract All“ (Izdvoji sve).
   Napomena: Za operativne sisteme Windows® 8.1 i Windows® 10 podrazumevane postavke za Internet Explorer® će sačuvati datoteku u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja). Da biste locirali fasciklu „Downloads“ (Preuzimanja), kliknite na pločicu „Desktop“ (Radna površina) na početnom ekranu, a zatim locirajte preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
  2. U prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na stavku „Extract“ (Izdvoji)
  3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom „UPDATE“ (Ažuriranje).
   Napomena: Izdvojiće se četiri datoteke: MSB14-FW.BIN i MSB14-FW.ID, MSB14-FW_MB.BIN i MSB14FW_MB.ID.
 2. Snimite te četiri datoteke na prazan upisivi CD. Koristite softver za narezivanje CD-ova? Izaberite univerzalni format diska (UDF).
  Ako izaberete format ISO9660, to može da dovede do neispravnog diska za ažuriranje.
Prenos sadržaja za ažuriranje u plejer

Prvo treba da pripremite opremu, a zatim da prenesete sadržaj za ažuriranje na plejer.

Pripremite opremu:
 1. Uključite vaš televizor i proverite da li prikazuje ulaz sa kojim je povezan Blu-ray plejer. (Znači, ako je plejer povezan na priključak HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite Blu-ray plejer
 3. Stavite disk u plejer i zatvorite ležište za disk
Prenos sadržaja za ažuriranje:
 1. Nakon što se disk učita, na televizoru se prikazuje poruka o ažuriranju firmvera.
 2. Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 3. Ažuriranje počinje
 4. Na televizoru ćete tokom ažuriranja videti traku napretka „x %“. Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100
 5. Plejer će se automatski ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. – Ne koristite i ne uključujte sami plejer tokom ovog postupka.
 6. Na televizoru ćete ponovo videti traku napretka „x %“. Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100
 7. Kada se ležište za disk otvori i plejer se automatski isključi, ažuriranje je završeno. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 8. Izvadite disk za ažuriranje iz plejera i uključite plejer.
 9. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M14.R.0257, ažuriranje firmvera je uspelo

Rešavanje problema

Šta da uradite ako imate problema prilikom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera pomoću računara i diska.

 • Disk za ažuriranje se ne može izbaciti. Pratite ove korake:
  1. Isključite plejer i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Ponovo povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom dok držite pritisnuto dugme Open/Close (Otvori/Zatvori) na plejeru, ne na daljinskom upravljaču.
  3. Držite pritisnuto dugme Open/Close (Otvori/Zatvori) na plejeru dok se ne otvori ležište za disk.
  4. Izvadite disk.
  5. Kada uklonite disk, isključite i ponovo povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom da biste oporavili plejer.

 • Datoteka za ažuriranje UPDATA_M14R0257.zip koju sam preuzeo/la sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmite.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i nije se završilo
  1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite Blu-ray Disc plejer
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
 • Napajanje se isključilo dok je ažuriranje bilo u toku
  Uključite Blu-ray Disc plejer i pokušajte da ponovo obavite ažuriranje