Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • DSX-A310DAB

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava funkciju DAB

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj za skladištenje
Napomena:
 • Nije podržana USB memorija sa formatom exFAT.
 • Nije podržana USB memorija sa kapacitetom većim od 32 GB.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • DSX-A310DAB_M12S03.zip

Verzija datoteke

 • M 12 / S 03

Veličina datoteke

 • 656 KB (672.394 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 27-02-2019

Priprema

 • Verzije firmvera na koje se to odnosi:
  • Ako je verzija firmvera jedinice „M 12 / S 03“ ili novija, nema potrebe da obavljate ažuriranje

Kako potvrditi verziju firmvera na glavnoj jedinici

 1. Postavite glavnu jedinicu na „ON“
 2. Pritisnite i držite dugme „SRC“ na glavnoj jedinici 1 sekundu da biste isključili izvor i prikazali sat
 3. Pritisnite dugme „MENU“
 4. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „GENERAL“ (Opšte) , a zatim ga pritisnite
 5. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „SET FIRMWARE“ (Podešavanje firmvera), a zatim ga pritisnite
 6. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „FW VERSION“ (Verzija firmvera), a zatim ga pritisnite. Tada će se prikazati trenutna verzija firmvera.

Preuzimanje i instaliranje

1. Priprema: kako da pripremite USB memorijski uređaj za ažuriranje firmvera

 1. Povežite USB uređaj na računar i obavezno ga formatirajte, birajući sistem datoteka FAT16 ili FAT32
 2. Proverite da li je računar povezan na internet
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar
  • Naziv datoteke: DSX-A310DAB_M12S03.zip
  • Veličina datoteke: 656 KB (672.394 bajtova)
 4. Molimo raspakujte preuzetu zipovanu datoteku
 5. Iskopirajte datoteku „DSX-A310DAB_M12S03.U88“ u osnovni direktorijum USB memorijskog uređaja koji je povezan na računar
  Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen
 6. Iskopčajte USB uređaj iz računara

2. Ažuriranje: kako da ažurirate firmver glavne jedinice pomoću USB memorijskog uređaja

Napomene:

 • Ovaj postupak ažuriranja (u automobilu ili čamcu) dovršava se za oko 2 minuta
 • Obavezno pratite sve dole naznačene korake
 • Da biste izbegli da napon baterije tokom postupka ažuriranja postane preslab, preporučuje se da ovo ažuriranje obavite dok je motor automobila (ili čamca) pokrenut. Pre nego što započnete postupak ažuriranja dok je motor automobila (ili čamca) pokrenut, postarajte se da vozilo parkirate na bezbednom mestu i da ostavite motor pokrenut sve dok se ažuriranje ne završi.

 1. Postavite glavnu jedinicu na „ON“
 2. Pritisnite i držite dugme „SRC“ na glavnoj jedinici 1 sekundu da biste isključili izvor i prikazali sat
 3. Pritisnite dugme MENU
 4. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „GENERAL“ (Opšte) , a zatim ga pritisnite
 5. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „SET FIRMWARE“ (Podešavanje firmvera), a zatim ga pritisnite
 6. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „FW UPDATE“ (Ažuriranje firmvera), a zatim ga pritisnite.
 7. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „FW UPDATE - YES“ (Ažuriranje firmvera - da), a zatim ga pritisnite.
 8. Kada se prikaže poruka „INSERT USB“ (Umetni USB), povežite USB uređaj za skladištenje sa USB priključkom sa prednje strane glavne jedinice
 9. Ažuriranje bi trebalo da se završi za otprilike 2 minuta i kada se uspešno završi, jedinica će se automatski ponovo pokrenuti
 10. Potvrdite da je verzija firmvera ažurirana na verziju M 12 / S 03