PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata DSC-RX0 ver. 3.01 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • DSC-RX0

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Rešava problem kada je naveden pogrešan odnos uvećanja prilikom korišćenja funkcije „MF Assist“
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Dodata je funkcija Zoom (Zum)
  Dostupne su tri postavke zuma: Smart Zoom, ClearImage Zoom i Digital Zoom.
  Imajte na umu da je funkcija zuma dostupna i kada koristite dršku za snimanje VCT-SGR1 koja se prodaje zasebno.
  Da biste dobili informacije o ovim funkcijama, preuzmite ažurirani Vodič za pomoć.
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata.
 • Podrška za upravljačku kutiju za fotoaparate (model CCB-WD1) za žično snimanje pomoću funkcije Multi-View
 • Poboljšana funkcija žičnog snimanja pomoću funkcije Multi-View sa aplikacijom za mobilne uređaje PlayMemories™ *1*2*3

  *1: U zavisnosti od specifikacija pristupne tačke, mobilnih uređaja koji se koriste i okruženja radio talasa, broj uređaja koji se mogu povezati može varirati. Uspešno je testirano povezivanje do 50 jedinica (zasnovano na testovima kompanije Sony)
  *2: Potrebna je aplikacija za mobilne uređaje PlayMemories™ verzija 6.2
  *3: Kompanija Sony preporučuje samo korišćenje bezbednih Wi-Fi veza

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata DSC-RX0 ver. 3.01 (Mac)

Verzija datoteke

 • 3.01

Veličina datoteke

 • 158.8 MB (158.762.791 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 13/02/2019

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 3.01, nije potrebno ažuriranje.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [5] ([5]. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim Mac verzijama:

 • macOS 10.12 – 10.14

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  Potpuno napunjena punjiva baterija NP-BJ1.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-BJ1.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Datoteka [Update_DSCRX0V301.dmg] će započeti sa preuzimanjem.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_DSCRX0V301.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.
 3. [Update_DSCRX0V301] je prošireno.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Alat za podešavanje ažuriranja).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 11 – 12

   Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem macOS 11 – 12, potrebno je da preuzmete i softver System Software Update Helper. Idite na stranicu za preuzimanje u nastavku,
   pratite uputstva i preuzmite softver System Software Update Helper da biste pokrenuli program za ažuriranje.
   Ako je na vašem računaru instaliran neki drugi operativni sistem, pratite postupak u nastavku.

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 10.15

   Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem macOS 10.15, potrebno je da preuzmete i softver Driver Loader. Idite na stranicu za preuzimanje u nastavku,
   pratite uputstva i preuzmite softver Driver Loader da biste pokrenuli program za ažuriranje.
   Ako je na vašem računaru instaliran neki drugi operativni sistem, pratite postupak u nastavku.

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 10.13 ili 10.14
    Kada se prikaže poruka sa sistema, prikazaće se ekran za bezbednost i privatnost.
   • Ako se sledeća poruka prikaže pre nego što se prikaže „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost), pritisnite dugme [OK] (U redu).
   • Otvorite karticu „General“ (Opšte) na ekranu „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) i omogućite čitanje sistemskog softvera „Sony Corporation“.

    Napomena: ako ste ovo ranije odobrili, ekran za bezbednost i privatnost se neće prikazati.
   • Ako dobijete upit da ponovo pokrenete macOS nakon što ste pritisnuli dugme [Allow] (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.
   • Ako ekrani „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.
   • Ako se prikažu obe poruke, a ekran „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestane, zatvorite oboje pomoću dugmeta [OK] (U redu).

  • Za korisnika operativnog sistema macOS 10.12 ili ranijeg
    Povežite fotoaparat na računar
   • Prikazaće se okvir dijaloga za USB vezu.
   • Povežite fotoaparat na računar pomoću USB kabla (priložen). Na LCD monitoru kamere se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
   • Kliknite na [OK] (U redu).Ako se prikaže poruka, zatvorite je pritiskom na dugme [OK] (U redu).

    Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 6. Program System Software Updater se pokreće.


 7. Uključite fotoaparat.
 8. Pratite uputstva u prozoru programa System Software Updater, a na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) > Setup subpage [3] ([3]. pomoćna stranica podešavanja) > USB Connection (USB veza), a zatim proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).


 9. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, možda će se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar. U tom slučaju, uklonite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od koraka „2. Pokrenite program System Software Updater".
 10. Kliknite na [Next] (Sledeće). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver.3.00 ili ranija“, pritisnite Next (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 3.01 ili novija, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju odspojite fotoaparat sa računara i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.
  Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno


 11. Fotoaparat će se automatski resetovati.
  Prikazaće se ekran u nastavku.

  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.

 12. Počnite ažuriranje
  Nakon automatskog resetovanja će se prikazati sledeći ekran i pokrenuće se ažuriranje. Tokom procesa ažuriranja pojavljuje se traka progresa (oko 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.


 13. Završite ažuriranje
  Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je fotoaparat uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na Finish (Završi) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i odspojite USB kabl.

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja 3.01.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [5] (5. podstranica podešavanja) --> Version (Verzija)
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.