Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • PCM-A10
VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rešava problem gde, u retkim slučajevima, rikorder ne može da se uključi kada je povezan putem USB uređaja i računar pređe u režim mirovanja

VAŽNO: Ako se na vašem modelu pojavi simptom „No Power ON“ (Nema napajanja), ažurirajte firmver nakon što ponovo pokrenete model.
Kako da ponovo pokrenete model:
Prevucite prekidač HOLD•POWER (Čekanje•napajanje) na opciju [POWER] (Napajanje) i zadržite ga 8 sekundi ili duže. Nakon toga otpustite prekidač HOLD•POWER (Čekanje•napajanje). Postupak ponovnog pokretanja će započeti.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama sistema Microsoft Windows:
VAŽNO: Nije podržano na operativnim sistemima koji se razlikuju od dolenavedenih.

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7

Hardverski zahtevi

 • CPU
  1 GHz ili više
 • Memorija
  od1 GB ili više (32-bitna) / 2 GB ili više (64-bitna)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Verzija ažuriranja firmvera 1.01 za PCM-A10 (Windows)

Verzija datoteke

 • Verzija 1.01

Veličina datoteke

 • 13.6 MB (14,277,416 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 13-12-2018

Priprema

Proverite verziju firmvera

Da li je potrebno da ga preuzmem? Ovo ažuriranje nije neophodno ako je PCM-A10 već ažuriran na verziju firmvera 1.01 putem funkcije automatskog ažuriranja firmvera.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme [HOME/BACK] (Početak/povratak) dok se ne prikaže meni Home (Početak).
 2. Izaberite meni [Settings] > [Common Settings] > [Unit Information] (Postavke > Opšte postavke > Informacije o jedinici)
 3. Potvrdite broj modela i verziju firmvera

Pre nadogradnje

 • Vodite računa da ste povezani na mrežu prilikom ažuriranja.
 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Prenesite sve podatke sa jedinice na računar jer podaci koji ostanu na jedinici mogu da se izgube prilikom nadogradnje.
  Ne možemo da garantujemo da numere i podaci neće biti oštećeni ili izbrisani prilikom ovog ažuriranja.
 • Za nadogradnju je potrebno oko 40 MB slobodnog memorijskog prostora u jedinici. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.
 • Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenom memorijskom uređaju, prenesite sve nepotrebne podatke nazad na računar da biste povećali slobodan prostor.
 • Postarajte se da tokom instaliranja ove datoteke budete prijavljeni kao administrator ili kao korisnik sa administratorskim ovlašćenjima.
 • Korisnik operativnog sistema Windows 10, Windows 8.1 ili Windows 7, pojaviće se poruka „Windows needs your permission to continue“ u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na [Continue] (Nastavi) da biste nastavili i pratite uputstva.

Preuzimanje i instaliranje

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku na svoj računar.
 3. Nakon završetka preuzimanja, povežite PCM-A10 na računar putem USB veze.
 4. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 5. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku i pratite uputstva na ekranu.
  Nemojte da prekidate vezu između uređaja i računara tokom nadogradnje.
  Tokom ažuriranja PCM-A10 se automatski isključuje.
  Napomena: Na nekim računarima može da se pojavi poruka o isključenju USB uređaja.
 6. Kada se pojavi poruka koja ukazuje na to da je nadogradnja završena, kliknite na [Finish] (Završi).

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja potvrdite da je nova verzija uspešno instalirana u skladu sa koracima opisanim u odeljku [Provera verzije firmvera].

Ako je verzija firmvera koja se prikazuje „1.01”, nadogradnja firmvera je bila uspešna.