Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • STR-DH790

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodaje podršku za funkciju eARC
  Napomene:
  • eARC je nova standardizovana funkcija za HDMI 2.1 koja dodaje podršku za najnovije audio formate, pored audio formata koje podržava postojeća funkcija ARC (Audio Return Channel).
  • Funkcija eARC vam omogućava da uživate u audio sadržaju zasnovanom na objektu, kao što su Dolby Atmos – Dolby TrueHD i DTS:X ili višekanalni LPCM sadržaj koji nije moguće preneti pomoću funkcije ARC

Informacije o datoteci

Naziv

 • Ažuriranje firmvera VER. 1.171 za STR-DH790

Naziv zip datoteke

 • h790_upd_ver1171.zip

Verzija datoteke

 • VER. 1.171

Veličina datoteke

 • 6.62 MB (6,950,992 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 10-10-2018

Priprema

Firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi AV prijemnik. Ako je broj verzije VER 1.171 ili viši, nije vam potrebno ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite AV prijemnik
 2. Na daljinskom upravljaču pritisnite AMP MENU, a zatim pomoću tastera sa strelicom nagore/nadole izaberite [SYSTEM] (Sistem), a zatim pritisnite ENTER
 3. Pomoću tastera sa strelicom nagore/nadole izaberite [VER. x.xxx]
  Broj verzije firmvera izgleda ovako:
  „VER. 1.171“ – ako je broj verzije VER. 1.171“ ili viši, već imate najnoviju verziju firmvera.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Prvo ćete preuzeti sadržaj za ažuriranje na svoj računar, preneti ga na USB memorijski uređaj, a zatim ga prenesite na AV prijemnik.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Za Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da funkcioniše iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima

Preuzmite sadržaj za ažuriranje na računar:

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku h790_upd_ver1171.zip na računar i zapamtite direktorijum u koji ste je preuzeli
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina 6,62 MB (6.950.992 bajtova)

Sačuvajte datoteku na USB memoriji:

 1. Izdvojte datoteku na računar:
  • Za operativni sistem Mac X: Idite na lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku h790_upd_ver1171.zip. - Izdvojena fascikla se zove „h790_upd“
  • Za Windows 10 / 8.1 / 7 :
   a. Idite u direktorijum u koji ste preuzeli datoteku i kliknite desnim tasterom miša na datoteku h790_upd_ver1171.zip, a zatim na „Extract All“ (Izdvoji sve)
   b. Na prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na „Extract“ (Izdvoji)
   c. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom „h790_upd“
 2. Proverite da li se ove datoteke nalaze u fascikli „h790_upd“:
  180790_A.BIN, 180790_D.BIN, 180790_E.BIN, 180790_F.BIN, 180790_M.BIN, 180790_O.BIN.
 3. Povežite kompatibilan USB uređaj za skladištenje sa računarom.
  • Za operativni sistem Mac OS X:
   Prevucite i otpustite fasciklu „h790_upd“ u matičnu fasciklu na USB uređaju.
  • Za operativni sistem Windows:
   1. Idite u direktorijum u kojem je kreirana fascikla i desnim tasterom miša kliknite na fasciklu „h790_upd“
   2. U meniju koji se pojavi, kliknite na „Send To...“ („Pošalji na...“)
   3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Izmenjivi disk E:))
   4. Fascikla za ažuriranje biće prekopirana na USB uređaj

Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite sadržaj za ažuriranje na AV prijemnik

Prvo treba da pripremite opremu, a zatim da prenesete sadržaj za ažuriranje na plejer.

Pripremite opremu:

 1. Uključite AV prijemnik
 2. Pobrinite se da nema drugih USB uređaja koji su povezani na AV prijemnik; ako ih ima, iskopčajte ih sa AV prijemnika

Prenos sadržaja za ažuriranje:

 1. Umetnite USB memorijski uređaj na kojem se nalazi datoteka za ažuriranje u ulaz POWER SUPPLY (Izvor napajanja) koji se nalazi na zadnjem panelu AV risivera.
 2. Prateći panel ekrana, na daljinskom upravljaču pritisnite taster AMP MENU, a zatim pomoću tastera sa strelicom nagore/nadole na daljinskom upravljaču izaberite [SYSTEM] (Sistem), a zatim pritisnite ENTER.
 3. Pomoću tastera sa strelicom nagore/nadole na daljinskom upravljaču izaberite [UPDATE] (Ažuriraj), a zatim pritisnite ENTER.
 4. Na panelu ekrana prikazaće se poruka [START]. Pomoću daljinskog upravljača pritisnite ENTER.
 5. Tokom ažuriranja, u prozoru ekrana prikazaće se poruka [UPDT xxx] (x = napredak ažuriranja). Update takes up to 60 minutes.
  Napomena: Ne isključujte AV prijemnik niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja.
 6. Ako je ažuriranje firmvera dovršeno, u prozoru ekrana prikazaće se poruka [COMPLETE] (Završi).
  AV risiver / A/V risiver će se automatski isključiti kada se ažuriranje završi.
 7. Izvadite USB memorijski uređaj iz AV prijemnika i uključite ga.
 8. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije VER 1.171, ažuriranje firmvera je uspelo.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera AV prijemnika korišćenjem računara i diska.

 • Na panelu ekrana risivera prikazuje se „FILE ERR“ (Greška u vezi sa datotekom).
  • Isključite sistem i uklonite USB memorijski uređaj.
  • Uverite se da se na USB memorijskom uređaju nalazi fascikla „h790_upd“ sa svih šest datoteka.
  • Ponovite postupak ažuriranja nakon što potvrdite sadržaj USB memorijskog uređaja
 • Glavno napajanje je isključeno dok je ažuriranje bilo u toku (zbog nestanka struje itd.).
  • Uverite se da je USB uređaj sa firmverom umetnut tokom isključivanja napajanja
  • Kada je AC ON, AV risiver će automatski ponovo nastaviti postupak ažuriranja
 • Na panelu ekrana risivera prikazuje se „UPDT ERR“ (Greška pri ažuriranju).
  • Isključite sistem i uverite se da je USB memorijski uređaj sa firmverom umetnut u risiver
  • AC ON, AV risiver će automatski ponovo nastaviti postupak ažuriranja
 • Datoteka za ažuriranje h790_upd_ver1171.zip koju sam preuzeo/la sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmete.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i nije se završilo.
  1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite AV prijemnik
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja