PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata FDR-AX700 ver. 1.01 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • FDR-AX700

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava nivo prikaza vršnih boja za S-Log snimanje
 • Dalje poboljšava stabilnost snimanja funkcije Steady Shot u uslovima snimanja velikom brzinom
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost i performanse fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata FDR-AX700 ver. 1.01 (Mac)

Verzija datoteke

 • 1.01

Veličina datoteke

 • 179.8 MB (179.791.664 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 24/07/2018

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh-a:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11 / macOS 10.12 – 10.13

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na hard disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjena baterija (NP-FV70A) ili namenski adapter za naizmeničnu struju
 • USB kabl (priložen je) Kabl tip A muški do Micro-B muški
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Kada ažurirate sistemski softver, koristite potpuno napunjenu bateriju (NP-FV70A) ili namenski adapter za naizmeničnu struju.
 • Nemojte da uklanjate bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom ažuriranja. U suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu / memorijsku jedinicu za snimanje iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte povezivati fotoaparat i računar USB kablom (isporučen) dok ne dobijete uputstva.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 2. Datoteka [Update_FDRAX700V101.dmg] će započeti sa preuzimanjem.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.

 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_FDRAX700V101.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.

 3. Datoteka [Update_FDRAX700V101] je proširena.

 4. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Alat za podešavanje ažuriranja).

 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
  • Za korisnike operativnog sistema macOS 11 – 12

   Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem macOS 11 – 12, potrebno je da preuzmete i softver System Software Update Helper. Idite na stranicu za preuzimanje u nastavku,
   pratite uputstva i preuzmite softver System Software Update Helper da biste pokrenuli program za ažuriranje.
   Ako je na vašem računaru instaliran neki drugi operativni sistem, pratite postupak u nastavku.

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 10.15

   Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem macOS 10.15, potrebno je da preuzmete i softver Driver Loader. Idite na stranicu za preuzimanje u nastavku,
   pratite uputstva i preuzmite softver Driver Loader da biste pokrenuli program za ažuriranje.
   Ako je na vašem računaru instaliran neki drugi operativni sistem, pratite postupak u nastavku.

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 10.13
   Kada se pojavi poruka na sistemu, prikazaće se ekran za sigurnost i privatnost.
   • Ako se prikaže poruka sistema, kliknite na [OK] (U redu) da biste je zatvorili.

   • Pročitajte „Sony Corporation“ sistemski softver.
    Napomena: Ako ste prethodno odobrili, ekran za sigurnost i privatnost se neće prikazivati.
    Ako ekran za sigurnost i privatnost ostane prikazan i dalje, zatvorite prozor.

   • Ako dobijete upit da ponovo pokrenete macOS nakon što ste pritisnuli dugme [Allow] (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.

   • Proverite [Security and privacy] (Sigurnost i privatnost) i kliknite na [OK] (U redu).
  • Za korisnike macOS 10.12 ili starijeg operativnog sistema ili za ovlašćene korisnike macOS 10.13
   Prikazaće se sledeći postupak.
   • Prikazaće se dijalog za USB vezu. Povežite fotoaparat i računar USB kablom (isporučen) i kliknite na [OK] (U redu).
   • Unesite lozinku da biste se prijavili pomoću naloga administratora.

 6. Program System Software Updater se pokreće.

 7. Uključite fotoaparat.

 8. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the camera for this update.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

 9. Kliknite na [Next] (Sledeće) na programu za ažuriranje sistemskog softvera.
  U isto vreme će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka „Follow instructions on the computer.“ (Pratite uputstva na računatu).
  Napomena: Nemojte isključivati fotoaparat dok se ne završi ažuriranje sistemskog softvera.

 10. Kada potvrdite trenutnu verziju na ekranu, kliknite na [Next] (Sledeće).

 11. Fotoaparat se automatski ponovo pokreće.

 12. Nakon ponovnog pokretanja pokrenuće se ažuriranje.
  Tokom ažuriranja se pojavljuje traka napredovanja (otprilike 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.


 13. Kada se pojavi ekran, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.
  Napomena: Kada se ažuriranje završi, podesite vreme i datum za ciklus punjenja na kućištu kamere.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.1.01.

Na fotoaparatu izaberite [Menu] (Meni) - [OTHERS] (Drugo)- [VERSION DISPLAY] (Prikazana verzija). Prikazaće se verzija sistemskog softvera.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.