Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • FDR-AX700

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava nivo prikaza vršnih boja za S-Log snimanje
 • Dalje poboljšava stabilnost snimanja funkcije Steady Shot u uslovima snimanja velikom brzinom
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost i performanse fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata FDR-AX700 ver. 1.01 (Mac)

Verzija datoteke

 • 1.01

Veličina datoteke

 • 179.8 MB (179.791.664 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 24/07/2018

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh-a:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11 / macOS 10.12 – 10.13

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na hard disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjena baterija (NP-FV70A) ili namenski adapter za naizmeničnu struju
 • USB kabl (priložen je) Kabl tip A muški do Micro-B muški
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Kada ažurirate sistemski softver, koristite potpuno napunjenu bateriju (NP-FV70A) ili namenski adapter za naizmeničnu struju.
 • Nemojte da uklanjate bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom ažuriranja. U suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu / memorijsku jedinicu za snimanje iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte povezivati fotoaparat i računar USB kablom (isporučen) dok ne dobijete uputstva.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 2. Datoteka [Update_FDRAX700V101.dmg] će započeti sa preuzimanjem.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.

 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_FDRAX700V101.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.

 3. Datoteka [Update_FDRAX700V101] je proširena.

 4. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Alat za podešavanje ažuriranja).

 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
  • Za korisnike operativnog sistema macOS 10.15

   Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem macOS 10.15, potrebno je da preuzmete i softver Driver Loader. Idite na stranicu za preuzimanje u nastavku,
   pratite uputstva i preuzmite softver Driver Loader da biste pokrenuli program za ažuriranje.
   Ako je na vašem računaru instaliran neki drugi operativni sistem, pratite postupak u nastavku.

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 10.13
   Kada se pojavi poruka na sistemu, prikazaće se ekran za sigurnost i privatnost.
   • Ako se prikaže poruka sistema, kliknite na [OK] (U redu) da biste je zatvorili.

   • Pročitajte „Sony Corporation“ sistemski softver.
    Napomena: Ako ste prethodno odobrili, ekran za sigurnost i privatnost se neće prikazivati.
    Ako ekran za sigurnost i privatnost ostane prikazan i dalje, zatvorite prozor.

   • Ako dobijete upit da ponovo pokrenete macOS nakon što ste pritisnuli dugme [Allow] (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.

   • Proverite [Security and privacy] (Sigurnost i privatnost) i kliknite na [OK] (U redu).
  • Za korisnike macOS 10.12 ili starijeg operativnog sistema ili za ovlašćene korisnike macOS 10.13
   Prikazaće se sledeći postupak.
   • Prikazaće se dijalog za USB vezu. Povežite fotoaparat i računar USB kablom (isporučen) i kliknite na [OK] (U redu).
   • Unesite lozinku da biste se prijavili pomoću naloga administratora.

 6. Program System Software Updater se pokreće.

 7. Uključite fotoaparat.

 8. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the camera for this update.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

 9. Kliknite na [Next] (Sledeće) na programu za ažuriranje sistemskog softvera.
  U isto vreme će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka „Follow instructions on the computer.“ (Pratite uputstva na računatu).
  Napomena: Nemojte isključivati fotoaparat dok se ne završi ažuriranje sistemskog softvera.

 10. Kada potvrdite trenutnu verziju na ekranu, kliknite na [Next] (Sledeće).

 11. Fotoaparat se automatski ponovo pokreće.

 12. Nakon ponovnog pokretanja pokrenuće se ažuriranje.
  Tokom ažuriranja se pojavljuje traka napredovanja (otprilike 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.


 13. Kada se pojavi ekran, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.
  Napomena: Kada se ažuriranje završi, podesite vreme i datum za ciklus punjenja na kućištu kamere.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.1.01.

Na fotoaparatu izaberite [Menu] (Meni) - [OTHERS] (Drugo)- [VERSION DISPLAY] (Prikazana verzija). Prikazaće se verzija sistemskog softvera.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.