Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • FDR-AX700

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava nivo prikaza vršnih boja za S-Log snimanje
 • Dalje poboljšava stabilnost snimanja funkcije Steady Shot u uslovima snimanja velikom brzinom
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost i performanse fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata FDR-AX700 ver. 1.01 (Windows)

Verzija datoteke

 • 1.01

Veličina datoteke

 • 174 MB (182.500.568 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 24/07/2018

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjena baterija (NP-FV70A) ili namenski adapter za naizmeničnu struju
 • USB kabl (priložen je) Kabl tip A muški do Micro-B muški
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Kada ažurirate sistemski softver, koristite potpuno napunjenu bateriju (NP-FV70A) ili namenski adapter za naizmeničnu struju.
 • Nemojte da uklanjate bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom ažuriranja. U suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu / memorijsku jedinicu za snimanje iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Kada se ažuriranje završi, sve postavke će se vratiti na podrazumevana fabrička podešavanja.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 2. Datoteka [Update_FDRAX700V101.exe] će započeti sa preuzimanjem.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:
Ako koristite standardna podešavanja Internet Explorer-a, ažuriranje se čuva u direktorijumu [Downloads] (Preuzimanja).
Kliknite na pločicu [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Preuzimanja].

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.

 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_FDRAX700V101.exe] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.

 3. Program System Software Updater se pokreće.

 4. Uključite fotoaparat.

 5. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the camera for this update.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

 6. Kliknite na [Next] (Sledeće) na programu za ažuriranje sistemskog softvera.
  U isto vreme će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka „Follow instructions on the computer.“ (Pratite uputstva na računatu).
  Napomena: Nemojte isključivati fotoaparat dok se ne završi ažuriranje sistemskog softvera.

 7. Kada potvrdite trenutnu verziju na ekranu, kliknite na [Next] (Sledeće).

 8. Fotoaparat se automatski ponovo pokreće.

 9. Nakon ponovnog pokretanja pokrenuće se ažuriranje.
  Tokom ažuriranja se pojavljuje traka napredovanja (otprilike 5 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.


 10. Kada se pojavi ekran, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.
  Napomena: Kada se ažuriranje završi, podesite vreme i datum za ciklus punjenja na kućištu kamere.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.1.01.

Na fotoaparatu izaberite [Menu] (Meni) - [OTHERS] (Drugo)- [VERSION DISPLAY] (Prikazana verzija). Prikazaće se verzija sistemskog softvera.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.