PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata RM-LVR3 ver. 2.01 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • RM-LVR3

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšava sveukupnu stabilnost uređaja

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Funkcije režima ogledala dodate su podešavanjima daljinskog upravljača

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata RM-LVR3 ver. 2.01 (Mac)

Verzija datoteke

 • 2.01

Veličina datoteke

 • 112.3 MB (112.281.376 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 29/05/2018

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.2.01, nije potrebno ažuriranje.

 1. Pritisnite dugme MENU (Meni) da biste izabrali [Remote control setting] (Postavka daljinskog upravljača), a zatim pritisnite dugme REC/ENTER.
 2. Izaberite [Ver]. zatim pritisnite dugme REC/ENTER. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh-a:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Važno:
  Za macOS 10.13 - 10.15, postarajte se da pre ažuriranja softvera bude instaliran "DriverLoader_1015".

  Važno:
  Za macOS 11 – 12, postarajte se da instalirate "System Software Update Helper" pre ažuriranja softvera.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na hard disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja uređaja. Potpuno napunjen uređaj.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije (četiri crtice) ili manji. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena.
 • Baza i USB kabl su priloženi uz uređaj.
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Prilikom ažuriranja sistemskog softvera, koristite potpuno napunjen uređaj.
 • Nemojte isključivati napajanje tokom ažuriranja; u suprotnom, uređaj može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Datoteka [Update_RMLVR3V201.dmg] će započeti sa preuzimanjem.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_RMLVR3V201.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati uređaj.
 3. Datoteka [Update_RMLVR3V201] je proširena.
 4. Dvaput kliknite na ikonu.
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog. 6. Program System Software Updater se pokreće. 7. Povežite uređaj sa računarom.
  1. Povežite uređaj sa računarom pomoću priložene baze i USB kabla.

   Na LCD monitoru uređaja se pojavljuje poruka USB Mode (USB režim).

   Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the device for this update.“ (Nije pronađen uređaj za ovo ažuriranje). Ako se ovo desi, pokušajte sledeće.
   • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
   • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  2. Nakon potvrđivanja navedenog, kliknite Next (Sledeće) u programu System Software Updater.
   Ekran računara

   LCD ekran uređaja

   Napomena: Nadalje nemojte nikada isključivati uređaj dok se ažuriranje sistemskog softvera ne završi.
 8. Proverite da li je potrebno ažuriranje
  1. Nakon potvrđivanja ekrana iz navedenih koraka, kliknite Next (Sledeće). Trenutna verzija i verzija nakon nadogradnje pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.
   Ažuriranje je potrebno

   Napomena: Ako je Current version (Trenutna verzija) Ver.2.01 ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi).
 9. Uređaj će automatski uspostaviti početne vrednosti
  Prikazaće se ekran u nastavku. 
  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.
 10. Počnite ažuriranje
  Nakon automatskog resetovanja, pojavljuje se sledeći ekran i ažuriranje počinje. Pojavljuje se traka napredovanja tokom ažuriranja (otprilike 8 minuta).
  Napomena: Ne isključujte uređaj i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 11. Završite ažuriranje
  Kad se ažuriranje završi, prikazaće se sledeći ekran. Uređaj se automatski ponovo pokreće, što može da potraje nekoliko minuta. Sačekajte dok se na LCD ekranu ne pojavi isti ekran kao i pre pokretanja ažuriranja softvera. Kada se pojavi ekran, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.01.

 1. Pritisnite dugme MENU (Meni) da biste izabrali [Remote control setting] (Postavka daljinskog upravljača), a zatim pritisnite dugme REC/ENTER.
 2. Izaberite [Ver]. zatim pritisnite dugme REC/ENTER. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.